“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

"เปลี่ยนขยะเป็นบุญ"

@September,26 2017 10.55
ชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อจัดตั้งกองทุนประชารัฐร่วมใจดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม จ.สงขลาด้วยมูลนิธิชุมชนสงขลา/ศูนย์ประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลาร่วมกับคณะพุทธบริษัทชุมชนคลองแห วัดคลองแห ทม.คลองแห ทต.ทุ่งตำเสา ทต.พะตง อบต.ท่าข้าม อบต.ท่าประดู่ อบต.พิจิตร อบต.คลองหรัง โครงการขยะแลกยิ้ม ปตท. หอการค้าจังหวัดสงขลา เคแอนด์เค ซุปเปอร์ค้าส่ง ช.ช้าง โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ พ

ที่นี่บ้านปากช่อง หมู่ 1 ตำบลชะแล้

@June,05 2017 14.12
ม.1 บ้านปากช่อง ต.ชะแล้ ปรับโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้าน กำหนดหย่อมบ้านกระจายออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ 7 หย่อมบ้าน ระบุรายชื่อครัวเรือนแต่ละหย่อมบ้าน และออกแบบการประชุมสัญจรที่จะสร้างการมีส่วนร่วมชวนสมาชิกแต่ละหย่อมบ้านมาประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนหย่อมบ้านมาทำงานเป็นกรรมการหมู่บ้านนัดเลี้ยงข้าวต้มและทำขนมทองม้วนสด ประกอบการพูดคุยสถานการณ์ปัญหา ความต้องการของการพัฒนาหมู่บ้าน เปิดใจคุยเพื่อยกระดับการท

ตลาดรื่นรมย์ ณ เมืองหาดใหญ่

@May,25 2017 12.28
ตลาดฟินนัดที่ 11 ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ณ ทูเบอร์ไทยแลนด์ หาดใหญ่ ชุมนุมกลุ่มทางเลือกด้านอาหารสุขภาพหลากหลาย ทั้งข้าว ผักผลไม้ ปลา ขนม อาศัยพื้นที่เล็กๆหน้าทูเบอร์ วางสินค้าจำหน่ายนำอาหารดีๆมาถึงมือคนเมือง สมาชิกของแต่ละกลุ่มมาแล้วก็ได้เลือกซื้อของเครือข่าย และอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์มื้อเที่ยง หัวละ 50 บาท รอบนี้ทานอาหารใต้ดินในลีลาของพัทลุงสวนผักคนเมืองนำผลผลิตไปจำหน่าย พร้อมกับเปิดสอ

จากกฎระเบียบหมู่บ้านสู่ธรรมนูญหมู่บ้านปลักคล้า ม.5 ตำบลโคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา

@May,24 2017 22.33
นัดทีมงานกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านปลักคล้า ตำบลโคกม่วง ทำแผนปฎิบัติการธรรมนูญหมู่บ้าน วันนี้ได้ให้คุณรัฐพล อดีตนายกเทศมนตรีเล่าประวัติชุมชน เลยได้ทราบว่าในอดีตบ้านปลักคล้า คลองหอยโข่งมีพื้นที่กว้าง ปลักคล้ามาจากคล้าที่มีมากตามสายคลองรอบวัด ที่นี่ใกล้เทือกเขาวังชิงที่มีแร่ธาตุสมบูรณ์ ความที่เป็นที่ราบน้ำที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุไหลผ่านทำให้อดีตนาข้าวที่นี่สมบูรณ์ รสชาติดี ข้าวไทร ข้าวนางหงส์ เป็นข้าวม

จากธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ สู่ธรรมนูญหมู่บ้านปากช่อง

@May,24 2017 22.22
กำนันและคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านปากช่อง ตำบลชะแล้ ทำความเข้าใจงานที่จะทำร่วมกันในหมู่บ้านกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ภายใต้งบจากอบจ.สงขลาพื้นฐานหมู่ 1 มีการประชุมหมู่บ้านประจำเดือนระดับตำบลที่บ้านกำนันร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่นี่มีกติกาหมู่บ้าน ไม่เลี้ยงน้ำอัดลม ข้าวร้อนไม่ใส่ถุง มีกิจกรรมประเพณีต่างๆงานบุญ งานพิธีในหมู่บ้านชุมชนยังช่วยเหลือร่วมแรงกันทำโดยไม่มีการว่าจ้าง อดีตที่นี่เป็นช่องทางเด

พัฒนาการของหมู่ 4 บ้านต้นมะขามเทศ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

@May,24 2017 22.09
พัฒนาการของหมู่ 4 บ้านต้นมะขามเทศ ตำบลควนรู หลังปรับแนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม การประชุมรอบนี้มีคนหน้าใหม่เข้ามาร่วมหลายคน มีการเสนอความเห็นร่วมมากขึ้น แม้จะงงๆหรือไม่เข้าใจทะลุปรุโปร่งมากนักว่ากำลังทำอะไรกันอยู่การกระจายพื้นที่ตามเขตบ้าน มีกรรมการดูแลแต่ละเขตทำให้ดูแลหรือทำงานร่วมกันง่ายมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้โอกาสในการดึงสมาชิกหน้าใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น จะทำเช่นนี้ได้ก

สวนผักคนเมืองชุมชนวังขวัญ ศูนย์เรียนรู้กลางสำหรับทุกคน

@May,08 2017 11.41
เลขาน้อย ทวีภาพ ช่วยแก้ว เลขานายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ต้องการทำงานการเมืองที่มากกว่าแค่ไปร่วมงานพิธี อยากให้ชุมชนได้ก้าวไปสู่การลงมือทำมากกว่าอบรมหรือดูงาน จึงพยายามประสานความร่วมมือ ดึงทรัพยากรมาลงในพื้นที่ คาราวานสวนผักคนเมืองจึงได้โอกาสลงมาทำงานด้วย"ระบบน้ำที่เห็นก็มาจากการบริจาค ถังเก็บน้ำนายกก็ให้ กระเบื้องอุปกรณ์บางอย่างก็มีเอกชนในพื้นที่มอบให้ หน้าดินที่กองอยู่ก็เช่นกัน อยากให้พื้นที่ตรงนี

สภากาแฟ วงคุยต่อข้อมูลยามเช้า

@May,08 2017 09.56
การทำงานกับภาครัฐ ที่จะไม่สร้างความขัดแย้งและเติมเต็มซึ่งกันและกันบนฐานประโยชน์ของสาธารณะ ควรจะมีทั้งการทำงานแบบใกล้ชิดและมีระยะห่าง บนพื้นฐานเข้าใจข้อจำกัดและศักยภาพของกันและกันวงประชุมไม่เป็นทางการ กินไปคุยไป วันนี้พัฒนากลไกความร่วมมือการเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วยกองเลขาร่วม 3 ฝ่ายได้แก่ หอการค้าจังหวัด บ.ประชารัฐ และมูลนิธิชุมชนสงขลา ทำงานกับกลไกคณะทำงานที่จะก่อตัวขึ้นจากองค์ประกอบผู้มี

ซอแรง ปลูกผักคนเมืองตามแบบชุมชนพรุแม่สอน

@May,08 2017 09.32
พรุแม่สอนเกือบจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมคาราวานสวนผักคนเมืองหาดใหญ่แล้ว แม้ว่าพี่อารีและพี่หมัด แกนนำจะมาร่วมรับฟังแนวทางโครงการตั้งแต่แรก จนกระทั่งมีชุมชนที่ไม่สามารถขึ้นรูปโครงการได้ ห้องเรียนสวนผักคนเมืองสัญจรที่สวนป้าแจ้วทำให้ผมได้พบพี่อารีอีกครั้งที่นี่เป็นชุมชนย่อยแยกตัวออกมาจากชุมชนคลองเตย เทศบาลนครหาดใหญ่ แกนนำที่มีไม่มากนักต้องการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน การทำสวนผักคนเ

Urban Farm กลางเมืองควนลัง

@June,22 2015 08.34
อ.พิชัย ศรีใส ภาคประชาสังคมรุ่นใหญ่ของสงขลา ต้องการเปลี่ยนชีวิตตัวเองอาจารย์ได้ซื้อที่เอาไว้ส่วนหนึ่งสร้างบ้านพัก แล้วก็ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 2 ไร่ล้มป่ายางหันมาปลูกพืชผักนานาโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ดินเป็นดินทราย ลงข้าวโพดแปลงใหญ่ ฟื้นดินด้วยพืชตระกูลถั่ว ลงพริกที่ออกดอกเขียวอวบดกดื่น มะละกอ ผักน้ำ มะเขือต่อไปก็จะลงหัวมันความที่เป็นอาจารย์เคยบุกเบิกโรงเรียนญว.ในพื้นที่บ้านพรุและดูแลนักเรียนเ

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@May,23 2012 20.34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@May,23 2012 20.17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@April,19 2012 11.55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@April,19 2012 11.17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@April,17 2012 18.09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@August,18 2009 09.59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3

@May,08 2017 11.33
เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3ก่อนทำได้ชวนแกนนำแต่ละภาคส่วนมาสรุปบทเรียนการทำแผน 2 ฉบับที่ผ่านมา เริ่มด้วยการทบทวนกลไกที่มีอยู่ของงานคนพิการ พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อาทิ ภาครัฐ/ส่วนภูมิภาค ภาคท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ ซึ่งมีกระจัดกระจายหลากหลายไปในแต่ละด้าน ทั้งหมดนี้ล้วนมีแผนงานเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ยึดโยงมาจากส่วนกลาง หรือมีแผนของตนเองในก

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@July,30 2010 10.39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน