“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

เริ่มโครงการ SUCCESS ภาคใต้ : ประชุมสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการใน ๖ สถาบันหลักของภาคใต้

@19 ก.พ. 63 21:25
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ดำเนินงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง(Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient and sustainable societies in Thailand) หรือเรียกง่ายๆว่า โครงการSUCCESS ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรปวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นัดประชุมสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการใน ๖ สถาบันหลักของภาคใต้๑.แนะนำโครงการ ที่มุ่งเน้นการดำ

งานพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายตำบลร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา

@12 ก.พ. 63 21:19
มูลนิธิชุมชนสงขลา พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายตำบลภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมนำเสนอแนวทางกิจกรรมที่จะต่อยอดงานธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตอบสนองเป้าหมายวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ ดังนี้๑)ด้านสังคมเป็นสุข-ทต.ท่าช้าง ตั้งใจทำเรื่องธนาคารเวลา เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และประสบปัญหาสุขภาพจิตไม่สามารถอยู่ร่วมในสังคม โดยให้

สวนป้าเถี้ยน ห้องเรียนสวนผักคนเมิืองสัญจรประจำเดือนมกราคม 2563

@27 ม.ค. 63 13:51
"สวนป้าเถี้ยน"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองหาดใหญ่สัญจรประจำเดือนมกราคม จัดทัวร์สุขภาพลงเยี่ยมแปลงสวนป้าเถี่ยน ม.๙ ต.คูเต่า สมาชิกเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ได้รับใบรับรอง SGS-PGSป้าเถี้ยนและไก่-ลูกชาย เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์คูเต่า รวมตัวกันปลูกผักอินทรีย์มาหลายปี ปู-วัลลภแกนนำเล่าว่าต.คูเต่าอยู่ปลายน้ำของลุ่มน้ำอู่ตะเภา ที่มีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร ผัก ผลไม้(ส้มโอ อ้อ

"จากตลาดกรีนโซนไปสู่ south story ของดีชายแดนใต้และกรีนสมาย"

@23 ม.ค. 63 11:55
"จากตลาดกรีนโซนไปสู่ south story ของดีชายแดนใต้และกรีนสมาย"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองกว่า ๒ ปีที่ตลาดกรีนเวย์ บริษัทประชารัฐฯสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา เครือข่ายเกษตรอินทรีย์สงขลา พัฒนาชุมชน เกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายอีกจำนวนมากที่ไม่อาจเอ่ยถึงได้หมด ร่วมกันเปิดตลาดกรีนโซน@กรีนเวย์ หวังเป็นช่องทางสนับสนุนเกษตรกรให้มีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตดีๆ และผู้บริโภคในเมืองมีทางเลือกมากขึ้น แล้วก็ถึงวันของการเป

"วิจัยและสร้างนวัตกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ"

@23 ม.ค. 63 11:50
"วิจัยและสร้างนวัตกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกความเคลื่อนไหวทางสายวิชาการที่ถูกปรับการทำงานให้แตกต่างจากเดิมสำนักวิจัยและพัฒนา มอ.ชวนไปร่วมเสนอแนะการทำกรอบงานวิจัย ตามโจทย์ใน Platform ๔ "วิจัยและสร้างนวัตกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ" โปรแกรม ๑๓ : นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม โดยมอ.แต่ละวิทยาเขตเป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายต่างๆ

ผักสลัดของคุณเล็ก จงกลณี : ผักสลัดแห่งการแบ่งปัน

@21 ม.ค. 63 09:13
"ผักสลัดของคุณเล็ก"คุณเล็ก จงกลณี สมาชิกสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ใช้เวลายามว่างเปลี่ยนพื้นที่ว่างข้างบ้านมาเป็นสวนไม้ประดับและไม้ประแดก ปลูกผักหลากหลายแซมกับไม้ดอก สร้างสวนสวยไว้เป็นอาหารตาและอาหารปากลดขยะในครัวเรือนแถมพกไปถึงขยะในตลาดนำมาเป็นวัสดุในการทำปุ๋ย ทำน้ำหนัก แล้วทั้งหมดนี้ก็แปรรูปออกมาเป็นสวนผักอินทรีย์ชานเมืองรอบนี้คุณเล็กปลูกผักสลัด ใช้กระเบื้องมาวางเป็นแปลงผักแบบยกพื้น ปลูกสลัดลงในก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาเมือง

@20 ม.ค. 63 15:20
นานๆครั้งจะได้มาเมืองไทย Christain Birkholz อาจารย์ฟากประชาสังคมจากเยอรมันมีโอกาสมาถึงสงขลา สองวันแรกมูลนิธิชุมชนสงขลาเลยพาไปปีนัง แล้วผ่านไปเมืองเก่า ก่อนที่จะชวนมาชมวัดฉื่อฉาง แล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการจากมทร.ศรีวิชัยที่กำลังวิจัยเรื่องการส่งเสริมอาหาร streetfood ในชุมชนตั้งวงแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่อง Christain บอกว่าวัดแห่งนี้เปี่ยมพลัง น่าสนใจ ตัวเขาเองก

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

@13 ม.ค. 63 12:49
ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทม.ปาดังเบซาร์วันที่ 12 มกราคม 2563 จากการจัดทำธรรมนูลตำบลน่าอยู่ คณะทำงานร่วมกับ จส.100 / ธ.กรุงเทพ / รพ.ปาดังเบซาร์ / สภาองค์กรชุมชน / ชมรมเพื่อนพึ่งพิง /ผู้สูงอายุ /ชมรมมุสลิมบุหลันแดง และแกนชุมชนร่วมดำเดินกิจกรรมตามกติกา ที่วางร่วมกัน และร่วมมอบรถวิลแชร์ (ให้ยืม)จำนวน 10 คัน แก่ผู้เปราะบางทางสังคมและตรวจสุขภาพ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันรายงาน Atta&nbs

ธรรมนูญชุมชน

@11 ม.ค. 63 17:03
"ธรรมนูญชุมชน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองไม่ว่าจะปรากฏนามภายใต้ชื่อใด..ธรรมนุญสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาวะ ธรรมนูญตำบล ฯลฯ สำหรับผมแล้วมันมีความหมายเดียวที่โดดเด่นที่สุดธรรมนูญพื้นที่เปรียบไปก็คือ ช้างเผือกในป่างาม หาใช่ช้างเลี้ยงทั่วไป การมีกติกาหรือนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ กำเนิดจากการมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของจะทำให้เกิดธรรมนูญที่แตกต่างหลากหลาย มิได้เป็นภาพพิมพ์สำเร็จรูปการทำให้นโ

กิจกรรมห้องเรียนสวนผักคนเมืองสัญจรประจำเดือนตุลาคม 2562

@29 ต.ค. 62 20:38
กิจกรรมสวนผักคนเมืองสัญจร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สวนเบญจพฤกษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่กิจกรรมภาคสนามประกอบด้วย๑. การเตรียมดินและหมักดินในแปลง เพื่อปลูกผัก๒. การเพาะต้นกล้าและการย้ายต้นกล้า๓. การเตรียมวัสดุสำหรับเพาะต้นกล้า๔. การปลูกพืชผักในเศษวัสดุ๕. การเตรียมขุยมะพร้าวและมะพร้าวสับให้พร้อมใช้งาน๖. การทำแปลงผักบุฟเฟต์๗. อธิบายการทำ การใช้และประโยชน์ของจุลินท

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

งานพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายตำบลร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา

@12 ก.พ. 63 21:19
มูลนิธิชุมชนสงขลา พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายตำบลภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมนำเสนอแนวทางกิจกรรมที่จะต่อยอดงานธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตอบสนองเป้าหมายวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ ดังนี้๑)ด้านสังคมเป็นสุข-ทต.ท่าช้าง ตั้งใจทำเรื่องธนาคารเวลา เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และประสบปัญหาสุขภาพจิตไม่สามารถอยู่ร่วมในสังคม โดยให้

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน