“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

ฤดูกาลแห่งสวนผักคนเมือง

@January,17 2019 14.34
ฤดูกาลแห่งสวนผักคนเมืองเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองหมู่นี้เว้นวรรคกับงานสวนผักคนเมืองไปพอสมควร หลังหน้าฝนผ่านไปทุกอย่างก็หวนกลับมาเหมือนเดิม เช่นเดียวกับจุดเรียนรู้ในพื้นที่ยังคงเดินหน้าไปตามปกติ มีความน่าสนใจ ผลงานใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาสวนเบญพฤกษ์กับสวนผักแนวตั้งที่มงคลหรรษาเตรียมรับทีมฝึกปฎิบัติการของผู้สื่อข่าว "มือถือมืออาชีพ" ที่จะใช้กิจกรรมสวนผักคนเมืองเป็นหนึ่งในจุดถ่ายทอดเรื่องราวจุดเด่

ระบบข้อมูลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

@January,15 2019 08.42
ระบบข้อมูลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลาทุกคนรู้ถึงความสำคัญของข้อมูล แต่ไฉนใช้ข้อมูลหรือความรู้และปัญญามาประกอบการทำงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?๑.เรามีแต่ข้อมูลพื้นฐาน ไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดเชิงยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความเป็นจริง๒.ต่างคนต่างทำ มีวัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย การใช้ประโยชน์ที่แตกต่างเป

เรียนรู้จาก "พายุปาบึก"

@January,07 2019 11.37
เรียนรู้จากพายุปาบึกเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองพายุ "ปาบึก" มารับขวัญปีใหม่ผ่านไปแล้ว มีอะไรที่น่าสนใจบ้างในมุมมองของผมนะครับ๑.ระบบที่ก้าวหน้าที่สุดในภาพรวมของประเทศก็คือ การสั่งการณ์แบบไม่มั่ว แบ่งหน้าที่กันชัดเจน อุตุฯให้ข่าว รมต.ประชุมสั่งการณ์ทุกจังหวัด เน้นการป้องกันเหตุจึงเห็นการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ลดความสูญเสีย มีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด อันนี้ต่างไปจากภัยพิบัติที่ผ่านมา อาจ

"พลังแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงไหน?"

@December,28 2018 12.37
"พลังแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงไหน?"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ไปร่วมประชาคมการทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา 5 ปี(พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนประจำปี 2563 วางเป้าหมายการพัฒนาหรือวิสัยทัศน์ไว้ว่า "สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" มีข้อสังเกตหลายอย่างที่อยากจะสื่อสาร1) งบพัฒนาจังหวัดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัด กล่าวคือมีงบเฉพาะต่อปีราวๆ 290

หาดใหญ่ฟอรั่ม#3

@December,21 2018 08.44
"หาดใหญ่ฟอรั่ม"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองครั้งนี้เป็นวงที่ 3 นับจากที่ไรเนอร์จากมูลนิธิฟรีดริช เนามันมาช่วยนำกระบวนจนพัฒนามาเป็นฟอรั่มของเมืองรอบนี้มาพบนายห้างธรรมนูญ โกวิทยา บุคคลสำคัญอีกคนในฐานะผู้อาวุโส ท่านให้มุมมองการเป็นเมืองน่าอยู่ว่า ควรจะเป็นเมืองที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย หาดใหญ่ควรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเมืองอื่นไปด้วยกันหาดใหญ่ควรจะมีแผนแม่บทการ

Node flagship สงขลา

@December,21 2018 08.40
"Node flagship สงขลา"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองฐานความเข้มแข็งของพลเมืองจะเป็นอีกเสาหลักที่จะนำพาบ้านเมืองให้ไปข้างหน้าในท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่คุกคามสงขลาเป็นจังหวัดใหญ่ เช่นเดียวกับจังหวัดใหญ่ๆในประเทศ ประกอบด้วยความหลากหลายทั้งภูมินิเวศ ภูมิสังคม วัฒนธรรม และหลากชุดความคิดที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ มีทั้งไปในแนวทางเดียวกันและขัดแย้งกัน การสร้างพลังร่วมจึงเป็นโจทย์ท้าทายในการจัดความสัม

"เปลี่ยนขยะเป็นบุญ"

@September,26 2017 10.55
ชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อจัดตั้งกองทุนประชารัฐร่วมใจดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม จ.สงขลาด้วยมูลนิธิชุมชนสงขลา/ศูนย์ประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลาร่วมกับคณะพุทธบริษัทชุมชนคลองแห วัดคลองแห ทม.คลองแห ทต.ทุ่งตำเสา ทต.พะตง อบต.ท่าข้าม อบต.ท่าประดู่ อบต.พิจิตร อบต.คลองหรัง โครงการขยะแลกยิ้ม ปตท. หอการค้าจังหวัดสงขลา เคแอนด์เค ซุปเปอร์ค้าส่ง ช.ช้าง โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ พ

ที่นี่บ้านปากช่อง หมู่ 1 ตำบลชะแล้

@June,05 2017 14.12
ม.1 บ้านปากช่อง ต.ชะแล้ ปรับโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้าน กำหนดหย่อมบ้านกระจายออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ 7 หย่อมบ้าน ระบุรายชื่อครัวเรือนแต่ละหย่อมบ้าน และออกแบบการประชุมสัญจรที่จะสร้างการมีส่วนร่วมชวนสมาชิกแต่ละหย่อมบ้านมาประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนหย่อมบ้านมาทำงานเป็นกรรมการหมู่บ้านนัดเลี้ยงข้าวต้มและทำขนมทองม้วนสด ประกอบการพูดคุยสถานการณ์ปัญหา ความต้องการของการพัฒนาหมู่บ้าน เปิดใจคุยเพื่อยกระดับการท

ตลาดรื่นรมย์ ณ เมืองหาดใหญ่

@May,25 2017 12.28
ตลาดฟินนัดที่ 11 ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ณ ทูเบอร์ไทยแลนด์ หาดใหญ่ ชุมนุมกลุ่มทางเลือกด้านอาหารสุขภาพหลากหลาย ทั้งข้าว ผักผลไม้ ปลา ขนม อาศัยพื้นที่เล็กๆหน้าทูเบอร์ วางสินค้าจำหน่ายนำอาหารดีๆมาถึงมือคนเมือง สมาชิกของแต่ละกลุ่มมาแล้วก็ได้เลือกซื้อของเครือข่าย และอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์มื้อเที่ยง หัวละ 50 บาท รอบนี้ทานอาหารใต้ดินในลีลาของพัทลุงสวนผักคนเมืองนำผลผลิตไปจำหน่าย พร้อมกับเปิดสอ

จากกฎระเบียบหมู่บ้านสู่ธรรมนูญหมู่บ้านปลักคล้า ม.5 ตำบลโคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา

@May,24 2017 22.33
นัดทีมงานกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านปลักคล้า ตำบลโคกม่วง ทำแผนปฎิบัติการธรรมนูญหมู่บ้าน วันนี้ได้ให้คุณรัฐพล อดีตนายกเทศมนตรีเล่าประวัติชุมชน เลยได้ทราบว่าในอดีตบ้านปลักคล้า คลองหอยโข่งมีพื้นที่กว้าง ปลักคล้ามาจากคล้าที่มีมากตามสายคลองรอบวัด ที่นี่ใกล้เทือกเขาวังชิงที่มีแร่ธาตุสมบูรณ์ ความที่เป็นที่ราบน้ำที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุไหลผ่านทำให้อดีตนาข้าวที่นี่สมบูรณ์ รสชาติดี ข้าวไทร ข้าวนางหงส์ เป็นข้าวม

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@May,23 2012 20.34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@May,23 2012 20.17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@April,19 2012 11.55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@April,19 2012 11.17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@April,17 2012 18.09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@August,18 2009 09.59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3

@May,08 2017 11.33
เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3ก่อนทำได้ชวนแกนนำแต่ละภาคส่วนมาสรุปบทเรียนการทำแผน 2 ฉบับที่ผ่านมา เริ่มด้วยการทบทวนกลไกที่มีอยู่ของงานคนพิการ พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อาทิ ภาครัฐ/ส่วนภูมิภาค ภาคท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ ซึ่งมีกระจัดกระจายหลากหลายไปในแต่ละด้าน ทั้งหมดนี้ล้วนมีแผนงานเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ยึดโยงมาจากส่วนกลาง หรือมีแผนของตนเองในก

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@July,30 2010 10.39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน