ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

301 items(1/31) 2 3 4 5 Next » Last »|

ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลาประจำเดือนมีนาคม 2564

โดย punyha on 7 เม.ย. 64 11:06
002.jpg

ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลาประจำเดือนมีนาคม 2564วันที่ 29 มีนาคม 2564รอบนี้นำเสนอร่างแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมที่กำลังดำเนินการอยู่ 2 ตัว คือ1)การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน ผ่านแอพพลิเคชั่น iMed@home ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะพยาบาลม.อ. กำลังขอการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน มองเห็นความเป็นไปได้ ขั้นตอนต่อไปจะประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ม

"การประเมินความเปราะบางของเมือง"

โดย punyha on 7 เม.ย. 64 11:00

"การประเมินความเปราะบางของเมือง" ภายใต้โครงการSUCCESS ปีที่21.คัดเลือกพื้นที่เมือง>ชุมชน>กลุ่มบุคคลเปราะบาง>องค์กร/หน่วยงาน2.วิเคราะห์สถานการณ์/ความเปราะบาง-สถานการณ์ด้านสังคมและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน(ดูเครื่องมือการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนประกอบ)-ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศวิทยา แผน/นโยบาย/วิธีปฎิบัติ-ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ตามปัญหาที่พบ) ศึกษาการเตรียมความพร้อม ก

ประชุม 15 ภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการจังหวัดสงขลาครั้งที่ 2/2564

โดย punyha on 11 มี.ค. 64 08:06
10.jpg

บ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลามีการประชุม 15 ภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการจังหวัดสงขลา มีท่านรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งก่อนตอนปลายเดือนมกราคม ประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ว่าประทับใจในการต้อนรับ เพราะมี รปภ.มหาวิทยาลัยโบกรถนำทางทุกจุ

เมืองละงูพร้อมเดินไปด้วยกันเพื่อร่วมแรงเปลี่ยนแปลงเมือง

โดย punyha on 20 ก.พ. 64 11:29

ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองละงูเดินคนเดียวอาจเดินได้ไวแต่ถ้าจะเดินให้ไกลต้องเดินไปด้วยกันโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS) มีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมในการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของภาคส่วนต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนและมีข้อเสนอแนะ

สายน้ำสายชีวิตและสายสัมพันธ์ของผู้คนชุมชนคนโหนดด้วน

โดย punyha on 20 ก.พ. 64 11:27

ประชาสังคมร่วมแรงเปลี่ยนแปลงเมืองควนขนุนสายน้ำสายชีวิตและสายสัมพันธ์ของผู้คนชุมชนคนโหนดด้วนตัวแทนชุมชนเมืองควนขนุนในพื้นที่มองว่า การพัฒนาใดๆ ก็ตามต้องมีพื้นฐานมาจากความรักความเข้าใจ และความสามัคคีของคนในชุมชน โดยต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้กลับคืนมาก่อน เชื่อมโยงไปสู่การจัดการน้ำ ทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วม ซึ่งส่งผลกระทบกับชุมชนอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งการเชื่อมโยงในการพัฒนาคุ

SLD ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองควนลัง

โดย punyha on 17 ก.พ. 64 18:46
001.jpg

SLD ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองควนลังภายใต้การดำเนินงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) พื้นที่เมืองควนลัง โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจการทำงานร่วมกัน เช่น วิสาหกิจชุมชนเกษตรสุขภาพควนลัง อสม.ควนลัง คณะกรรมการกลุ่มบทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายเกษตรสุขภาพ เทศบาลเมืองควนลัง ชุมชนทุ่งลาน ชุมชนบนควน&nbs

วิถีชีวิตชุมชนแหลมสนอ่อน (1)

โดย punyha on 16 ก.พ. 64 17:04
13571.jpg

วิถีชีวิตชุมชนแหลมสนอ่อนที่กำลังจะมีการนำเสนอแก่แขกผู้มาเยือน โดย เทศบาลนครสงขลาวิถีแรก คือ แปลงตำลึงและผักสวนครัวข้างบ้านที่ลุงๆป้าๆ เบิกบานในการปลูก การดูแลและบริโภควิถี 2 คือ ขวดขยะ ภาษาปะกิดเรียกว่า Eco brick เป็นการคัดแยกขยะครัวเรือน ทึ่เป็นขยะแห้ง ขวดขยะนี้เราคาดว่าจะนำมาผลิตเป็นของใช้ในบ้าน ในสวนวิถี 3 คือ ปิ่นโตตุ้มตุ้ย ซึ่งรอบนี้จะมาในแนวบริจาคข้าวต้มรสจืด เพื่อลดระดับน้ำตาลใน

ชึวิตสีเขียวอ่อนที่ชุมขนแหลมสนอ่อน

โดย punyha on 16 ก.พ. 64 16:39
001.jpg

"ชึวิตสีเขียวอ่อน"14 กุมภา 64 สมาชิกชุมชนแหลมสนอ่อนประมาณ 40 กว่าชีวิต ตื่นเช้าลุกขึ้นมาพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้สะอาด น่าอยู่ โดยแบ่งกันเป็น 2 ทีมคือ ทีมเบื้องหน้า ถือไม้กวาด มีดพร้า และจอบเสียมออกแรงพัฒนาพื้นที่รอบๆชุมชน กับ ทีมเบื้องหลัง(ไม่ปรากฎในรูป)ช่วย พัฒนาอยู่ที่บริเวณบ้านของตนเอง แต่ก็ยังมีน้ำใจส่งเสบียงมาหนุนเสริมทีมเบื้องหน้าตั้งแต่อาหารมื้อเช้า น้ำดื่ม น้ำอัดลม และขนุนสุกจากต้น เพื

ขยะกับกองทุนช่วยเหลือคนยากลำบากตำบลนาหว้า

โดย punyha on 16 ก.พ. 64 13:56
889781.jpg

15 กพ. 64 โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ปีงบฯ 2564 กับกิจกรรมการขายขยะทุกวันที่ 15 เพื่อสมทบโกองทุนช่วยเหลือคนยากลำบากตำบลนาหว้า.โวันนี้ได้เงิน 1,260 บาท (เงินกองทุนรวมทั้งสิ้น ประมาณ 4,000 กว่าบาท)ขอบคุณทุกความร่วมมือCr.อภิชัย เกื้อก่อบุญธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลนาหว้า.

"เตรียมจัดเวที SLD โครงการSUCCESS ภาคใต้"

โดย punyha on 11 ก.พ. 64 15:20
002.jpg

"เตรียมจัดเวที SLD โครงการSUCCESS ภาคใต้"เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานัดหมายแกนนำ ๖ เมืองในสงขลา สตูล พัทลุง เตรียมความพร้อมในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายระดับเมืองที่จะประเมินความเปราะบาง ประกอบด้วยเมืองบ่อยาง เมืองพะตง เมืองควนลัง เมืองปาดังเบซาร์ เมืองละงู เมืองควนขนุนการสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่มเป็นกระดุมเม็ดแรก ทำให้ภาคีเครือข่ายได้รับทราบความเป็นมา

"การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน"

โดย punyha on 27 เม.ย. 64 10:48

"การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน"บทเรียนการดำเนินงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขต 12 พบว่าหากต้องการประสานทรัพยากร ลดช่องว่างการทำงานในเชิงพื้นที่ ซึ่งยังแยกส่วนต่างคนต่างทำ สามารถดำเนินการได้ โดยมีแนวทางสำคัญดังนี้1)การทำงานร่วมในลักษณะ เก้าอี้ 4 ขา เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการทำงาน เสริมหนุนกันได้ โดยมีภาคส่วนสำคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)เข้ามาทำงานร่วมกัน ได้แก่ ส่วนภูม

"SUCCESS ภาคใต้"

โดย punyha on 20 เม.ย. 64 14:31
003.png

"SUCCESS ภาคใต้"วันที่ 20 เมษายน 2564นัดแกนนำเมือง 6 เมืองของภาคใต้ ได้แก่ เมืองละงู เมืองโตนดด้วน เมืองบ่อยาง เมืองควนลัง เมืองพะตง เมืองปาดังเบซาร์ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom นำเสนอโครงการประเมินความเปราะบางของเมืองฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีที่ 2 ของโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS) โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป และมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรับผิดชอบ ร่วมกับมู

"ภาคีสงขลาเตรียมพร้อมรับ PM2.5 ในระดับชีวิตประจำวัน"

โดย punyha on 7 เม.ย. 64 11:26
002.jpg

"ภาคีสงขลาเตรียมพร้อมรับ PM2.5 ในระดับชีวิตประจำวัน"วันที่ 26 มีนาคม 2564 ประชุมแกนคณะทำงาน PM 2.5 สงขลาแม้สถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่จะไม่รุนแรง แถมปีที่ผ่านมายังมีอากาศดีติดอันดับ 5 ของประเทศ แต่ภาคีเครือข่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับ โดยให้มีมาตรการสำคัญๆก็คือ1.พัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบเครือข่าย โดยมีทีมระดับปฎิบัติการจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 16 ปภ. ทสจ. อุตสาหก

SLD ประชุมคณะทำงาน SUCCESS เมืองควนลัง

โดย punyha on 7 เม.ย. 64 10:06
935114.jpg

"SUCCESS เมืองควนลัง"วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔SLD ประชุมคณะทำงานเมืองควนลัง จัดทำข้อเสนอโครงการศึกษาประเมินความเปราะบางของเมืองภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเปลี่ยนแปลงเมืองควนลัง ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรปผ่านมาทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลารับผิดชอบในส่วนพื้นที่ภาคใต้เมืองควนลัง มีพื้นที่หลักคือทม.ควนลัง แต่กินพื้นที่ไปถึงทม.ทุ่งตำเสา อบต.ฉลุง ตามสภาพปัญหาการบริหารจัดก

การจัดทำแผนการผลิตของกลุ่มเกษตรสุขภาพหาดใหญ่

โดย punyha on 17 มี.ค. 64 19:58
918181.jpg

การจัดทำแผนการผลิตของกลุ่มเกษตรสุขภาพหาดใหญ่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นักศึกษาม.ทักษิณ ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการศึกษา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรและอาหารสุขภาพจังหวัด โดยใช้การวิจัยศึกษารูปแบบการวางแผนการผลิตเพื่อสนับสนุนตลาดเกษตรอินทรีย์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเกษตรสุขภาพอำเภอหาดใหญ่และตลาดรถเขียว แนวทางที่ได้จะนำไปขยายผลในแอพพลิเคชั่น Greensmile และการทำงานกับกลุ่มเกษตรกรอื่นต่อไปกรณ

"SUCCESS เมืองพะตง"

โดย punyha on 17 มี.ค. 64 19:48
920822.jpg

"SUCCESS เมืองพะตง"วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะทำงานเมืองพะตง ภายใต้โครงการ SUCCESS กิจกรรม ๑.๓ เพื่อยกร่างข้อเสนอโครงการประเมินความเปราะบางของเมืองพะตง ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในพื้นที่ประกาศตัวไม่เป็นรพ.สต โดยมีเครือข่ายอปท. โรงงาน โรงเรียน ท้องที่ อสม. ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร ศิลปินพื้นบ้าน เข้าร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงาน๑.บทบาททีมงาน จะมีประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพะตงเป็นห

"SUCCESS เมืองบ่อยาง"

โดย punyha on 17 มี.ค. 64 19:38
917971.jpg

"SUCCESS เมืองบ่อยาง"วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นัดคณะทำงานเมืองบ่อยางมายกร่างข้อเสนอโครงการประเมินความเปราะบางของเมือง เป็นกิจกรรมในปีที่ ๒ ของโครงการ SUCCESS ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป โดยการรับผิดชอบของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิชุมชนสงขลาสรุปแนวทางสำคัญที่จะดำเนินการดังนี้๑.จุดเน้นของเมืองบ่อยาง ที่มีเทศบาลนครสงขลาเป็นพื้นที่หลัก ทำกิจกรรมกับคนจนเมือง ศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงส

"SUCCESS เมืองละงู"

โดย punyha on 17 มี.ค. 64 19:33
16-03-64_๒๑๐๓๑๗_33.jpg

"SUCCESS เมืองละงู"วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะทำงานเมืองละงูประกอบด้วยสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายรับมือภัยพิบัติและอสม.รวมตัวกัน โดยมีสมาคมผู้บริโภคจังหวัดมาเสริมหนุน นัดกันเพื่อยกร่างโครงการประเมินความเปราะบางของเมืองละงู ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ที่มีสหภาพยุโรปสนับสนุนงบประมาณ นัดกันกำหนดแนวทางดำเนินการ เริ่มด้วยการกำหนดบทบาททีมงานแนวทางสำคัญของเมืองละงู ในกิจกรรม

301 items(1/31) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน