ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

425 items(1/43) 2 3 4 5 Next » Last »|

เครือข่าย SUCCESS เมืองโตนดด้วนทำความเข้าใจร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมประเมินความเปราะบางของเมือง

โดย punyha on 18 ต.ค. 64 17:38
125611.jpg

:วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.เครือข่าย SUCCESS เมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะทำงาน (ชุดเล็ก) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานสาธารณสุข ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโคกโดน ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงในที่ประชุมได้มอบหมายให้ภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เขียนแผนผังครัวเรือน เพื่อปรับใช้เครื่องมือในการประเมินความเปราะบาง

ประชุมคณะทำงานเมืองบ่อยาง

โดย punyha on 17 ต.ค. 64 12:08
56790.jpg

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะทำงานเมืองบ่องยาง เวลา 13.00 น.ขอรายชื่อยืนยัน1.ภาวิณี คงทิพย์2.ปิยพร ผิวนวล3.สิริมา ชนะโชติ4.บุณย์บังอร ชนะโชติ5.ไพรัชวีรการณ์6.เรณู ธรรมเจริญ7.ศิริรัตน์ เดชเส้ง8.นวรัตน์ บุญไชย9.ศศิวิมล สามแก้ว10.มยุรา รอดเพชร11.สมปารถนา เพ็ชรชณู

คณะทำงานเมืองละงู เดินหน้าเปิดเวทีทำความเข้าใจแกนนำชุมชนร่วมทำความเข้าใจการประเมินความเปราะบางของเมืองละงู

โดย punyha on 17 ต.ค. 64 11:44
LINE_ALBUM_91064 ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจในชุม.jpg

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เปิดเวทีร่วมพูดคุยกับแกนนำพื้นที่หมู่ 7

วันที่ 12 ตุลาคม 2564  พื้นที่หมู่ 3

ประชุมคณะทำงานเมืองพะตง ครั้งที่ 1

โดย punyha on 17 ต.ค. 64 11:39
S__3228066.jpg

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง success เมืองพะตง

ณ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ พะตง

ประชุมคณะทำงานเมืองโตนดด้วนครั้งที่ 1

โดย punyha on 17 ต.ค. 64 11:35
124292.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เครือข่ายเมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงาน (ชุดเล็ก) ครั้งที่ 1เพื่อยกร่าง และออกแบบการใช้เครื่องมือในการประเมินความเปราะบาง และในที่ประชุมมีการเพิ่มเติมคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ วัดป่าตอ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

"ประชุมทีมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา"

โดย punyha on 11 ต.ค. 64 14:57

"ประชุมทีมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา"วันที่ 11 ตุลาคม 2564ร่วมกับพอช.นัดแกนนำ 13 ชุมชนในพื้นที่ทน.สงขลา กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อรับมือโควิดและการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองในระยะยาว มีข้อสรุปสำคัญ1.การจัดทีมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงขยายเครือข่ายมากขึ้น รองรับการทำงานระยะยาว จัดระบบทีมกองเลขาประกอบด้วยทีมประสานงาน(ป้าแต๋ว/พี่อ้น/สมปรารถนา/ศิริรัตน์) และการเงิน(พี่นี/สิริมา/ภาวินี/มย

ความคืบหน้า "ชุมชนแหลมสนอ่อนกับการภารกิจสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย"

โดย punyha on 8 ต.ค. 64 19:12

ความคืบหน้า "ชุมชนแหลมสนอ่อนกับการภารกิจสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย"ขั้นตอนที่กำลังดำเนินการเรื่องการทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโดยตรงกับธนารักษ์ เพื่ออยู่อาศัยของชุมขนแหลมสนอ่อนจำนวน 59 หลังคาเรือน (ที่มาข้อมูล : จากการสำรวจและทำแผนที่มือของชาวชุมชนเมื่อเดือนกันยายน 2564)ขั้นตอนแรกวันที่ 7 ตุลาคม 64 แกนนำมีหนังสือขอเข้าพบนายกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมด้วยอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มทร.ศรีวิชัยเพื

ประชุมคณะทำงาน success ควนลัง ครั้งที่ 2

โดย punyha on 8 ต.ค. 64 12:09
598049.jpg

การประชุมคณะทำงาน success ควนลัง ครั้งที่ 2จัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13:00-17:00 น ณ สวนเบญจพฤกษ์มีผู้เข้าร่วมจำนวน 7 ท่านในหัวข้อ การศึกษาและทบทวนการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการประเมินความเปราะบางของเมืองควนลัง ในภาวะ ปัญหาภัยแล้ง ของชุมชน คลองต่ำพฤกษชาติ และชุมชนทุ่งเขียวหวานสมาชิกได้ร่วมกันปรึกษาหารือ ถึงเครื่องมือและ วิธีการ ให้ได้มาซึ่งข้อมูล ของชุมชน จากฐานกรอบแนวคิด1.การพัฒน

หน่ำข้าวที่โรงเรียน Wander Valley

โดย punyha on 3 ต.ค. 64 12:20
002.jpg

วันที่ 1 ต.ค.64 ไปหน่ำข้าว กับอาจารย์พิชัย คุณชิต คุณสมพร จัดโดยทีมโรงเรียน Wander Valley เป็นโรงเรียนอนุบาล ที่สอนนักเรียนค้นหาพรสวรรค์ในตัวเองใช้หลักการศึกษาทางตะวันออก ของท่านกฤษณามูรติ เจ้าของจบปริญญาตรีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากนิวซีแลนด์ จบปริญญาโทจากสวีเดน เป็นเจ้าของสวนสายน้ำ(เปลี่ยนชื่อเป็นเชทนัทฮิลล์ อีโครีสอร์ต) โรงเรียนอยู่ในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามกิจกรรมหน่ำข้าว

รายงานสภาวะการคลังของจังหวัดสงขลาในเดือนสิงหาคม 2564

โดย punyha on 29 ก.ย. 64 17:41

รายงานสภาวะการคลังของจังหวัดสงขลาในเดือนสิงหาคม 2564ภาคบริการหดตัว -12.3% เพราะคำสั่งปิดสถานบริการจากโควิท19ภาคเกษตร หดตัว -3.2% เนื่องจากขาดแคลนแรงงานกรีดยางภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 0.4% ถุงมือยางยังเป็นที่ต้องการของตลาดด้านความต้องการของผู้บริโภค ขยายตัว 22.3% การบริโภคภาคเอดชน ขยายตัว 33.9% การค้าชายแดนขยายตัว 27.7% (รัฐก็ยังมะหงุมมะหงาหลาจัดเอาสงขลาไปอยู่ในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทย แทนที่จะอยู่ใ

"สรุปบทเรียนการจัดงานวันพลเมืองสงขลา กำหนดแนวทางร่วมรับมือโควิดและการดำเนินงานต่อไป"

โดย punyha on 21 ต.ค. 64 14:01
461638.jpg

"สรุปบทเรียนการจัดงานวันพลเมืองสงขลา กำหนดแนวทางร่วมรับมือโควิดและการดำเนินงานต่อไป"วันที่ 20 ตุลาคม 2564มูลนิธิชุมชนสงขลา ประสานภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานวันพลเมืองสงขลา ปี ๖๔ กว่า ๓๐ คนร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานต่อไป๑.ติดตามสถานการณ์โควิดในพื้นที่สงขลา๑.๑ สร้างการยอมรับว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกนาน แต่เป็นเพียงโรคติดต่อประเภทหนึ่ง หันมาให้ความสำคัญกับการลดการเสียชีวิต ไม่ให้ระบบสาธารณสุขล่ม เป

ประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา

โดย punyha on 20 ต.ค. 64 10:14
460081.jpg

ประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลาวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสงขลามูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะภาคี ร่วมกับพอช.ที่ได้เชิญภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทน.สงขลามาสร้างความร่วมมือภายใต้การทำงานระยะยาวในการจัดการที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนเมืองเมืองสงขลาเฉพาะในพื้นที่ทน.สงขลามี 55 ชุมชนกว่าครึ่งเป็นผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัยในพื้นที่ มีปัญหาด้านที่อยู่อาศ

"จากรากสู่เรา: วิถีข้าวและคนแห่งลุ่มน้ำภูมี"

โดย punyha on 18 ต.ค. 64 14:27
458694.jpg

"จากรากสู่เรา: วิถีข้าวและคนแห่งลุ่มน้ำภูมี"เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทำได้ในหลายมิติ การต่อยอดทรัพยากรของพื้นที่ การเชื่อมโยงมิติด้านต่างๆเข้าด้วยกัน นับเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจยิ่งวันที่ 17 ตุลาคม 2564 นัดคณะทำงานเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี ณ กศน.ตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ เตรียมจัดเวทีขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ประเด็นข้าวของลุ่มน้ำภูมีเริ่มด้วยก

"ประชุมทีมบริกรข้อมูลกลางสงขลา"

โดย punyha on 17 ต.ค. 64 10:30
000.jpg

"ประชุมทีมบริกรข้อมูลกลางสงขลา"วันที่ 15 ตุลาคม 2564 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์มอ. สสจ. พมจ. ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทที่รับจ้างพัฒนาระบบนำเสนอความก้าวหน้า งวดงานที่ 2 ของการดำเนินงานระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง จ.สงขลาระบบฐานข้อมูลนี้นำข้อมูลจากหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ พมจ. สสจ. กองทุนฟื้นฟู มูลนิธิชุมชนสงขลา เข้าสู่เว็บไซต์กลา

จังหวะย่างก้าว Hatyai Sandbox Plus

โดย punyha on 17 ต.ค. 64 10:16
000.jpg

วันที่ 11 ตุลาคม 2564กลุ่มเส้นด้าย ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่และภาคีเครือข่าย ระดมอาสาสมัครสกัดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบ Antigen Test (ATK) ในชุมชนหาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ชุมชนจันทร์ประทีป ชุมชนจันทร์นิเวศน์ ชุมชนจันทรน์วิโรจน์ และชุมชนทุ่งเสา ณ บริเวณลานหน้าห้าง K&K สาขา ป.ณัฐพลโกลุ่มเส้นด้ายโ พร้อมจิตอาสาที่เดินทางมาช่วยเหลือในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน และให้องค์ความรู้แก

425 items(1/43) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน