ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

55 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|

ระบบข้อมูลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

โดย punyha on January,15 2019 08.42

ระบบข้อมูลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลาทุกคนรู้ถึงความสำคัญของข้อมูล แต่ไฉนใช้ข้อมูลหรือความรู้และปัญญามาประกอบการทำงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?๑.เรามีแต่ข้อมูลพื้นฐาน ไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดเชิงยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความเป็นจริง๒.ต่างคนต่างทำ มีวัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย การใช้ประโยชน์ที่แตกต่างเป

เรียนรู้จาก "พายุปาบึก"

โดย punyha on January,07 2019 11.37

เรียนรู้จากพายุปาบึกเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองพายุ "ปาบึก" มารับขวัญปีใหม่ผ่านไปแล้ว มีอะไรที่น่าสนใจบ้างในมุมมองของผมนะครับ๑.ระบบที่ก้าวหน้าที่สุดในภาพรวมของประเทศก็คือ การสั่งการณ์แบบไม่มั่ว แบ่งหน้าที่กันชัดเจน อุตุฯให้ข่าว รมต.ประชุมสั่งการณ์ทุกจังหวัด เน้นการป้องกันเหตุจึงเห็นการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ลดความสูญเสีย มีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด อันนี้ต่างไปจากภัยพิบัติที่ผ่านมา อาจ

"พลังแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงไหน?"

โดย punyha on December,28 2018 12.37

"พลังแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงไหน?"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ไปร่วมประชาคมการทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา 5 ปี(พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนประจำปี 2563 วางเป้าหมายการพัฒนาหรือวิสัยทัศน์ไว้ว่า "สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" มีข้อสังเกตหลายอย่างที่อยากจะสื่อสาร1) งบพัฒนาจังหวัดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัด กล่าวคือมีงบเฉพาะต่อปีราวๆ 290

หาดใหญ่ฟอรั่ม#3

โดย punyha on December,21 2018 08.44

"หาดใหญ่ฟอรั่ม"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองครั้งนี้เป็นวงที่ 3 นับจากที่ไรเนอร์จากมูลนิธิฟรีดริช เนามันมาช่วยนำกระบวนจนพัฒนามาเป็นฟอรั่มของเมืองรอบนี้มาพบนายห้างธรรมนูญ โกวิทยา บุคคลสำคัญอีกคนในฐานะผู้อาวุโส ท่านให้มุมมองการเป็นเมืองน่าอยู่ว่า ควรจะเป็นเมืองที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย หาดใหญ่ควรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเมืองอื่นไปด้วยกันหาดใหญ่ควรจะมีแผนแม่บทการ

Node flagship สงขลา

โดย punyha on December,21 2018 08.40

"Node flagship สงขลา"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองฐานความเข้มแข็งของพลเมืองจะเป็นอีกเสาหลักที่จะนำพาบ้านเมืองให้ไปข้างหน้าในท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่คุกคามสงขลาเป็นจังหวัดใหญ่ เช่นเดียวกับจังหวัดใหญ่ๆในประเทศ ประกอบด้วยความหลากหลายทั้งภูมินิเวศ ภูมิสังคม วัฒนธรรม และหลากชุดความคิดที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ มีทั้งไปในแนวทางเดียวกันและขัดแย้งกัน การสร้างพลังร่วมจึงเป็นโจทย์ท้าทายในการจัดความสัม

"เปลี่ยนขยะเป็นบุญ"

โดย punyha on September,26 2017 10.55

ชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อจัดตั้งกองทุนประชารัฐร่วมใจดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม จ.สงขลาด้วยมูลนิธิชุมชนสงขลา/ศูนย์ประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลาร่วมกับคณะพุทธบริษัทชุมชนคลองแห วัดคลองแห ทม.คลองแห ทต.ทุ่งตำเสา ทต.พะตง อบต.ท่าข้าม อบต.ท่าประดู่ อบต.พิจิตร อบต.คลองหรัง โครงการขยะแลกยิ้ม ปตท. หอการค้าจังหวัดสงขลา เคแอนด์เค ซุปเปอร์ค้าส่ง ช.ช้าง โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ พ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "เครือข่ายสวนผักคนเมือง" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

โดย punyha on February,16 2015 15.27

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เครือข่ายสวนผักคนเมือง" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558หัวข้อการปลูกผักโดยใช้ขุยมะพร้าว และการปลูกในขวดสองชั้น (ลดการใช้ดินและลดการใช้น้ำ)เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชุมชนมงคลหรรษา ซ.มงคลประชา 2เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สวนผักบังสวาสดิ์ ซ.59 เพชรเกษม(สมาชิกที่มาร่วมกรุณานำขวดพลาสติกมาร่วมสมทบกิจกรรมด้ยนะค่ะ)สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิชุ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "เครือข่ายสวนผักคนเมือง" วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

โดย punyha on November,11 2014 08.13

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เครือข่ายสวนผักคนเมือง" วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557หัวข้อการปลูกผักสามัญประจำบ้าน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชุมชนมงคลหรรษา ซงมงคลประชา 2การทำโรงเรือนผักด้วยขวดพลาสติก เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สวนผักก๊ะมลินี ซ.41 เพชรเกษม(สมาชิกที่มาร่วมกรุณานำขวดพลาสติกมาร่วมสมทบกิจกรรมด้ยนะค่ะ)สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิชุมชนสงขลา โทรศัพท์ 074-2212

7 ตุลาคม 2557 ภาคเอกชนเมืองหาดใหญ่ร่วมเตรียมรับมือน้ำท่วม

โดย punyha on October,08 2014 11.15

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557ที่ผ่านมา ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ภายใต้โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนรับมืออุทกภัยหาดใหญ่ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หอการค้าสงขลา(ในนามกกร.) เทศบาลนครหาดใหญ่ มูลนิธิชุมชนสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีให้ความรู้ตัวแทนโรงแรมในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ในเรื่องลักษณะภูมิประเทศและเส้นทางน้ำ แนวทางการรับมือของเทศบาลนครหาดใหญ่ การเรียนรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และร่วมพ

19 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสงขลาโซนคาบสมุทรสทิงพระ

โดย punyha on July,20 2014 13.06

กิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสงขลาโซนคาบสมุทรสทิงพระเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคมคาบสมุทรสทิงพระผู้เข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิชุมชนสงขลาหอการค้าจังหวัดสงขลาพัฒนาชุมชนจังหวัด / พัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรอำเภอ / กศน.อำเภอตัวแทนพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ทต.กระแสสินธุ์ทต.ชะแล้ทต.เชิงแสอบต.บ้านขาวอบต.ท่าหินอบต.ชิงโค 

55 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน