ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

351 items(1/36) 2 3 4 5 Next » Last »|

สรุปการหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกับสสอ.หาดใหญ่

โดย punyha on 5 ส.ค. 64 09:30
001.png

สรุปการหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกับสสอ.หาดใหญ่1)สถานการณ์แพร่ระบาดโควิดระลอก 4 ของหาดใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ทน.หาดใหญ่ ที่มี 103 ชุมชน พบกลุ่มชุมชนพื้นที่เสี่ยงที่สุดมี 5 แห่ง อยู่แนวสถานีรถไฟไปถึงรพ.หาดใหญ่ทั้งสองฟากถนน เป็นพื้นที่ชุมชนแออัด ประมาณการว่าจะมีผู้ติดเชื้อราว 10-20% ขณะที่ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยในระบบกลุ่มผู้ป่วยเหลืองและแดง เริ่มเต็มจำนวนเตียงที่ทางระบบสาธารณสุขเตรียมรองรับแล้ว แ

ประชุมคณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองโตนดด้วน

โดย punyha on 21 ก.ค. 64 13:14
001.png

ประชุมคณะทำงานเมืองโตนดด้วน ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoomทบทวนทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ออกแบบเครื่องมือในการทำงานวางบทบาททีมทำงาน เพื่อให้การทำงานขับเคลื่อนไปได้ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

ประชุมคณะทำงาน SUCCESS พื้นที่เมืองบ่อยาง

โดย punyha on 21 ก.ค. 64 11:06
001.png

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะทำงานเมืองบ่อยาง ทำความเข้าใจการประเมินความเปราะบางของเมืองร่วมกันวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะทำงานเมืองบ่อยาง เตรียมความพร้อมประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (Success)ทั้งนี้ การประชุมใช้ผ่านระบบ Zoom

ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลาประจำเดือนมีนาคม 2564

โดย punyha on 7 เม.ย. 64 11:06
002.jpg

ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลาประจำเดือนมีนาคม 2564วันที่ 29 มีนาคม 2564รอบนี้นำเสนอร่างแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมที่กำลังดำเนินการอยู่ 2 ตัว คือ1)การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน ผ่านแอพพลิเคชั่น iMed@home ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะพยาบาลม.อ. กำลังขอการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน มองเห็นความเป็นไปได้ ขั้นตอนต่อไปจะประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ม

"การประเมินความเปราะบางของเมือง"

โดย punyha on 7 เม.ย. 64 11:00

"การประเมินความเปราะบางของเมือง" ภายใต้โครงการSUCCESS ปีที่21.คัดเลือกพื้นที่เมือง>ชุมชน>กลุ่มบุคคลเปราะบาง>องค์กร/หน่วยงาน2.วิเคราะห์สถานการณ์/ความเปราะบาง-สถานการณ์ด้านสังคมและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน(ดูเครื่องมือการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนประกอบ)-ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศวิทยา แผน/นโยบาย/วิธีปฎิบัติ-ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ตามปัญหาที่พบ) ศึกษาการเตรียมความพร้อม ก

ประชุม 15 ภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการจังหวัดสงขลาครั้งที่ 2/2564

โดย punyha on 11 มี.ค. 64 08:06
10.jpg

บ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลามีการประชุม 15 ภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการจังหวัดสงขลา มีท่านรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งก่อนตอนปลายเดือนมกราคม ประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ว่าประทับใจในการต้อนรับ เพราะมี รปภ.มหาวิทยาลัยโบกรถนำทางทุกจุ

เมืองละงูพร้อมเดินไปด้วยกันเพื่อร่วมแรงเปลี่ยนแปลงเมือง

โดย punyha on 20 ก.พ. 64 11:29

ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองละงูเดินคนเดียวอาจเดินได้ไวแต่ถ้าจะเดินให้ไกลต้องเดินไปด้วยกันโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS) มีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมในการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของภาคส่วนต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนและมีข้อเสนอแนะ

สายน้ำสายชีวิตและสายสัมพันธ์ของผู้คนชุมชนคนโหนดด้วน

โดย punyha on 20 ก.พ. 64 11:27

ประชาสังคมร่วมแรงเปลี่ยนแปลงเมืองควนขนุนสายน้ำสายชีวิตและสายสัมพันธ์ของผู้คนชุมชนคนโหนดด้วนตัวแทนชุมชนเมืองควนขนุนในพื้นที่มองว่า การพัฒนาใดๆ ก็ตามต้องมีพื้นฐานมาจากความรักความเข้าใจ และความสามัคคีของคนในชุมชน โดยต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้กลับคืนมาก่อน เชื่อมโยงไปสู่การจัดการน้ำ ทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วม ซึ่งส่งผลกระทบกับชุมชนอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งการเชื่อมโยงในการพัฒนาคุ

SLD ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองควนลัง

โดย punyha on 17 ก.พ. 64 18:46
001.jpg

SLD ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองควนลังภายใต้การดำเนินงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) พื้นที่เมืองควนลัง โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจการทำงานร่วมกัน เช่น วิสาหกิจชุมชนเกษตรสุขภาพควนลัง อสม.ควนลัง คณะกรรมการกลุ่มบทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายเกษตรสุขภาพ เทศบาลเมืองควนลัง ชุมชนทุ่งลาน ชุมชนบนควน&nbs

วิถีชีวิตชุมชนแหลมสนอ่อน (1)

โดย punyha on 16 ก.พ. 64 17:04
13571.jpg

วิถีชีวิตชุมชนแหลมสนอ่อนที่กำลังจะมีการนำเสนอแก่แขกผู้มาเยือน โดย เทศบาลนครสงขลาวิถีแรก คือ แปลงตำลึงและผักสวนครัวข้างบ้านที่ลุงๆป้าๆ เบิกบานในการปลูก การดูแลและบริโภควิถี 2 คือ ขวดขยะ ภาษาปะกิดเรียกว่า Eco brick เป็นการคัดแยกขยะครัวเรือน ทึ่เป็นขยะแห้ง ขวดขยะนี้เราคาดว่าจะนำมาผลิตเป็นของใช้ในบ้าน ในสวนวิถี 3 คือ ปิ่นโตตุ้มตุ้ย ซึ่งรอบนี้จะมาในแนวบริจาคข้าวต้มรสจืด เพื่อลดระดับน้ำตาลใน

"เริ่มกิจกรรม 1.3 โครงการ success 6 เมือง" ภาคใต้

โดย punyha on 31 ก.ค. 64 09:59
1100544.jpg

"เริ่มกิจกรรม 1.3 โครงการ success 6 เมือง" ภาคใต้มูลนิธิชุมชนสงขลา และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ประชุมคณะทำงาน 6 เมืองภายใต้โครงการประกอบด้วย เมืองบ่อยาง เมืองโตนดด้วน เมืองพะตง เมืองปาดังเบซาร์ เมืองละงู เมืองควนลัง สร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่อการดำเนินกิจกรรมประเมินความเปราะบางของเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะดำเนินการตั้งแต

ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมพัฒนา ร่วมเปลี่ยนแปลงเมืองอย่างยั่งยืน

โดย punyha on 30 ก.ค. 64 18:50
002.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พอช.ชวนมูลนิธิชุมชนสงขลาไปร่วมมือกันทำงานทั้งรับมือโควิดในช่วงนี้และงานการดูแลที่อยู่อาศัยของเมืองสงขลา ณ ศาลาการเปรียญวัดหัวป้อมนอกโดยมีผู้เข้าร่วม ทีมพอช.ภาค รองนายกทน.สงขลา นายกทม.เขารูปช้าง ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง เครือข่ายบ้านมั่นคง เครือข่ายศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนจะนะ มีข้อสรุปดังนี้1.เป้าหมายความร่วมมือ1.1 ระยะสั้น แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนใ

นักศึกษาฝึกงานรุ่นสู้โควิด19 ปี 2564 ประชุมติดตามหนุนเสริมการฝึกงานครั้งที่ 1

โดย punyha on 29 ก.ค. 64 15:45
001.png

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ประชุมติดตามหนุนเสริมการฝึกงานของนักศึกษาปี 2564 (รุ่นสู้โควิด19)หลังจากฝึกงานมาครบ 2 สัปดาห์ เปิดวงคุยแลกเปลี่ยนเพื่อติดตามหนุนเสริมการฝึกงานทั้งนี้ มีชิ้นงานที่น้อง ๆ ส่ง เช่น งานเขียนการสรุปรายงานการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ประชุมคณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองละงูและเมืองควนลัง

โดย punyha on 27 ก.ค. 64 15:26
002.png

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564ภาคเช้าประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองละงูภาคบ่ายประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองควนลังเพื่อทบทวนความเข้าใจคณะทำงานในเรื่องกรอบคิด เป้าหมาย พื้นที่ วิธีการทำงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารจัดการโครงการ การปรับตัวการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด การแลกเปลี่ยนซักถามระหว่างคณะทำงานพื้นที่ มูลนิธิชุมชนสงขลาและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)ร่วมแรงร่วมใจร่วมเปลี่ยนแป

ประชุมคณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองพะตงและเมืองปาดังเบซาร์

โดย punyha on 27 ก.ค. 64 12:34
001.png

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564ภาคเช้า ประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองพะตงภาคบ่าย ประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองปาดังเบซาร์เพื่อทบทวนความเข้าใจคณะทำงานในเรื่องกรอบคิด เป้าหมาย พื้นที่ วิธีการทำงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารจัดการโครงการ การปรับตัวการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด การแลกเปลี่ยนซักถามระหว่างคณะทำงานพื้นที่ มูลนิธิชุมชนสงขลาและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)#ร่วมแรงเพื่อเปลี่ยน

รับมือหยุดโควิดสงขลา

โดย punyha on 26 ก.ค. 64 11:04
P_20170626_124509.jpg

รับมือหยุดโควิด สงขลาโรคระบาดโควิด-19 กำลังลุกลามทำลายล้างมวลมนุษยชาติอย่างหนักหน่วง ผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายกันอย่างใบไม้ร่วงประเทศไทย เราคนไทยก็ตกตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน ภัยพิบัตินี้ได้กำลังรุกคืบเข้ามาใกล้ตัวเราอยู่ทุกเวลา ยิ่งโรคร้ายนี้ได้เปลี่ยนกลายตัวที่เป็นอันตรายยิ่งขึ้นมันสามารถเข้าทำลายร่างกายให้ดับสลายในเวลาอันรวดเร็ว อย่างที่เป็นกันอยู่นี้เช่นนี้แล้วเรา ทั้งหลาย จึงจำเป็นอย่างย

"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom EP 10"

โดย punyha on 26 ก.ค. 64 09:23
001.png

"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom EP 10"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ดำเนินการโดยมูลนิธิชุมชนสงขลาภายใต้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา EP 10 เปิดห้องเรียนครูไก่สอนการขยายพันธุ์ผ้าทะลายโจรด้วยวิธีปักชำกิ่ง สมาชิกที่เข้าเรียนรู้สอบถามปัญหาการปลูกพริก การแก้ปัญหาศัตรูพืชรบกวนมะกรูดพร้อมกับหารือการสนับสนุนกิจกรรมการผลิตสำคัญ1)การปลูกผักพื้นบ้าน โดยมูลนิธิชุมชนสงขลา สนับสนุนเมล็ดพันธ

หุ้นส่วนร่วมพัฒนาสงขลา

โดย punyha on 23 ก.ค. 64 10:05
001.jpg

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564ท่านนายกอบจ.สงขลา(ไพเจน มากสุวรรณ์) เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับงบประมาณและมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลาผมไปในฐานะรองประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา และคุณกมลทิพย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯในฐานะที่มูลนิธิชุมชนสงขลาทำงานเป็นหุ้นส่วนและเป็นลมใต้ปีกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาตามยุทธศาสตร์ชาติ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ง

351 items(1/36) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน