ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

79 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|

อุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องของทุกคน

โดย punyha on March,09 2019 09.15

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่อการผลิตยกตัวอย่าง อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรบอกว่าเดือน 3 ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตผักงดงามท

“การจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้”

โดย punyha on March,05 2019 15.25

โการจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้โพื้นที่หมู่ 1 ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลาทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือน เรามีนัดกันที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาแลก น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สบู่ (ของที่ใช้แลกทางคณะกรรมการจะช่วยทำกัน)เพื่อนำกลับไปใช้ในแต่ละครัวเรือน แต่ละเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายขยะที่แลกไว้แล้วคณะกรรมการการจัดการขยะจะประสานงานกับทางผู้ที่ซื้อจะมาซื้อไปเลยเพื่

แปลงขวดกันแมลงและไก่ นวตกรรมการปลูกผักจากสวนเบญจพฤกษ์

โดย punyha on March,01 2019 21.28

"แปลงขวดกันแมลงและไก่"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกรูปแบบการจัดการแปลงผักสวนผักคนเมืองที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์๑.นำขวดน้ำเหลือทิ้งมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง๒.หรือใส่น้ำในขวด นำลวดมาผูกร้อยกั้นเป็นแปลงผักล้อมรอบไม้ผลหรือผักที่ปลูกในรูปทรงต่างๆ๓.ความมันวาวของพลาสติกจะช่วยไล่แมลงและกันไม่ให้ไก่ลงจิกผลผลิตได้ทั้งสีสันความสวยงาม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แดดอีกนวตกรรมจากป้าทุม-ลุงยู

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on March,01 2019 21.24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

จากสวนสองแรง สู่ "สวนเบญจพฤกษ์"

โดย punyha on February,24 2019 19.07

"สวนเบญจพฤกษ์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองจากครูเด็กอนุบาลมาสู่การเป็นทีมวิทยากรสวนผักคนเมือง ป้าทุมในวัยที่สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตนำทักษะการเป็นครูมาใช้ในการยกระดับความรู้จากการลงมือทำ "ปัญญาปฎิบัติ" กับลุงยูรสามี ขยายผลไปสู่ผู้สนใจ มีคนเข้ามาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากว่าสามปีแล้วรูปแบบการปลูกผักที่นำแนวทางสวนผักคนเมืองมาใช้ จัดการกับพื้นที่สวนขนาดย่อม มีทั้งไม้ผล ผัก ผสม

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทต.พะตง"

โดย punyha on March,22 2019 13.27

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทต.พะตง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ 22 มีนาคม 2562 นัดแกนนำตำบลมาหารือแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ผู้มาร่วมประกอบด้วยท้องถิ่น ตัวแทนกรรมการชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทำความเข้าใจการทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่พะตงมีจุดเน้นก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ ให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่นในอากาศ ขยะในชุมชน การดูแลคลองตงและคลองอู่ตะเภา โดยมีสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่เป็นเครือข่าย

"สุขภาวะโลกกับสุขภาวะคน"

โดย punyha on March,21 2019 19.47

"สุขภาวะโลกกับสุขภาวะคน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ มีโอกาสไปร่วมให้ข้อเสนอแนะต่องานวิจัยชุดโครงการ "การศึกษาวิจัยและพัฒนาสุขภาวะโลก"(Planetary Health) ของพื้นที่ภาคใต้ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ จัดโดยวพส. มีหลายโครงการที่น่าสนใจ ผมไปร่วมได้แค่ครึ่งวัน พอจะมาบอกเล่าได้ตามนี้ครับ๑.โครงการการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา นำเสนอการทำงานวิจั

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่เทศบาลตำบลระโนด

โดย punyha on March,11 2019 19.49

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ทต.ระโนด"วันที่ 11 มีนาคม 2562 ประเดิมเวทีแรก นายกเทศมนตรีตำบลระโนดให้เกียรตินำทีมในเทศบาล ผู้สูงอายุ อสม. ประธานชุมชน ร่วม ๖๐ ชีวิตมาร่วมทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่อุ่นเครื่องกันด้วยเรื่องเล่าในอดีต ต.ระโนดเป็นชุมชนดั้งเดิมอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปีอดีตเป็นเมืองท่า มีการสัญจรทางน้ำผ่านคลองระโนดเป็นหลัก จึงเป็นชุมทางเรือ มีชาวจีนเข้ามาตั้งรกราก สมัยสงครามโล

หลาดกรีนปั้นสุข@โรงพยาบาลรัตภูมิ

โดย punyha on March,09 2019 09.18

"หลาดกรีนปั้นสุข"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทีมงานของตลาดที่มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิเป็นแกนนำนัดหารือการขยับขยายตลาด ด้วยเหตุหน้าฝนพื้นที่ตั้งเป็นที่รับน้ำ ประกอบกับรพ.รัตภูมิกำลังปรับสถานที่ รพ.เก่าเป็นร้านค้า ศูนย์อาหารและร้านกาแฟ จุดที่ตั้งของตลาดกรีนฯ จะขยายเพิ่มรับลูกค้าที่จะมามากขึ้นนโยบายของผอ.โรงพยาบาลต้องการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร(ผ่านการตรวจสอบและ MOU กันแล้วเท่านั้น)

"เครือข่ายท้องถิ่นสงขลาร่วมปักธงจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่"

โดย punyha on March,05 2019 15.18

"เครือข่ายท้องถิ่นสงขลาร่วมปักธงจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดสงขลาชวนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป้าหมาย ๒๒ ตำบล ที่ห้อง ceo ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด วันนี้มาร่วมได้ ๑๔ ตำบล เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทั้งนำเสนอและแจกคู่มือการทำงานประกอบการทำความเข้าใจการได้มาของ ๒๒ ตำบลประกอบด้วย ตำบลที่

เรื่องเล่าจากสงขลาเมืองสหกรณ์ "ตลาดในมือเรา"

โดย punyha on March,01 2019 21.18

"ตลาดอยู่ในมือเรา"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๑ ที่รับการสนับสนุนระบบน้ำไปเพื่อการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน ในด้านแผนการผลิต การตลาด ร่วมกับพี่ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการฐานผู้เข้ามาจากอำเภอสทิงพระ ระโนด กระแสสินธุ์ สิงหนคร คลองหอยโข่ง ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย บวกกับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตร พืชผลที่กำลังดำเนินการก็มีหลากหลายทั้งยาง

79 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน