ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

95 items(1/10) 2 3 4 5 Next » Last »|

อุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องของทุกคน

โดย punyha on March,09 2019 09.15

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่อการผลิตยกตัวอย่าง อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรบอกว่าเดือน 3 ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตผักงดงามท

“การจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้”

โดย punyha on March,05 2019 15.25

โการจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้โพื้นที่หมู่ 1 ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลาทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือน เรามีนัดกันที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาแลก น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สบู่ (ของที่ใช้แลกทางคณะกรรมการจะช่วยทำกัน)เพื่อนำกลับไปใช้ในแต่ละครัวเรือน แต่ละเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายขยะที่แลกไว้แล้วคณะกรรมการการจัดการขยะจะประสานงานกับทางผู้ที่ซื้อจะมาซื้อไปเลยเพื่

แปลงขวดกันแมลงและไก่ นวตกรรมการปลูกผักจากสวนเบญจพฤกษ์

โดย punyha on March,01 2019 21.28

"แปลงขวดกันแมลงและไก่"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกรูปแบบการจัดการแปลงผักสวนผักคนเมืองที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์๑.นำขวดน้ำเหลือทิ้งมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง๒.หรือใส่น้ำในขวด นำลวดมาผูกร้อยกั้นเป็นแปลงผักล้อมรอบไม้ผลหรือผักที่ปลูกในรูปทรงต่างๆ๓.ความมันวาวของพลาสติกจะช่วยไล่แมลงและกันไม่ให้ไก่ลงจิกผลผลิตได้ทั้งสีสันความสวยงาม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แดดอีกนวตกรรมจากป้าทุม-ลุงยู

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on March,01 2019 21.24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

จากสวนสองแรง สู่ "สวนเบญจพฤกษ์"

โดย punyha on February,24 2019 19.07

"สวนเบญจพฤกษ์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองจากครูเด็กอนุบาลมาสู่การเป็นทีมวิทยากรสวนผักคนเมือง ป้าทุมในวัยที่สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตนำทักษะการเป็นครูมาใช้ในการยกระดับความรู้จากการลงมือทำ "ปัญญาปฎิบัติ" กับลุงยูรสามี ขยายผลไปสู่ผู้สนใจ มีคนเข้ามาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากว่าสามปีแล้วรูปแบบการปลูกผักที่นำแนวทางสวนผักคนเมืองมาใช้ จัดการกับพื้นที่สวนขนาดย่อม มีทั้งไม้ผล ผัก ผสม

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลบ่อแดง

โดย punyha on May,21 2019 20.00

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลบ่อแดง"๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดแกนนำเครือข่ายในพื้นที่ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระทั้งท้องถิ่น ท้องที่ อสม. ผู้สูงอายุ ร.ร. กศน. รพ.สต. วัด สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน มาร่วมทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่บ่อแดงมีบ่อน้ำกลางที่ทุกคนได้ดื่มได้ใช้ น้ำสีแดงเรื่อทำให้ได้ชื่อว่าเป็นบ้านบ่อแดงจนกลายเป็นชื่อของตำบล ที่ีนี่มีคำขวัญสะท้อนภาพรวมของตำบล "เลิศล้ำความ

บุฟเฟต์ในงานศพ ค่านิยมร่วมคนสงขลา

โดย punyha on May,20 2019 16.49

"บุฟเฟต์ในงานศพ"แต่ละยุคสมัยย่อมมีการปรับตัวเพื่อให้กิจวัตรต่างๆที่พึงมีในชีวิตสอดคล้องเหมาะสมสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลกแยกไปจากวัฒนธรรมเดิมมากนักในช่วงสามสี่ปีมานี้หากใครมางานศพในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะพบรูปแบบการจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองที่มีในแทบทุกอำเภอ ด้านหนึ่งแม้จะได้ชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมตะวันตกแต่ก็ใกล้เคียงกับรูปแบบข้าวหม้อแกงหม้อที่ชุมชนดั้งเดิมนำมาร่วมบุญในงานวัด ทำบ

เพื่อนช่วยเพื่อน

โดย punyha on May,20 2019 16.34

"เพื่อนช่วยเพื่อน"นอกจากกลไกในระบบปกติที่ทำหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้ว ชุมชนหรือองค์กรเฉพาะของแต่ละกลุ่มเฉพาะก็ควรมี จะได้ช่วยกันเติมเต็มปัญหาที่มีองค์กรคนพิการ ผู้สูงอายุ หรืออื่นๆ ควรมีองค์กรลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ประกอบด้วยแกนนำที่สามารถช่วยตนเองและช่วยคนอื่นได้ ด้วยประสบการณ์บางอย่างคนอื่นๆไม่สามารถซึมซับหรือมีเทียบเท่า การมีองค์กรลักษณะนี้มากๆจะช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรง

สภาผู้นำบางกล่ำ

โดย punyha on May,13 2019 18.41

"สภาผู้นำบางกล่ำ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดแกนนำชุมชนตำบลบางกล่ำมาหารือแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ โดยการประสานงานของปลัด แต่ชนกับกิจกรรมพัฒนาที่นัดกระทันหันเลยมีผู้มาร่วมน้อย อย่างไรก็ดี มีบทสรุปจากที่ประชุมสำคัญๆ ที่น่าสนใจ-บางกล่ำ มี ๗ หมู่บ้าน ประชากรราว ๑๒๐๐ ครัวเรือน ชื่อตำบลเพี้ยนมาจากคำว่า "บางกลม" ที่กร่อนเสียงจาก โบางเกาะกลมโ เนื่องจากที่นี่เป

ธรรมนูญตำบลนาหว้า

โดย punyha on May,11 2019 13.57

"ธรรมนูญตำบลนาหว้า"ไปเยือนถิ่นของลุงเคล้า แก้วเพชร นัดทีมผู้นำท้องถิ่น ปลัด กำนัน ผญ. สมาชิกอบต. อสม. ผู้นำชุมชน บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสา ร่วม ๕๐ คนโดยการประสานงานของปลัดอภิชัยตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ มี ๑๒ หมู่บ้าน ๒๐๐๐ กว่าครัวเรือน สภาพพื้นที่มีทั้งโซนควนและโซนนา มีทั้งพุทธและมุสลิม เป็นชุมชนเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปี ชื่อของตำบลเพี้ยนมาจากชื่อของโต๊ะดาหวา ที่เป็นบุคคลสำคัญยอมตายจากการต่อต้านญ

ก้าวย่างสำคัญ สู่ปีที่ ๑๑ ทบทวน เรียนรู้ พัฒนา และเดินไปด้วยกัน

โดย punyha on May,11 2019 13.17

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒อ.ชัยวัฒน์ชวนทบทวนการทำงาน ๑๐ ปีของมูลนิธิชุมชนสงขลา ผ่านเวลาเกือบห้าชั่วโมงโดยไม่รู้ตัว-งานภาค งานจังหวัดที่แต่ละคนหรือเครือข่ายต่างๆร่วมทำ สุดท้ายแล้วมีคนที่เราสัมพันธ์หรือร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกันมีปริมาณเท่าไรกับจำนวนประชากรทั้งหมด ทั้ง "งานร้อน" "งานเย็น" ผลที่เกิด?-การสร้างความเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณากับกฏของมาสโลว์ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เริ่มจากปั

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลแค

โดย punyha on May,09 2019 20.18

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลแค"ตำบลแค อำเภอจะนะมาจากการที่เคยมีต้นแคป่าแฝดเด่นสง่าอยู่ในหมู่บ้าน ทว่าปัจจุบันไม่มีแล้วที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมและพุทธก้ำกึ่งกัน เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ยังมีความสัมพันธ์ระบบเครือญาติอยู่ร่วมกันได้ทั้งสองศาสนา ปัจจุบันนายกอต. กำนัน ผู้นำศาสนาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด มีของดีในพื้นที่ก็คือ ส้มจุก วัดขวด ขนมเจาะหู และแกงไก่มัด(รูปแบบอาหารที่ต้องมีการทำร่วมกัน นำไก่เป็นตัวมามัดล

สวนผักคนเมืองหาดใหญ่สงขลา

โดย punyha on May,09 2019 19.56

"สวนผักคนเมือง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยังคงขยายผลการทำเกษตรเมืองไปเรื่อยๆ ล่าสุดมีความร่วมมือกับเทศบาลเมืองบ้านพรุโดยการนำของปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ชวนแกนนำในชุมชนและทีมงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแนวทางความร่วมมือฟังแนวคิดของเทศบาลแล้ว ที่ได้ดำเนินการมาหลายปี มีครัวเรือนที่เป็นแกนนำหลักราว ๓๐ หลัง มีผู้สนใจอีกร่วมร้อยคน มีศูนย์เรียนรู้ของตัวเอง ผมมีข้อเสนอไปสองสามประการ กล่าวคือ๑.สร้า

ศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลคูหา

โดย punyha on May,07 2019 18.19

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดกรรมการศูนย์สร้างสุขชุมชนและเครือข่ายตำบลคูหา พัฒนาโครงการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคมสภาพปัญหาทั่วไปก็คือ เจ็บป่วยเรื่อรัง พิการ สูงอายุติดบ้านติดเตียง ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการกิน จำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนะผู้ดูแล มีหนี้สินส่วนหนึ่งจากความยากจน ส่วนหนึ่งจากการมีเวลาว่างเล่นพนัน(หวยสัตว์) ทำให้ไม่อยากทำงาน ปัญหาใหญ่ก็คือความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนมีน้อย

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หนึ่งใน 22 ตำบลน่าอยู่

โดย punyha on May,02 2019 15.14

"ตำบลน่าอยู่ ทม.ทุ่งตำเสา"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทุ่งตำเสามาจากการเป็นพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยต้นตำเสา โดยเฉพาะม.๒ อดีตที่นี่อยู่ต้นน้ำเป็นป่าสมบูรณ์ มีเสือ ช้าง รายลอบ ผู้คนที่นี่ตื่นตัวด้านการศึกษา มีโรงเรียนแทบทุกหมู่ มี ๓ รพ.สต. แต่ละหมู่บ้านก็มีของดีที่น่าสนใจเช่น ทุเรียนบ้าน สะตอดอง ผ้าทอ อุโมงค์เหมืองทำแร่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมเพื่อทบทวนอดีต ความทรงจำของชุมชน ผู้เข้าร่วมเกือบ

95 items(1/10) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน