ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

152 items(1/16) 2 3 4 5 Next » Last »|

อุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องของทุกคน

โดย punyha on March,09 2019 09.15

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่อการผลิตยกตัวอย่าง อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรบอกว่าเดือน 3 ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตผักงดงามท

“การจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้”

โดย punyha on March,05 2019 15.25

โการจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้โพื้นที่หมู่ 1 ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลาทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือน เรามีนัดกันที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาแลก น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สบู่ (ของที่ใช้แลกทางคณะกรรมการจะช่วยทำกัน)เพื่อนำกลับไปใช้ในแต่ละครัวเรือน แต่ละเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายขยะที่แลกไว้แล้วคณะกรรมการการจัดการขยะจะประสานงานกับทางผู้ที่ซื้อจะมาซื้อไปเลยเพื่

แปลงขวดกันแมลงและไก่ นวตกรรมการปลูกผักจากสวนเบญจพฤกษ์

โดย punyha on March,01 2019 21.28

"แปลงขวดกันแมลงและไก่"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกรูปแบบการจัดการแปลงผักสวนผักคนเมืองที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์๑.นำขวดน้ำเหลือทิ้งมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง๒.หรือใส่น้ำในขวด นำลวดมาผูกร้อยกั้นเป็นแปลงผักล้อมรอบไม้ผลหรือผักที่ปลูกในรูปทรงต่างๆ๓.ความมันวาวของพลาสติกจะช่วยไล่แมลงและกันไม่ให้ไก่ลงจิกผลผลิตได้ทั้งสีสันความสวยงาม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แดดอีกนวตกรรมจากป้าทุม-ลุงยู

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on March,01 2019 21.24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

จากสวนสองแรง สู่ "สวนเบญจพฤกษ์"

โดย punyha on February,24 2019 19.07

"สวนเบญจพฤกษ์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองจากครูเด็กอนุบาลมาสู่การเป็นทีมวิทยากรสวนผักคนเมือง ป้าทุมในวัยที่สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตนำทักษะการเป็นครูมาใช้ในการยกระดับความรู้จากการลงมือทำ "ปัญญาปฎิบัติ" กับลุงยูรสามี ขยายผลไปสู่ผู้สนใจ มีคนเข้ามาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากว่าสามปีแล้วรูปแบบการปลูกผักที่นำแนวทางสวนผักคนเมืองมาใช้ จัดการกับพื้นที่สวนขนาดย่อม มีทั้งไม้ผล ผัก ผสม

กิจกรรมห้องเรียนสวนผักคนเมืองสัญจรประจำเดือนตุลาคม 2562

โดย punyha on October,29 2019 20.38

กิจกรรมสวนผักคนเมืองสัญจร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สวนเบญจพฤกษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่กิจกรรมภาคสนามประกอบด้วย๑. การเตรียมดินและหมักดินในแปลง เพื่อปลูกผัก๒. การเพาะต้นกล้าและการย้ายต้นกล้า๓. การเตรียมวัสดุสำหรับเพาะต้นกล้า๔. การปลูกพืชผักในเศษวัสดุ๕. การเตรียมขุยมะพร้าวและมะพร้าวสับให้พร้อมใช้งาน๖. การทำแปลงผักบุฟเฟต์๗. อธิบายการทำ การใช้และประโยชน์ของจุลินท

"แนวตั้งถักทอแนวราบ"

โดย punyha on October,11 2019 18.33

"แนวตั้งถักทอแนวราบ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองหลังทราบว่าผู้ว่าคนใหม่ของสงขลานายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ประกาศทิศทางการพัฒนาที่จะไม่สร้างวาระของตัวเองแต่จะเน้นต่อยอดจากงานเดิมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเน้นเรื่องเร่งด่วน นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีมูลนิธิชุมชนสงขลา และเครือข่ายความร่วมมือจึงขอเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือในการทำงานการพัฒนาบนฐานการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยอาศัยวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ "สง

วันพลังแสงอาทิตย์ประกาศชัยบนหลังคาโรงพยาบาลจะนะ ภาค 1

โดย punyha on October,10 2019 22.24

จบภาค 1 : วันพลังแสงอาทิตย์ประกาศชัยบนหลังคาโรงพยาบาลจะนะ รอเริ่มภาค 2 เร็วๆนี้วันที่ 18 กันยายน 2562 ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย และคณะผู้บริหารชุดใหญ่ของกระทรวงและของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 72 กิโลวัตต์ของโรงพยาบาลจะนะ พร้อมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 1 ปี 10 เดือน นับตั้งแต่โรงพยาบาลจะนะติดตั้งแผงโซลาร์ชุดแรก 20 ก

จดหมายน้อย (แต่ยาวนิดหน่อย) ถึงครูใหญ่พี่หมอโกมาตร

โดย punyha on October,10 2019 22.17

เวลาเรารู้สึกดีๆกับใคร เราก็เขียนจดหมายบอกเขาได้ ในโอกาสที่พี่หมอโกมาตรเข้าใกล้วันเกษียณครับจดหมายน้อย (แต่ยาวนิดหน่อย) ถึงครูใหญ่พี่หมอโกมาตรนานมากแล้วที่ผมไม่ได้มีเวลาให้ตนเอง ทบทวนความทรงจำดีๆกับครูใหญ่ โนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์โช่วงที่ผมเรียนแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราวปี 2531 ผมได้ยินตำนาน โรำผีฟ้ารักษาโรคบนตึกคนไข้ในที่โรงพยาบาลชุมพวงโ รุ่นพี่ๆเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนนั้

หมอกควันภาคใต้

โดย punyha on October,10 2019 22.15

หมอกควันภาคใต้ ต้นเหตุใหญ่หนึ่งนั้นก็คือบริษัทแห่งชาติของไทยด้วยข้อมูลจากอาจารย์ท่านหนึ่งมีความน่าสนใจมาก ไฟป่าครั้งนี้ เป็นไฟป่าที่สร้างหายนะทางสิ่งแวดล้อมอย่างมากนั้น เป็นการเผาป่าดงดิบเพื่อนำพื้นที่ไปปลูกปาล์มวิธีการพื้นฐานคือ มีการจ้างชาวบ้านตัดไม้ในพื้นที่อย่างกว้างขวางในปีก่อนหน้านี้ รอให้ใบไม้ต้นไม้แห้ง ให้เป็นเชื้อไฟอย่างดี แล้วพอถึงหน้าแล้งก็คือเดือนสิงหาคมกันยายนนี้ก็ลงมือจุดไฟเผาป่า

อีกหนึ่งความภูมิใจยิ่งของผม ครอบครัว และเครือข่าย

โดย punyha on October,10 2019 22.12

อีกหนึ่งความภูมิใจยิ่งของผม ครอบครัว และเครือข่ายมหาวิทยาลัยทักษิณได้มอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับผม โดยมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27 กันยายน 2562เมื่อปี 2555 ในวันที่ผมรับปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตที่ Institute of Tropical Medicine เมือง Antwerp ประเทศเบลเยียม ผมก็คิดว่า นั่นคงเป็นปริญญาใบสุดท้ายที่ผมจะมีในช

มิตรภาพข้ามซีกโลกของดุษฎีบัณฑิต

โดย punyha on October,10 2019 22.08

มิตรภาพข้ามซีกโลกของดุษฎีบัณฑิตผมกับศาสตราจารย์อีฟ กาญง (Professor Yves Granon) แห่งมหาวิทยาลัยมงตง ประเทศแคนาดา นั่งติดกันในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทำให้ผมมีโอกาสได้เรียนรู้กันถึงเรื่องราวข้ามซีกโลกจากแคนาดาศ.อีฟ บอกว่า ชื่อของท่านนั้นเป็นภาษาฝรั่งเศส เมืองที่ท่านอยู่เป็นชุมชนคนฝรั่งเศสในแคนาดา ที่มาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยพิชิตทวีปอเมริกา ซึ่งตอนนั้นมีอาณานิคมของทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษในแผ่นดินแคน

ท่านคณากร เพียรชนะ

โดย punyha on October,10 2019 22.06

ผมรับรู้ด้วยสัญญะที่ปรากฏว่า "แรงกดดันที่ท่านคณากรได้รับนั้นคงจะแรงมากๆและหนักมากๆ"กอ.รมน.และฝ่ายความมั่นคงมีทั้งสายเหยี่ยวและสายพิราบ สายเหยี่ยวนั้นกุมสภาพงานความมั่นคงชายแดนใต้ ใช้แนวคิดปิดล้อมตรวจค้นจับกุม เอาชาวบ้านต้องสงสัยเข้าค่ายไปสอบเค้นความจริง ทั้งหมดนี้ทำให้มีหลักฐานเบาบางที่จะพิสูจน์ฟ้องว่าเขาทำผิด เมื่อหลักฐานอ่อนจึงทำให้ผู้พิพากษาต้องยกฟ้อง เพราะไม่อาจเชื่อได้ว่า ชาวบ้านเขาทำความผิ

พาราควอต ละครการเมืองเรื่องยาว

โดย punyha on October,10 2019 22.03

พาราควอต ละครปาหี่เวทีการเมืองที่คงอีกยาวชมรมแพทย์ชนบทและชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนพร้อมใจเคลื่อนเพื่อแบนพาราควอตแล้ว โดยหวังว่าครั้งนี้จะต้องไม่ใช่ปาหี่เก็บคะแนนทางการเมือง่ประชาชนรอมานานที่จะเห็นประเทศไทยเน้นการเกษตรแบบอินทรีย์ รัฐบาลออกมาเต้นตั้งแต่ยุค คสช.ว่าจะแบนหรือยกเลิกการนำเข้าสารพิษทางการเกษตรอาทิพาราควอต แต่ก็แค่ปาหี่ ในยุค คสช.นั้นเข้าใจได้ว่า ไม่มีทางทำได้สำเร็จ เพราะเผด็จการนั

ชวนชมรายการคนบันดาลไฟ ตอน โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลบันดาลไฟ

โดย punyha on October,10 2019 21.59

รู้จักความคิดเรื่องการติดโซลาร์เซลล์และการรณรงค์เพื่อสถาปนาพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงพยาบาลจะนะต้องดูรายการคนบันดาลไฟชิ้นนี้ครับเราทำมากกว่าติดแผงโซลาร์เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ครับwww.youtube.com/watch?v=st9iWuMMb4M

152 items(1/16) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน