ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

573 items(1/58) 2 3 4 5 Next » Last »|

มหากาพย์การรื้อถอนบ้านเรือนชุมชนแหลมสนอ่อน

โดย punyha on 1 พ.ค. 65 11:01
109718.jpg

ข้อมูลจากกลุ่มไลน์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อน29 เมษายน 2565ขออนุญาตอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจในชุมชนตามที่ได้รับมอบหมายมาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชนส่วนที่ 1 ข้อมูลชุมชนแหลมสนอ่อน-จำนวนประชากร ประมาณ 211 คน(เดือนธันวาคม 2564)-จำนวน 59 หลังคาเรือนส่วนราชการได้ทำการคัดแยกลักษณะอาคาร ดังนี้1.จำนวน 7 หลังคาเรือน ถูกออกคำสั่งรื้อถอน2.จำนวน 52 หลังคา

โครงการปลูกผักยกแคร่ในโรงเรือนเกาะสะบ้าโมเดล

โดย punyha on 1 พ.ค. 65 09:51
97829.jpg

โครงการปลูกผักยกแคร่ในโรงเรือนเกาะสะบ้าโมเดลเพื่อขับเคลื่อนสุขภาพชุมชนบริโภคอาหารปลอดภัย และเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักกินเองและพัฒนาเป็นเศรษฐกิจชุมชนทำมาค้าขายกับชุมชนเมืองที่ต้องพึ่งพาอาหารปลอดภัยจากชนบทหมู่บ้านตำบลเผิน จันทรจิตร รายงาน

กรณีการให้รื้อถอนอาคารที่มีการบุกรุกในพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน

โดย punyha on 28 เม.ย. 65 12:07
6384.jpg

23 เม.ย. 65ตอนนี้ชีวิตประจำวันส่วนตัวของพี่อ้น ไม่ต้องทำอะไรมาก แค่รอตอบคำถามและสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวชุมชนว่า ระหว่างนี้ให้รอการพิจารณาของคณะกรรมการฯที่จังหวัดตั้งขึ้นก่อน ก็น่าจะอีกหลายวัน ตอบเสร็จและยืนยันแล้วว่า ยังมึเวลาทึ่จะคิดหาหนทาง หนทางที่เป็นทางออกทึ่ดึกับทุกฝ่าย แยกย้ายกันไปได้สักพัก ไปฟังข่าวลือ และข่าวจากแหล่งต่างๆกันมา สักพักก็ยกพวกยกทีมกันมาว่า จะเชื่อมั่นในหนังสือที่ยิ่น

ข้อมูลพื้นที่เมืองโตนดด้วน วันที่ฝนตกปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565

โดย punyha on 28 ก.พ. 65 12:23
24942.jpg

พัทลุง สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพัทลุง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยเฉพาะพื้นที่ศึกษาโครงการ SUCCESS เมืองโตนดด้วน ชุมชนหมู่ที่ ๑๑ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่รับน้ำ ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบพืชผักเสียหาย การสัญจรไม่สะดวกชนิศภณ สุขแก้ว รายงาน

ข้อมูลพื้นที่เมืองบ่อยาง วันที่ฝนตกปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565

โดย punyha on 28 ก.พ. 65 12:18
001.jpg

นายเดอเล๊าะ ปอโด๊ะ ผู้นำชุมชนรายงานสถานการณ์น้ำท่วม พื้นที่ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จากภาวะฝนตกหนักและลมแรงต่อเนื่องระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าช่วงก่อนฝนตกหนัก อบจ.สงขลา ร่วมกับเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลเมืองเขารูปช้างได้ร่วมกันนำเครื่องจักรหนักเข้ามาขุดลอกบริเวณปากคลองสำโรง ด้านหาดเก้าเส้ง เพื่อเตรียมการระบายน้ำระหว่างเกิดฝนตกหนัก การขุดลอ

ก้าวย่างของธรรมนูญสุขภาพบ้านมดตะนอย

โดย punyha on 23 ก.พ. 65 12:50
685519.jpg

ชุมชนบ้านมดตะนอยร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำธรรมนูญสุขภาพบ้านมดตะนอย ครั้งที่ 2เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน ก่อนยกร่างเพื่อส่งต่อให้กับประชาชนทุกครัวเรือนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพรายงานเมื่อวันที่ 11 ก.พ.65

ข้อมูลเพื่อการประเมินความเปราะบางของเมืองปาดังเบซาร์

โดย punyha on 12 ก.พ. 65 20:16

ข้อมูลเพื่อการประเมินความเปราะบางของเมืองปาดังเบซาร์คลิปการจราจรหน้าโรงเรียน (1)คลิปการจราจรหน้าโรงรียน (2)ขอบคูณข้อมุลจาก facebook ยุวดี แสงจันทร์

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสวนยางยั่งยืนสงขลาพัทลุง

โดย punyha on 9 ก.พ. 65 18:30
002.jpg

วันที่ 9 ก.พ.65 กลุ่มเกษตรกรโครงการป่าร่วมยางยั่งยืนตำบลเกาะสะบ้า อ. เทพา จ. สงขลาเรียนรู้สวนปันแสง เหยียบกะลา สร้างป่าร่วมยาง พัทลุงโดยการสนับสนุน สสส.

บทบาทสมัชชาสุขภาพจังหวัดกลไกที่ท้าทายของการสร้างสุขภาวะของสังคมด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ

โดย punyha on 2 ก.พ. 65 12:24
001.png

สรุปบทบาทสมัชชาสุขภาพจังหวัดกลไกที่ท้าทายของการสร้างสุขภาวะของสังคมด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ๑)การรับมือกับสถานการณ์การระบาดโควิด โดยต้องมีมาตรการอย่างเข้มงวด และรับมือต่อผลกระทบด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ๒)การถ่ายโอน รพ.สต.ให้กับ อบจ.เป็นการเปลี่ยนแปลงและจัดระบบการบริการรูปแบบใหม่ โดยเป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น หากมีการสร้างการมีส่วนร่วมและระบบสนับสนุนที่มีการเตรียมความพร้อม โดยเครือข่ายสมั

คนจนเมืองสงขลา ผันตัวเป็นผู้ประกอบการ ดีขึ้นในเชิงเศรษฐกิจ แต่ชุมชนเช่า – บุกรุกที่ดินยังสูง

โดย punyha on 26 ม.ค. 65 12:32

คนจนเมืองสงขลา ผันตัวเป็นผู้ประกอบการ ดีขึ้นในเชิงเศรษฐกิจ แต่ชุมชนเช่า โ บุกรุกที่ดินยังสูงเปิดงานวิจัย โคนจนเมืองที่เปลี่ยนไป ในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงโ กรณีคนจนเมืองสงขลา นักวิชาการเสนอ เปิดพื้นที่ทำมาหากิน โ เข้าถึงที่อยู่อาศัยราคาถูก โตั้งสภาเมืองโ สร้างการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม'รศ.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์' คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนึ่งในนักวิจัยโครง

Success เมืองโตนดด้วน

โดย punyha on 24 พ.ค. 65 15:02

บทเรียนสำคัญในการส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่เมืองโตนดด้วนการจัดทำแผนพัฒนาต่างๆ ไม่ได้มีส่วนร่วมจากชุมชน ชุมชนไม่เห็นความสำคัญ หน่วยงานไม่ได้นำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาวางแผนโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ทำอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองตามนโยบาย คนทำแผนขาดความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมไม่ได้สร้างกระบวนการส่งเสริมด้านความคิดให้กับชุมชนชุมชนไม่เข้าใจ โกลายเป็นคนเปราะบางทางความคิดโ ร้องขอมากกว่า

"SUCCESS เมืองบ่อยาง"

โดย punyha on 24 พ.ค. 65 09:20
002.jpg

"SUCCESS เมืองบ่อยาง"21 พค.65 คณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองบ่อยางนัดหมายกันดูรายงานผลการศึกษาประเมินความเปราะบางของเมือง และดูการเงินเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในส่วนยอดรวมแต่ละเดือน รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายได้ร่วมกันสรุปบทเรียนการบริหารจัดการโครงการ เพื่อที่จะนำไปปรับวิธีการทำงาน เพื่อให้ทีมงานที่ประกอบด้วยแกนนำชุมชนคนจนเมืองบ่อยาง ที่มาจากประธานชุมชน แกนนำธรรมชาติ ได้ยกระดับการทำงาน

"SUCCESS พะตง"

โดย punyha on 24 พ.ค. 65 09:13
694964.jpg

"SUCCESS พะตง"วันที่ 23 พฤษภาคม 2565คณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองพะตง นัดเครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คืนข้อมูลผลการศึกษาประเมินความเปราะบางของเมือง โดยมีรองนายกทต.พะตง/ปลัด ทีมสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม การไฟฟ้า รร. สถานประกอบการโรงงาน สท. ตัวแทนชุมชน สถานีอนามัย และมูลนิธิ SCCCRN เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติการประเมินความเปราะบางฯนี้เน้นปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้

"SUCCESS เมืองควนลัง"

โดย punyha on 24 พ.ค. 65 09:11
691368.jpg

"SUCCESS เมืองควนลัง"วันที่ 19 พฤษภาคม 2565คณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองควนลังจัดเวทีเติมเต็มข้อมูลการศึกษาการประเมินความเปราะบางของเมืองควนลัง เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีหน่วยงานสำคัญ อาทิ ชลประทาน ศูนย์อุตุฯ ทม.ควนลัง กลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนพิการ ตัวแทนชุมชนโดยเฉพาะ 2 ชุมชนที่เลือกลงศึกษา ณ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพ มีผู้เข้าร่วม 43 คนมุ่งเน้นศึกษาสภาพปัญหาน้ำแล้งและภาวะอุห

"งานคนพิการ เทศบาลเมืองคลองแห"

โดย punyha on 18 พ.ค. 65 11:21
001.jpg

"งานคนพิการ เทศบาลเมืองคลองแห"ได้ฤกษ์ปรับแบบสอบถามคนพิการที่ยาว 10 หน้าครอบคลุมคุณภาพชีวิตของคนพิการทุกด้าน เพื่อให้สดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะคำถามเชิงคุณภาพที่ปรับมาเป็นเชิงปริมาณ เพื่อให้ง่ายในการประมวลข้อมูล17 พ.ค. ที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคม ทม.คลองแห เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ต้องการเก็บข้อมูลคนพิการกว่า 600 คนในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดบริการ และประสานคว

รายชื่อกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา (วาระ ๒๕๖๒)

โดย punyha on 18 พ.ค. 65 09:46

รายชื่อกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา (วาระ ๒๕๖๒)

"iMed@home"

โดย punyha on 17 พ.ค. 65 13:49

"iMed@home"แอพพลิเคชั่นบริการทางสังคมที่คุณภาณุมาศ นนทพันธ์และมูลนิธิชุมชนสงขลาพัฒนาขึ้นมา ให้บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐส่วนภูมิภาค(พมจ./สสจ.) ส่วนท้องถิ่น(อบจ./ทม./ทต./อบต.) ผ่านการ MOU เพื่อลดช่องว่างการให้บริการของภาครัฐและสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ในการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม งบในการพัฒนาได

"วิสาหกิจชุมชน ทต.ปริก รองรับการขับเคลื่อน iMedCare"

โดย punyha on 12 พ.ค. 65 13:26
001.jpg

"วิสาหกิจชุมชน ทต.ปริกรองรับการขับเคลื่อน iMedCare"การดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยที่บ้านด้วยการพัฒนากลไกธุรกิจเพื่อชุมชนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มูลนิธิชุมชนสงขลา/อบจ.สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์มอ.และเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา/กขป.เขต ๑๒ กำลังดำเนินการ ได้นัดหมายผู้บริหาร ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลานำโดยนายกสุริยา ยีขุน ทีมงานสาธารณสุข กองสวัสดิ์ และผู้ดูแลที่บ้าน(HCG)ที่ผ่านการอบรมและม

"เครือข่ายเมือง SUCCESS ภาคใต้"

โดย punyha on 10 พ.ค. 65 12:12
001.jpg

"เครือข่ายเมือง SUCCESS ภาคใต้"นัดหมายคณะทำงาน 6 เมืองภาคใต้ในโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลียนแปลงเมืองมาพบกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินกิจกรรมประเมินความเปราะบางของเมือง วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2565 ณ ลากูนารีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปที่มีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมรับผิดชอบภาคประชาสังคมที่มีตั้งแต่กลุ่ม องค์กรระดับชุมชนไปจนถึงสมาคมระดับจั

"ประชุมภาคีเครือข่ายวันพลเมืองสงขลา"

โดย punyha on 4 พ.ค. 65 12:19
001.jpg

"ประชุมภาคีเครือข่ายวันพลเมืองสงขลา"วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ภาคีองค์กรความร่วมมือทั้งเก่าและใหม่ที่ทำงานร่วมกัน นัดหมายประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานปี ๖๕ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๙ คนจาก ๓๐ กว่าองค์กร ณ ห้องประชุมอบต.ท่าข้าม๑.ทบทวนเป้าหมายการพัฒนา รวมถึงที่มาของการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ยุคที่ ๑ จนถึงยุคที่ ๕

573 items(1/58) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน