ความร่วมมือในการเป็นพื้นที่เรียนรู้นักศึกษาต่างประเทศ หลักสูตรปริญญาโท

by punyha @3 ก.ค. 67 10:21 ( IP : 171...217 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 168,631 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 123,715 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 97,512 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,855 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 169,612 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 163,572 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 184,465 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 282,319 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,683 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 135,690 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 231,740 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,855 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 146,004 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,403 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,895 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 192,698 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,850 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,723 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 159,559 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 157,537 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 150,028 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 142,222 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 140,448 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 245,701 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 148,014 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 144,479 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 153,652 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 172,122 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 198,316 bytes.
 • photo , 960x723 pixel , 185,722 bytes.
 • photo , 1474x1110 pixel , 203,595 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 175,158 bytes.
 • photo , 960x723 pixel , 165,363 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,676 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,635 bytes.
 • photo , 960x723 pixel , 183,371 bytes.
 • photo , 960x723 pixel , 133,694 bytes.
 • photo , 960x723 pixel , 136,878 bytes.
 • photo , 960x723 pixel , 111,187 bytes.
 • photo , 960x723 pixel , 120,038 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 143,426 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 255,453 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 164,446 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,921 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,961 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 176,975 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 210,296 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 121,619 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 138,421 bytes.
 • photo , 960x1707 pixel , 210,332 bytes.
 • photo , 960x1707 pixel , 344,482 bytes.
 • photo , 960x1707 pixel , 311,027 bytes.
 • photo , 960x1707 pixel , 445,878 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 188,194 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 265,267 bytes.
 • photo , 960x1275 pixel , 375,351 bytes.
 • photo , 960x723 pixel , 165,992 bytes.
 • photo , 960x723 pixel , 183,697 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 249,541 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 238,029 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 266,080 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 228,832 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 245,469 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 237,838 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 237,950 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 155,213 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 254,095 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 167,591 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 159,803 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 137,461 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 158,780 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 180,864 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 189,594 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 188,358 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 185,030 bytes.

ความร่วมมือในการเป็นพื้นที่เรียนรู้นักศึกษาต่างประเทศ หลักสูตรปริญญาโท


Mr.Arthur  de Mulder  ลงพื้นที่เรียนรู้จากเครือข่ายเมืองโครงการ SUCCESS และโครงการ ARA พื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ เมืองปาดังเบซาร์ เมืองควนลัง  และพื้นที่ชุมชนชาวประมงในอำเภอจะนะ เทพา  สิงหนคร ระโนด จ.สงขลา และชุมชนชาวประมงในพื้นที่ปัตตานี

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

เป็นการมาฝึกงานภายใต้เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยส่วนนึงของหลักสูตรปริญญาโทที่สเปน นักศึกษาต้องทำงาน 500 ชั่วโมงและหลังจากนี้นักศึกษาต้องส่งงานตามที่ทีมงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้หัวข้อคำถามวิจัยต่อไป

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน