สื่อของมูลนิธิ

สื่อของมูลนิธิ

14 items(1/2) 2 Next » Last »|

เสวนาเรื่อง "ความเป็นคน บนความเป็นครู" ครูใหญ่ วิศิษฐ์ วังวิญญู

โดย punyha on 30 พ.ค. 65 08:19

เสวนาเรื่อง "ความเป็นคน บนความเป็นครู"เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครูใหญ่ วิศิษฐ์ วังวิญญูร่วมคารวะครูชมคลิปเสวนา

e-book : ผีเสื้อขยับปีกเล่ม 9 ฉบับ สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

โดย punyha on 12 พ.ย. 64 09:28
คิวอาโคด ผีเสื้อ 9.png

ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 9 สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน15 เรื่องราวได้แก่สงขลาในสถานการณ์วิกฤติโควิด 191)Hatyai Sandbox Plus เปิดเมืองอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจสร้างสรรค์2)Platform Green Smile ส่งงต่อวัตถุดิบอาหารปลอดภัยไปสู่โรงพยาบาล3)OneChat หาดใหญ่ : Local Life Platform4)ส้มจุกปลุกจะนะ5)แผนการผลิตส่งตลาดรถเขียวสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน6)กองทุนขยะมีบุญ7)ห้องเรียนสวนผักคนเมือง On Zoom ความมั

e-book : ผีเสื้อขยับปีกเล่ม 8 ฉบับ New Normal

โดย punyha on 25 ม.ค. 64 10:19

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 8 ฉบับ New Normalเรียบเรียงโดย ชาคริต โภชะเรืองปีที่พิมพ์ กันยายน 2563เนื้อหาที่น่าสนใจ เช่นปฏิบัติการปิ่นโตตุ้มตุ้ยคนจนเมืองบ่อยางคูหาของเราตลาดรถเขียว Green Smile Mobileอีกมากมายหลากหลายเรื่องราวของผู้คนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกับภารกิจรับมือโควิด 19ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

e-book : ผีเสื้อขยับปีก ฉบับ Songkhla Vision 2027 เล่ม 7

โดย Little Bear on 28 ต.ค. 62 12:05

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก ฉบับ Songkhla Vision 2027 เล่ม 7เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรืองปีที่พิมพ์ กันยายน 2562บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

โดย Little Bear on 30 ม.ค. 58 11:41

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรืองปีที่พิมพ์ กันยายน 2555บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

โดย Little Bear on 30 ม.ค. 58 11:32

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรืองปีที่พิมพ์ กันยายน 2555บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

แนะนำหนังสือ "คำศัพท์น่ารู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

โดย punyha on 9 ม.ค. 56 18:55

แนะนำหนังสือ "คำศัพท์น่ารู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"เป็นหนังสือที่น่าสนใจค่ะ. นำเสนอข้อมูลให้อ่านง่าย...สามารถดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลยค่ะ

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 4

โดย Little Bear on 19 ธ.ค. 55 20:36

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 4เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรืองปีที่พิมพ์ กันยายน 2555บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

รายงานประจำปี 2553 มูลนิธิชุมชนสงขลา

โดย plodpai on 17 พ.ย. 54 15:13

สารจากประธานมูลนิธิชุมชนสงขลาปี 2553 นับเป็นปีที่ 2 ของมูลนิธิชุมชนสงขลา เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับก้าวย่างในปีแรก เราได้รับการสนับสนุนมากขึ้นตามลำดับจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งวัดได้จากความร่วมมือและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปี อันเป็นผลมาจากการทำงานอย่างเข้มแข็งและเสียสละของกรรมการทุกท่านทั้งนี้จังหวัดสงขลา เป็นที่รับรู้กันว่ามีทุนทางสังคมมากมาย เรามีองค์กรชุมชน โดยเฉพาะองค์กรการเง

14 items(1/2) 2 Next » Last »|
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน