ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม

by punyha @18 มิ.ย. 67 15:21 ( IP : 171...145 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ธรรมนูญชุมชน , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 108,097 bytes.
 • photo , 2000x1500 pixel , 184,467 bytes.
 • photo , 2000x1500 pixel , 131,846 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,838 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,624 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 128,405 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 124,508 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 117,114 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,685 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,798 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 115,706 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 118,493 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 115,709 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,416 bytes.
 • photo , 1632x1224 pixel , 201,854 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 119,930 bytes.
 • photo , 1632x1224 pixel , 184,595 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 122,036 bytes.
 • photo , 1632x1224 pixel , 189,245 bytes.
 • photo , 1632x1224 pixel , 197,902 bytes.
 • photo , 1632x1224 pixel , 199,287 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,732 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,281 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 120,045 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,155 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,182 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,668 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,315 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,163 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,553 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,034 bytes.
 • photo , 1632x1224 pixel , 160,249 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,228 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,084 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 128,641 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 119,140 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,566 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,029 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,430 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,740 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 132,587 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 130,371 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,701 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,353 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 199,950 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 122,124 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,941 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,267 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,914 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,969 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,554 bytes.
 • photo , 960x430 pixel , 79,325 bytes.
 • photo , 960x430 pixel , 57,148 bytes.
 • photo , 960x430 pixel , 73,759 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,276 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,516 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 140,370 bytes.
 • photo , 960x430 pixel , 99,519 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,356 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 122,724 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,242 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,591 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 246,563 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,698 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,751 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,969 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 133,300 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,315 bytes.

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

ชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา  คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม

พร้อมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย  การแก้ปวดเมื่อย ข้อเข่าเสื่อม และการปลูกผักในครัวเรือน

เป็นกิจกรรมที่ 4 ของโครงการอปท.รองรับสังคมสูงวัยของ อบจ.สงขลา

ภาคีความร่วมมือ

โรงพยาบาลสะเดา

สนง.เกษตรอำเภอสะเดา

มูลนิธิชุมชนสงขลา


โครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมเครือข่าย อปท. รองรับสังคมสูงวัย)

กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนผ่าน แอพพลิเคชั่น (iMed@home)

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา เทศบาลเมืองสะเดา ลงพื้นที่บ้านทุ่ง อำเภอสะเดา  เพื่อขับเคลื่อนธรรมมนูญสุขภาพใน 4 มิติ ด้านสุขภาพ /สังคม / สิ่งแวดล้อม / และเศรษฐกิจ ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านทุ่ง

ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านทุ่ง ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน อยู่บนพื้นฐานความสมัครใจ และใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาพื้นที่ และสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชนสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ ประกาศไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วิสัยทัศน์ ชุมชนมีสุขภาพที่ดี ลดโรคเรื้อรัง ลดหนี้ มีรายได้ มีความรักเกื้อกูลสามัคคี

ในวันนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจาก นางสาวพัชรียา ขุนจันทร์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.สะเดา  และวิทยากรกลุ่มจากสำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา

ขอบคุณภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน