กิจกรรม

กิจกรรม

20 items(1/2) 2 Next » Last »|

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3

โดย punyha on May,08 2017 11.33

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3ก่อนทำได้ชวนแกนนำแต่ละภาคส่วนมาสรุปบทเรียนการทำแผน 2 ฉบับที่ผ่านมา เริ่มด้วยการทบทวนกลไกที่มีอยู่ของงานคนพิการ พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อาทิ ภาครัฐ/ส่วนภูมิภาค ภาคท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ ซึ่งมีกระจัดกระจายหลากหลายไปในแต่ละด้าน ทั้งหมดนี้ล้วนมีแผนงานเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ยึดโยงมาจากส่วนกลาง หรือมีแผนของตนเองในก

สภากาแฟ วงคุยต่อข้อมูลยามเช้า

โดย punyha on May,08 2017 09.56

การทำงานกับภาครัฐ ที่จะไม่สร้างความขัดแย้งและเติมเต็มซึ่งกันและกันบนฐานประโยชน์ของสาธารณะ ควรจะมีทั้งการทำงานแบบใกล้ชิดและมีระยะห่าง บนพื้นฐานเข้าใจข้อจำกัดและศักยภาพของกันและกันวงประชุมไม่เป็นทางการ กินไปคุยไป วันนี้พัฒนากลไกความร่วมมือการเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วยกองเลขาร่วม 3 ฝ่ายได้แก่ หอการค้าจังหวัด บ.ประชารัฐ และมูลนิธิชุมชนสงขลา ทำงานกับกลไกคณะทำงานที่จะก่อตัวขึ้นจากองค์ประกอบผู้มี

งานถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ ด้านการดูแลศูนย์เด็กเล็ก

โดย punyha on April,02 2015 16.21

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558งานถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลจะโหนง อำเภอจะนะด้านการดูแลศูนย์เด็กเล็กเพื่อการยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอจุดเด่นของศูนย์เด็กเล็กที่นี่คือการลดปัจจัยเสี่ยงในด้านอาหาร ทั้งลดรสหวาน การลดขนมถุง การกินผักการให้เด็กได้มีอาหารเช้าและอาหารทุกมื้อถูกหลักโภชนาการพร้อมความรู้ที่ถูกต้อง ควบคู่กับการดูแลในแบบพหุวัฒนธรรมเด็กที่นี่อายุตั้งแต่ 2-5 ปีทั้งพุทธแ

สื่อเยี่ยมมูลนิธิชุมชนสงขลา

โดย Little Bear on November,10 2012 17.33

10 พ.ย. 2555 - ทีมสื่อในจังหวัดสงขลา สถานีโทรทัศน์ สทท. 11 , เคเบิ้ล 93 , ASTV ผู้จัดการออนไลน์ , หนังสือพิมพ์สงขลาทูเดย์ (โฟกัสภาคใต้) เยี่ยมเยียน "มูลนิธิชุมชนสงขลา" ร่วมพูดคุยหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน

รายงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

โดย ชาคริต โภชะเรือง on November,13 2010 18.49

ภาพรวมของเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสงขลา และรายงานการปฎิบัติงานของเครือข่ายอาสาสมัครในคาบสมุทรสทิงพระ

ชื่นชมอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลุยฝนช่วยชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ

โดย ชาคริต โภชะเรือง on November,09 2010 22.23

มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับภาคีองค์กรในพื้นที่ร่วมระดมทุน ประสานความช่วยเหลือเพื่อการฟื้นฟูคาบสมุทรสทิงพระให้คืนกลัยสู่สภาพปกติ ส่งเสริมการให้ที่มีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี

รายงานการประชุมการจัดทำแผนที่ทางสังคม จ.สงขลา : กลุ่มเด็กออทิสติก

โดย ชาคริต โภชะเรือง on September,25 2010 21.18

รายงานการประชุมการจัดทำแผนที่ทางสังคม จ.สงขลา : กลุ่มเด็กออทิสติกวันที่ 23 กันายน.2553 เวลา 13.00-16.00 น.ณ วัดคลองเปล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาผู้เข้าร่วม1.มูลนิธิชุมชนสงขลา2.มูลนิธิสานฝันปันรัก3.สมาชิกมูลนิธิสานฝันปันรัก4.รพ.สงขลานครินทร์5.ชมรมสมิหลาเพื่อบุคคลออทิสติก6.ชมรมผู้ปกครองออทิสติกจ.สงขลา7.ผู้ปกครองเด็กออทิสติก8.ภาควิชากุมารแพทย์ศาสตร์ มอ.9.คณะพยาบาล มอ.10.คณะทันตแพทย์ มอ.11.ศูนย

มูลนิธิชุมชนสงขลาจับมือ อ.ภาณุ พิทักษ์เผ่า ผลักดันให้เกิดศูนย์อาหารสุึขภาพ

โดย ชาคริต โภชะเรือง on July,03 2010 16.23

โชีพรอด ปลอดภัย มีพรรคพวก มีจิตวิญญาณโ นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่กล่าวไว้ เป็นผลึกความคิดของผู้นำทางความคิดคนหนึ่งของโลก สะท้อนให้เห็นต้นทางถึงปลายทางในกระบวนการแห่งชีวิตนั่นคือเริ่มจากปัจจัยพื้นฐาน อะไรก็ได้ที่จะให้มีชีวิตอยู่ ดังนั้นเรื่องปากท้องสำคัญที่สุด สังคมไทยมีไม่น้อยที่ประชากรยังต้องหาเช้ากินค่ำเพื่อให้มีชีวิตรอดจากนั้นก็เริ่มให้ความสำคัญกับความปลอดภ

ชมรมพันปี

โดย ชาคริต โภชะเรือง on April,18 2010 14.15

สงขลาหรือโดยเฉพาะหาดใหญ่ กล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่ราษฎรร่วมสร้าง และหากคนรุ่นบรรพชนได้ร่วมสร้างบ้านแปลงเมือง คนรุ่นปัจจุบันเล่ากำลังทำอะไร?ย้อนอดีตหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 เมืองสงขลาไม่ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการ พระเจ้าตากจึงยกพลมาตีเมือง ต่อมาได้มาพบนายเหยี่ยงเพ้ง แซ่เฮ่า หรือหลวงสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง "ต้นตระกูล" ณ สงขลา) จึงร่วมมือกันตีสงขลาและขึ้นปกครองเมืองมานับแต่นั้นหาดใหญ่เองเป็นเมื

มูลนิธิชุมชนสงขลาสนับสนุนประเพณีกวนข้าวมธุปายาสวัดคลองแห

โดย ชาคริต โภชะเรือง on March,03 2010 20.09

ย่างเข้าสู่ปีที่ 4 แล้วที่วัดคลองแหได้มีการรื้อฟื้นประเพณีกวนข้าวมธุปายาส หรือที่ชุมชนเรียกกันว่า "ข้าวยาคู" ปีนี้มูลนิธิชุมชนสงขลาได้มีส่วนร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยคุณชิต สง่ากุึลพงศ์ คุณอรัญ จิตตะเสโณ คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคุณชาคริต โภชะเรือง ไปร่วมงานเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

20 items(1/2) 2 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน