กิจกรรม

กิจกรรม

23 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on March,01 2019 21.24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3

โดย punyha on May,08 2017 11.33

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3ก่อนทำได้ชวนแกนนำแต่ละภาคส่วนมาสรุปบทเรียนการทำแผน 2 ฉบับที่ผ่านมา เริ่มด้วยการทบทวนกลไกที่มีอยู่ของงานคนพิการ พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อาทิ ภาครัฐ/ส่วนภูมิภาค ภาคท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ ซึ่งมีกระจัดกระจายหลากหลายไปในแต่ละด้าน ทั้งหมดนี้ล้วนมีแผนงานเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ยึดโยงมาจากส่วนกลาง หรือมีแผนของตนเองในก

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทต.พะตง"

โดย punyha on March,22 2019 13.27

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทต.พะตง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ 22 มีนาคม 2562 นัดแกนนำตำบลมาหารือแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ผู้มาร่วมประกอบด้วยท้องถิ่น ตัวแทนกรรมการชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทำความเข้าใจการทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่พะตงมีจุดเน้นก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ ให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่นในอากาศ ขยะในชุมชน การดูแลคลองตงและคลองอู่ตะเภา โดยมีสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่เป็นเครือข่าย

หลาดกรีนปั้นสุข@โรงพยาบาลรัตภูมิ

โดย punyha on March,09 2019 09.18

"หลาดกรีนปั้นสุข"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทีมงานของตลาดที่มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิเป็นแกนนำนัดหารือการขยับขยายตลาด ด้วยเหตุหน้าฝนพื้นที่ตั้งเป็นที่รับน้ำ ประกอบกับรพ.รัตภูมิกำลังปรับสถานที่ รพ.เก่าเป็นร้านค้า ศูนย์อาหารและร้านกาแฟ จุดที่ตั้งของตลาดกรีนฯ จะขยายเพิ่มรับลูกค้าที่จะมามากขึ้นนโยบายของผอ.โรงพยาบาลต้องการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร(ผ่านการตรวจสอบและ MOU กันแล้วเท่านั้น)

สภากาแฟ วงคุยต่อข้อมูลยามเช้า

โดย punyha on May,08 2017 09.56

การทำงานกับภาครัฐ ที่จะไม่สร้างความขัดแย้งและเติมเต็มซึ่งกันและกันบนฐานประโยชน์ของสาธารณะ ควรจะมีทั้งการทำงานแบบใกล้ชิดและมีระยะห่าง บนพื้นฐานเข้าใจข้อจำกัดและศักยภาพของกันและกันวงประชุมไม่เป็นทางการ กินไปคุยไป วันนี้พัฒนากลไกความร่วมมือการเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วยกองเลขาร่วม 3 ฝ่ายได้แก่ หอการค้าจังหวัด บ.ประชารัฐ และมูลนิธิชุมชนสงขลา ทำงานกับกลไกคณะทำงานที่จะก่อตัวขึ้นจากองค์ประกอบผู้มี

งานถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ ด้านการดูแลศูนย์เด็กเล็ก

โดย punyha on April,02 2015 16.21

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558งานถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลจะโหนง อำเภอจะนะด้านการดูแลศูนย์เด็กเล็กเพื่อการยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอจุดเด่นของศูนย์เด็กเล็กที่นี่คือการลดปัจจัยเสี่ยงในด้านอาหาร ทั้งลดรสหวาน การลดขนมถุง การกินผักการให้เด็กได้มีอาหารเช้าและอาหารทุกมื้อถูกหลักโภชนาการพร้อมความรู้ที่ถูกต้อง ควบคู่กับการดูแลในแบบพหุวัฒนธรรมเด็กที่นี่อายุตั้งแต่ 2-5 ปีทั้งพุทธแ

สื่อเยี่ยมมูลนิธิชุมชนสงขลา

โดย Little Bear on November,10 2012 17.33

10 พ.ย. 2555 - ทีมสื่อในจังหวัดสงขลา สถานีโทรทัศน์ สทท. 11 , เคเบิ้ล 93 , ASTV ผู้จัดการออนไลน์ , หนังสือพิมพ์สงขลาทูเดย์ (โฟกัสภาคใต้) เยี่ยมเยียน "มูลนิธิชุมชนสงขลา" ร่วมพูดคุยหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน

รายงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

โดย ชาคริต โภชะเรือง on November,13 2010 18.49

ภาพรวมของเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสงขลา และรายงานการปฎิบัติงานของเครือข่ายอาสาสมัครในคาบสมุทรสทิงพระ

ชื่นชมอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลุยฝนช่วยชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ

โดย ชาคริต โภชะเรือง on November,09 2010 22.23

มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับภาคีองค์กรในพื้นที่ร่วมระดมทุน ประสานความช่วยเหลือเพื่อการฟื้นฟูคาบสมุทรสทิงพระให้คืนกลัยสู่สภาพปกติ ส่งเสริมการให้ที่มีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี

รายงานการประชุมการจัดทำแผนที่ทางสังคม จ.สงขลา : กลุ่มเด็กออทิสติก

โดย ชาคริต โภชะเรือง on September,25 2010 21.18

รายงานการประชุมการจัดทำแผนที่ทางสังคม จ.สงขลา : กลุ่มเด็กออทิสติกวันที่ 23 กันายน.2553 เวลา 13.00-16.00 น.ณ วัดคลองเปล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาผู้เข้าร่วม1.มูลนิธิชุมชนสงขลา2.มูลนิธิสานฝันปันรัก3.สมาชิกมูลนิธิสานฝันปันรัก4.รพ.สงขลานครินทร์5.ชมรมสมิหลาเพื่อบุคคลออทิสติก6.ชมรมผู้ปกครองออทิสติกจ.สงขลา7.ผู้ปกครองเด็กออทิสติก8.ภาควิชากุมารแพทย์ศาสตร์ มอ.9.คณะพยาบาล มอ.10.คณะทันตแพทย์ มอ.11.ศูนย

23 items(1/3) 2 3 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน