จังหวะก้าวโครงการที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของมูลนิธิชุมชนสงขลา

by punyha @28 พ.ย. 66 12:31 ( IP : 171...225 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมทำ
  • photo  , 1366x768 pixel , 110,360 bytes.
  • photo  , 1366x768 pixel , 138,304 bytes.
  • photo  , 1366x768 pixel , 134,016 bytes.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  ประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2566

จัดโดย กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีนายชาคริต โภชะเรือง และนายอภิศักดิ์ ทัศนี เป็นผู้แทนมูลนิธิชุมชนสงขลานำเสนอโครงการเสริมศักยภาพชุมชนชายฝั่ง 6 อำเภอสงขลารับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังจากได้รับอนุมัติหลักการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก(GEF)เป็น 1 ใน 23 โครงการที่ส่งให้พิจารณากว่า 500 และGEF มีข้อตกลงกับรัฐบาลไทยให้กองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นหน่วยงานรับรองเราก่อนส่งกลับไปให้ GEF อนุมัติงบในขั้นตอนท้าย

กองฯนี้ตั้งคณะทำงานที่มีหน่วยงานในกระทรวงและต่างกระทรวงมาร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการ

ผลการกลั่นกรองผ่านการรับรองเป็นเอกฉันท์

หลายหน่วยงานร่วมซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความจำนงร่วมสนับสนุน

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. นำเสนอโครงการ (27-11-66).pdf - Download

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน