รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

by punyha @23 พ.ค. 55 20:34 ( IP : 223...236 ) | Tags : 1 ไร่ 1 แสน
photo  , 680x453 pixel , 63,909 bytes.

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรู

วันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ "1 ไร่ 1 แสน" โดยได้รับเกียรติจาก นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นอย่างยิ่งเพราะตระหนักดีว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำเกษตรกรรม ถ้าไม่มีน้ำทุกอย่างก็จบสิ้น ต่อมาก็คือเรื่องของดิน น้ำมีแล้ว แต่ดินมีปัญหาทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวทั้งกระด้าง ปลูกอะไร ๆ ก็แคระแกร็น ก็ต้องแก้ไขดินให้ดีให้ได้ แล้วจึงมาถึงเรื่องของการเลือกพันธุ์ข้าว พันธุ์ผัก สัตว์เลี้ยง ให้เหมาะสมกับพื้นที่และฤดูกาลเพาะปลูก รวมไปถึงเรื่องของการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ การทำบัญชีให้รู้ต้นทุนกำไรขาดทุน การจัดการเรื่องของตลาด เหล่านี้เป็นกระบวนการที่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่นี่ค่ะ คนใต้ดอทคอม : 1 ไร่ 1 แสน ที่ควนรู

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน