ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านคลองผ่าน ทต.คลองแงะ คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม

by punyha @13 มิ.ย. 67 16:01 ( IP : 171...239 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ธรรมนูญชุมชน
 • photo , 960x720 pixel , 104,594 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,247 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 91,772 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 91,302 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 90,417 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 66,552 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 88,269 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 200,276 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,737 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,688 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 90,124 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 88,213 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,014 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 134,112 bytes.
 • photo , 960x1707 pixel , 160,408 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 97,958 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,537 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 120,679 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,850 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 117,889 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,222 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 115,848 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,302 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,113 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 118,119 bytes.

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

ชุมชนบ้านคลองผ่าน คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร การแก้ปวดเมื่อย เป็นกิจกรรมที่ 4 ของโครงการ อปท.รองรับสังคมสูงวัยของ อบจ.สงขลา

โครงการคัดกรองสุขภาวะชุมชนต้นแบบ​เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัย​ ประจำปี 2567

โดยเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4​  ทั้งนี้​กิจกรรมประกอบด้วย​

การคัดกรองสุขภาวะ​ชุมชนต้นแบบ​ลงระบบ​ app.​imed@home

คัดกรองซ้ำกลุ่มเสี่ยง

ให้ความรู้​ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

ทบทวนธรรมนูญ​ชุมชน ครั้งที่ 2​

ณ​ มัสยิดบ้านคลองผ่าน

ขอบคุณข้อมูลและภาพบางส่วนจากเพจ ​งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองแงะ

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน