ตลาดรื่นรมย์ ณ เมืองหาดใหญ่

by punyha @May,25 2017 12.28 ( IP : 171...19 ) | Tags : สวนผักคนเมือง
 • photo , 640x427 pixel , 48,139 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 45,100 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 43,804 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 49,212 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 37,994 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 46,839 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 41,389 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 53,475 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 45,430 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 44,165 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 48,235 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 49,224 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 38,649 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 45,388 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 44,563 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 38,268 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 43,637 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 42,664 bytes.

ตลาดฟินนัดที่ 11 ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ณ ทูเบอร์ไทยแลนด์ หาดใหญ่ ชุมนุมกลุ่มทางเลือกด้านอาหารสุขภาพหลากหลาย ทั้งข้าว ผักผลไม้ ปลา ขนม อาศัยพื้นที่เล็กๆหน้าทูเบอร์ วางสินค้าจำหน่าย

นำอาหารดีๆมาถึงมือคนเมือง สมาชิกของแต่ละกลุ่มมาแล้วก็ได้เลือกซื้อของเครือข่าย และอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์มื้อเที่ยง หัวละ 50 บาท รอบนี้ทานอาหารใต้ดินในลีลาของพัทลุง

สวนผักคนเมืองนำผลผลิตไปจำหน่าย พร้อมกับเปิดสอนการทำเพาะถั่วงอก ต้นอ่อนทานตะวัน การปลูกผักในวัสดุเหลือใช้ เปิดมุมหน้าร้านกาแฟ ชวนผู้สนใจ วันนี้ครูไก่นำทีมสือมาเกาะติด ทำสกู๊ปผลงานของครูไก่ในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ขอบคุณคุณบัญชร วิเชียรศรี ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ตลอดรายการ

บันทึกโดย ชาคริต โภชะเรือง วันที่  21 พฤษภาคม 2560

Comment #1
Posted @May,05 2019 05.16 ip : 213...71

[ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ](https://satangdee.com/th/blogs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87/                 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน