"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองวาระพิเศษ"

 • photo , 960x540 pixel , 105,074 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 112,874 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 111,517 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 105,074 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 111,311 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 133,914 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 153,849 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 144,247 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 159,934 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 131,174 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 112,695 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 127,097 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 135,250 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 119,004 bytes.

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองวาระพิเศษ"

วันที่ 8 กันยายน 2566 ห้องเรียนสวนผักคนเมืองมูลนิธิชุมชนสงขลา เปิดพิเศษให้กับทีมอสม.ตำบลพะตงและชุมชนบ้านหลบมุม ตำบลพะตง รวมถึงทีมงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วม 60 ชีวิตมาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว การใช้ประโยชน์จากขยะเปียกและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาใช้ประโยชน์

สวนเบญจพฤกษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนผู้สนใจ ดำเนินการโดยลุงประยูร และป้าประทุมทิพย์ ส่งแสงอ่อน พาเดินชมสวนซึ่งมีตัวอย่างแปลงผักหลากหลาย อาทิ

ผักยกแคร่ มะนาวในกระถางสองชั้น แปลงผักบุฟเฟต์ แปลงผักในล้อยาง แปลงผักในวัสดุเหลือใช้ เรือนเพาะต้นกล้า โรงเลี้ยงไส้เดือน

พร้อมแนะนำความรู้ การทำน้ำส้มหมักจากกล้วย(กล้วยสุกงอมหั่นเป็นแว่นใส่ขวดแก้วเติมน้ำต้มสุกให้ท่วมหมักไว้หนึ่งเดือน ไว้แทนน้ำส้มสายชูและล้างทำความสะอาดดึงสารพิษสารปนเปื้อนออกจากผัก)

การทำปุ๋ยก้อน(ขยำเนื้อกล้วยสุกงอมกับข้าวเย็นหรือข้าวบูด ขี้วัวหรือมูลไส้เดือน รำข้าว เปลือกไข่ และน่ำหมักชีวภาพปั้นเป็นก้อน รอแห้งใช้เป็นปุ๋ย)

การทำน้ำหมักชีวภาพแบบเปิดก็อกใช้ การปรุงดินพร้อมปลูก การเพาะต้นอ่อน(ถั่วงอก/ผักบุ้ง/ทานตะวัน) การทำecobricks(ขยะพลาสติก/ถุง/ซองบรรจุอัดใส่ขวดพลาสติกนำไปทำเก้าอี้/แปลงผักหรือแทนอิฐแล้วฉาบดินทำบ้านดิน) การลดความดันเบาหวานด้วยสมุนไพร

หัวใจหลักคือ การรวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมกับนำวัสดุหรือขยะเปียกที่หาได้ในครัว ในชุมชน อาทิ ใบไม้แห้ง เศษผัก เปลือกผลไม้ เปลือกไข่ มูลสัตว์ต่างๆ นำกลับมาใช้ประโยชน์

ชุมชนจะกลับไปหารือกัน พร้อมเปิดกลุ่ม line ให้กับผู้สนใจที่จะนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ พร้อมกับเชิญวิทยากรไปเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ โดยมูลนิธิชุมชนสงขลาจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน

ที่สำคัญ ชุมชนเห็นโอกาสที่จะขยายผลนำลองก็องที่ราคาตกต่ำและมีมาก มาลองทำน้ำส้มลองกองนำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย

สวนเบญจพฤกษ์ 0841728446

#ขยะเปียกนำมาใช้ประโยชน์ได้

#ไม่มีที่ก็ปลูกผักได้

#ผักเปลี่ยนเมือง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน