Submitted by ชาคริต โภชะเรือง on 5 ธ.ค. 53 16:00

บทความนี้เก็บตกจากการประชุม Regional Workshop : Asian CF Learning Network เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 ณ Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok Hotel โดยมีผู้เข้าร่วมมาจากมูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิชุมชนโคราช มูลนิธิชุมชนภูเก็ต มูลนิธิชุมชนสตูล บางกอกฟอรั่ม กรุงเทพฯและมูลนิธิชุมชนจากประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม

Submitted by ชาคริต โภชะเรือง on 6 มี.ค. 54 11:12

บทสรุป "บทบาทของมูลนิธิชุมชนในพื้นที่ขัดแย้ง" เก็บความจากการสัมมนาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมบีพี สมิหลา จังหวัดสงขลาโอกาสการพัฒนาในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ แต่วันนี้ต่างไปจากเดิม และนับแต่ปี 2004 เกิดเหตุการณ์ไฟใต้ ปลายปีเดียวกันเกิดเหตุสึนามิ ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เตรียมตัวรับมือมาก่อน แต่ก็กระตุ้นให้เกิดจิตอาสาทั่วประเทศ ทำให้พบพลังในก

Submitted by punyha on 19 เม.ย. 55 11:17

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

Submitted by punyha on 24 มิ.ย. 55 07:00

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม โปลูกผักสำหรับคนเมืองโ ครั้งที่ 2วิทยากรนำคุยโดยครูคำนึง นวลมณีย์วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปณ ลานชั้น 1 อาคารชิตตยาแมนชั่น ซอย 5 เพชรเกษม หาดใหญ่พบกับกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารเมนูผักสดปลอดสารจากสวนร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคการปลูกผักร่วมลงมือปลูกผัก ณ แปลงสวนรวมใจ (สวนสำหรับการร่วมกันปลูก ร

Submitted by punyha on 24 ก.ค. 55 09:02

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาทางน้ำ 9 วัด ปีที่ 11 ประจำปี 2555ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 17.30 น.โดยเริ่มลงเรือที่วัดคลองแหตอน 08.00 น.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนารังนก เวลา 09.30 น. (ถวายวัดนารังนกและวัดศาลาโพธิ์)ลงเรือต่อไปวัดคูเต่า เวลา 10.30 น. ถวายเทียนพรรษาวัดคูเต่า วัดอู่ตะเภา วัดดอน วันชลธารประสิทธิ์ และวัดท่าเมรุร่วมกิจกรรมเสวนาออกอากาศรายการสมัชชาสุขภา

Submitted by punyha on 9 ม.ค. 56 18:55

แนะนำหนังสือ "คำศัพท์น่ารู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"เป็นหนังสือที่น่าสนใจค่ะ. นำเสนอข้อมูลให้อ่านง่าย...สามารถดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลยค่ะ

Submitted by punyha on 19 ก.พ. 56 10:51

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห วัดคลองแห มูลนิธิชุมชนสงขลาขอเชิญ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี กวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาสพบกิจกรรมเสริมบุญบารมี เป็นมงคลชีวิต และกิจกรรมบันเทิงมากมายวันเสาร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มพิธีเวลา ๑๗.๐๐ น.ณ ลานธรรมโคกหลังนกคุ่ม วัดคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชมกิจกรรมกวนข้าวมธุปายาสปีก่อน ๆ ย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะกวนข้าวมธุปายาส

Submitted by punyha on 4 เม.ย. 56 15:53

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดพิธีมอบเข็มเกียรติคุณรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น.ที่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโดยนายกฤษฎา บุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเกียรติคุณรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555 โ ในโครงการ โรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่โ ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เข้าร่วมเครือข่ายเมืองในเอเ

Submitted by punyha on 1 พ.ค. 56 11:25

ด้วย ดร.ครูชบ ยอดแก้ว ได้จากไปอย่างสงบเมือเช้ามืดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖พิธีรดน้ำศพวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดน้ำขาวนอก อ.จะนะ จ.สงขลาขอแจ้งทราบโดยทั่วกันขอความดีที่ครูได้ทำมา นำพาครูสู่สุคติ และคนรุ่นหลังจะขอสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนางานสวัสดิการชุมชนที่ครูได้ทำไว้ให้พัฒนาก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างที่ครูตั้งใจด้วยจิตคารวะมูลนิธิชุมชนสงขลา

Submitted by Little Bear on 8 มิ.ย. 56 14:43

8 มิ.ย. 56 - นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ทีมประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัด คณะทำงาน ACCCRN ได้ร่วมกันนำเสนอ "ระบบการเตือนภัยจังหวัดสงขลา"ดร.ธนิต หลักการและขั้นตอนในการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมของวอร์รูมที่หลายหน่วยงานนำข้อมูลมากางคุยกันเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในการประกาศเตือนภัยต่อ

1047 items(1/105) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by punyha on 17 พ.ค. 67 08:47

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:00 น นำโดยนายสยามนนท์คำจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)จำกัด โดยมี ท่านกำนันพัชฐ์สิชน ศรประสิทธิ์ ทีมงานและผู้แทนเครือข่ายเทศบาลตำบลพะตงเข้าร่วมประชุม ดังนี้ประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางในเทศบาลตำบลพะตง การพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงริมรางรวม 4 โซนจำนวน 146 ครัวเรือน อยู่

Submitted by punyha on 16 พ.ค. 67 11:14

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะทำงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS ควนลัง) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จัดประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัย เพื่อชี้แจงความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการ "การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การเกษตรและการสร้างความมั่นคงทางอาหารลุ่มน้ำคลองต่ำ คลองวาด" ณ ห้องประชุมกันเกรา 3 เทศบาลเมืองทุ่งตำเสากิจกรรมการประชุมมีดังนี้1.ชี้แจงภาพรวมโคร

Submitted by punyha on 16 พ.ค. 67 11:04

"นำร่อง sandbox การพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาวะ 4 มิติ ที่ชุมชนแหลมสนอ่อน"iMed@home ระบบกลุ่มพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การสร้างสุขภาวะของประชาชน ที่ส่วนใหญ่ภาครัฐมาบริการทำให้ มาสู่การทำร่วมกัน และสามารถทำเองระบบประกอบด้วยแบบคัดกรองสุขภาวะ 4 มิติ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสุขภาพ(3อ.2ส.1ฟ.2น.) เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมแบบกระชับ คัดกรองร่วมกับอสม.หรือจิตอาสา เพื่อสร้างความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส

Submitted by punyha on 16 พ.ค. 67 10:54

"ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนย่านเมืองเก่า ทน.สงขลา"วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับทน.สงขลา จัดประชุมคณะทำงานชุมชนย่านเมืองเก่า นำโดยกองสาธารณสุข กองสวัสดิ์ นักพัฒน์ อสม. ประธานและกรรมการชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมวิเคราะห์ผลการคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง 100คนในชุมชนนำร่อง ร่างแผนชุมชนเพื่อนำเข้าเวทีประชาคม โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ป

Submitted by punyha on 16 พ.ค. 67 10:48

ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับ ทม.ปาดังเบซาร์ประชุมคณะทำงาน วิเคราะห์ผลการคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง 100คนในชุมชนนำร่อง ร่างแผนชุมชนเพื่อนำเข้าเวทีประชาคม

Submitted by punyha on 16 พ.ค. 67 10:44

"ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนบ้านเพนียด อบต.แค"วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับอบต.แค จัดประชุมคณะทำงานชุมชน นำโดยปลัดอบต. นักพัฒน์ อสม. ร่วมวิเคราะห์ผลการคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง 100 คนในชุมชนนำร่อง ร่างแผนชุมชนเพื่อนำเข้าเวทีประชาคม โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายอบจ.สงขลา ให้เกียรติมาเปิดการประชุม

Submitted by punyha on 8 พ.ค. 67 10:56

โรงเรียน "หมอพืชชุมชน พะตงบ้านฉัน"วันที่ 7 พฤษภาคม 2567คณะทำงาน Success พะตง นำโดย นายพัชฐ์สิชณ ศรประสิทธิ์ กำนันตำบลพะตง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม Kick off โครงการ โรงเรียน โหมอพืชชุมชน พะตงบ้านฉันโ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหลบมุมวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกผักสามารถที่จะจัดก

Submitted by punyha on 6 พ.ค. 67 13:10

"ระบบข้อมูลกลางระยะที่ 3"วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา มทร.ศรีวิชัย ตัวแทนรพ.สต.ถ่ายโอนร่วมหารือการขับเคลื่อนระบบสนับสนุน:ข้อมูลกลาง ระยะที่ 3 ในการพัฒนาระบบบริการคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะพักพิง ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันโดยร่วมกำหนดกรอบ TOR ใน 3 งานสำคัญได้แก่1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง www.Khonsongkhla.com1.1 วิเคราะ

Submitted by punyha on 18 เม.ย. 67 07:41

วันที่ 9 เมษายน 2567 คณะทำงาน"โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง" (SUCCESS ควนลัง) ได้เข้าพบคณะทำงานศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขอทราบข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขตตำบลฉลุงและตำบลทุ่งตำเสา เพื่อนำมาใช้ในการขยายพื้นที่การทำงานโครงการฯไปสู่ตำบลฉลุงและตำบลทุ่งตำเสาที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำคลองวาดและคลองต่ำซึ่งโครงการฯจะเน้นเรื่องการบริหารจัดกา

Submitted by punyha on 31 มี.ค. 67 09:05

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 และมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SCCCRN) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการ โเมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือดโภายใต้ โโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปล

1047 items(1/105) 2 3 4 5 Next » Last »|
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน