โดย ชาคริต โภชะเรือง on 5 ธ.ค. 53 16:00

บทความนี้เก็บตกจากการประชุม Regional Workshop : Asian CF Learning Network เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 ณ Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok Hotel โดยมีผู้เข้าร่วมมาจากมูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิชุมชนโคราช มูลนิธิชุมชนภูเก็ต มูลนิธิชุมชนสตูล บางกอกฟอรั่ม กรุงเทพฯและมูลนิธิชุมชนจากประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม

โดย ชาคริต โภชะเรือง on 6 มี.ค. 54 11:12

บทสรุป "บทบาทของมูลนิธิชุมชนในพื้นที่ขัดแย้ง" เก็บความจากการสัมมนาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมบีพี สมิหลา จังหวัดสงขลาโอกาสการพัฒนาในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ แต่วันนี้ต่างไปจากเดิม และนับแต่ปี 2004 เกิดเหตุการณ์ไฟใต้ ปลายปีเดียวกันเกิดเหตุสึนามิ ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เตรียมตัวรับมือมาก่อน แต่ก็กระตุ้นให้เกิดจิตอาสาทั่วประเทศ ทำให้พบพลังในก

โดย punyha on 19 เม.ย. 55 11:17

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

โดย punyha on 24 มิ.ย. 55 07:00

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม โปลูกผักสำหรับคนเมืองโ ครั้งที่ 2วิทยากรนำคุยโดยครูคำนึง นวลมณีย์วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปณ ลานชั้น 1 อาคารชิตตยาแมนชั่น ซอย 5 เพชรเกษม หาดใหญ่พบกับกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารเมนูผักสดปลอดสารจากสวนร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคการปลูกผักร่วมลงมือปลูกผัก ณ แปลงสวนรวมใจ (สวนสำหรับการร่วมกันปลูก ร

โดย punyha on 24 ก.ค. 55 09:02

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาทางน้ำ 9 วัด ปีที่ 11 ประจำปี 2555ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 17.30 น.โดยเริ่มลงเรือที่วัดคลองแหตอน 08.00 น.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนารังนก เวลา 09.30 น. (ถวายวัดนารังนกและวัดศาลาโพธิ์)ลงเรือต่อไปวัดคูเต่า เวลา 10.30 น. ถวายเทียนพรรษาวัดคูเต่า วัดอู่ตะเภา วัดดอน วันชลธารประสิทธิ์ และวัดท่าเมรุร่วมกิจกรรมเสวนาออกอากาศรายการสมัชชาสุขภา

โดย punyha on 9 ม.ค. 56 18:55

แนะนำหนังสือ "คำศัพท์น่ารู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"เป็นหนังสือที่น่าสนใจค่ะ. นำเสนอข้อมูลให้อ่านง่าย...สามารถดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลยค่ะ

โดย punyha on 19 ก.พ. 56 10:51

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห วัดคลองแห มูลนิธิชุมชนสงขลาขอเชิญ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี กวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาสพบกิจกรรมเสริมบุญบารมี เป็นมงคลชีวิต และกิจกรรมบันเทิงมากมายวันเสาร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มพิธีเวลา ๑๗.๐๐ น.ณ ลานธรรมโคกหลังนกคุ่ม วัดคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชมกิจกรรมกวนข้าวมธุปายาสปีก่อน ๆ ย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะกวนข้าวมธุปายาส

โดย punyha on 4 เม.ย. 56 15:53

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดพิธีมอบเข็มเกียรติคุณรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น.ที่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโดยนายกฤษฎา บุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเกียรติคุณรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555 โ ในโครงการ โรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่โ ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เข้าร่วมเครือข่ายเมืองในเอเ

โดย punyha on 1 พ.ค. 56 11:25

ด้วย ดร.ครูชบ ยอดแก้ว ได้จากไปอย่างสงบเมือเช้ามืดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖พิธีรดน้ำศพวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดน้ำขาวนอก อ.จะนะ จ.สงขลาขอแจ้งทราบโดยทั่วกันขอความดีที่ครูได้ทำมา นำพาครูสู่สุคติ และคนรุ่นหลังจะขอสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนางานสวัสดิการชุมชนที่ครูได้ทำไว้ให้พัฒนาก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างที่ครูตั้งใจด้วยจิตคารวะมูลนิธิชุมชนสงขลา

โดย Little Bear on 8 มิ.ย. 56 14:43

8 มิ.ย. 56 - นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ทีมประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัด คณะทำงาน ACCCRN ได้ร่วมกันนำเสนอ "ระบบการเตือนภัยจังหวัดสงขลา"ดร.ธนิต หลักการและขั้นตอนในการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมของวอร์รูมที่หลายหน่วยงานนำข้อมูลมากางคุยกันเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในการประกาศเตือนภัยต่อ

990 items(1/99) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย punyha on 28 พ.ย. 66 12:31

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2566จัดโดย กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนายชาคริต โภชะเรือง และนายอภิศักดิ์ ทัศนี เป็นผู้แทนมูลนิธิชุมชนสงขลานำเสนอโครงการเสริมศักยภาพชุมชนชายฝั่ง 6

โดย punyha on 24 พ.ย. 66 11:33

"success เมืองควนลัง สงขลา"วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองควนลัง จัดประชุมกรรมการอำนวยการโครงการประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประขาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมส้มโอ ทม.ควนลังทั้งนี้โครงก

โดย punyha on 24 พ.ย. 66 11:25

"success เมืองปาดังเบซาร์ สงขลา"วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองปาดังเบซาร์ จัดประชุมกรรมการอำนวยการโครงการครั้งที่ 2 ประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประขาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปมีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุม ทม.ปาด

โดย punyha on 24 พ.ย. 66 11:17

"success เมืองพะตง สงขลา"วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองพะตง จัดประชุมกรรมการอำนวยการเมืองประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประขาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติประกอบด

โดย punyha on 24 พ.ย. 66 11:14

"success เมืองบ่อยาง สงขลา"วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองบ่อยางจัดประชุมกรรมการอำนวยการโครงการครั้งที่ 2 ประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน30 คนประกอบด้วย ศ

โดย punyha on 22 พ.ย. 66 10:31

ชุมชนพื้นที่ม่วงงามเรียนรู้การเก็บข้อมูลการวัดระดับน้ำทะเลเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2566ประชุมร่วมกับแกนชุมชน(ชาวบ้าน) เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนเเปลงระดับน้ำ และการบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนเเปลงชายฝั่งอย่างต่อเนื่องได้มีการถ่ายทอดความรู้การถ่ายภาพระดับน้ำจากสตาฟเกจ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลเเละ

โดย punyha on 22 พ.ย. 66 09:50

"successเมืองละงู สตูล"วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองละงูประสานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด นำโดยสมาคมผู้บริโภคจังหวัด นายกอบจ.สตูล ทสจ. ปภ. การประปา ท้องถิ่น ทสม. ผญ. และมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิชุมชนสงขลาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอบต.กำแพง อ.ละงู มีผู้เข้าร่วม 50คนคณะทำงานนำเสนอความก้าวหน้าโครงการพัฒนากลไกภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์คลองละงูที่มีกิจกรรมหลัก ได

โดย punyha on 22 พ.ย. 66 09:41

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566ประชุมกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา จำกัด ร่วมปรึกษาหารือกับท่านพัฒนาการจังหวัดสงขลาและทีมงานภาคีเครือข่ายกับแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนสงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์มนุชาธิป วรกาญจนานนท์ บันทึกเรื่องราว

โดย punyha on 21 พ.ย. 66 12:39

19 พฤศจิกายน 2566 สภาพชายฝั่่งหาดเก้าเส้ง ในวันที่คลื่นแรง และภารกิจการวางกระสอบทรายป้องกันคลื่นของชุมชน21 พฤศจิกายน 2566 ติดตั้งที่วัดระดับน้ำทะเล เพื่อเก็บข้อมูลระดับทะเล พื้นที่หาดม่วงงาม#Adaptation Research Alliance#ARA Micro grants

โดย punyha on 21 พ.ย. 66 11:29

"แผนชุมชนสนามบิน"วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงาน success เมืองบ่อยาง นัดแกนนำและสมาชิกชุมชนสนามบิน ทน.สงขลา มาร่วมทำแผนชุมชนเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกในชุมชนที่เป็นผู้สูงอายุเล่าว่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด ราวปี 2480 อดีตเป็นเพียงป่ายาง(ละหุ่ง) ป่าพร้าว ต่อมาเริ่มมีชุมชนมาบุกเบิกสร้างบ้านอยู่ และขยายชุมชนมาเรื่อยๆ หลายคนมาจากต่างถิ่น อาทิ ลำปาง ระโนด สิงห

990 items(1/99) 2 3 4 5 Next » Last »|
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน