กิจกรรม

สภากาแฟ วงคุยต่อข้อมูลยามเช้า

by punyha @May,08 2017 09.56 ( IP : 171...235 ) | Tags : กิจกรรม

การทำงานกับภาครัฐ ที่จะไม่สร้างความขัดแย้งและเติมเต็มซึ่งกันและกันบนฐานประโยชน์ของสาธารณะ ควรจะมีทั้งการทำงานแบบใกล้ชิดและมีระยะห่าง บนพื้นฐานเข้าใจข้อจำกัดและศักยภาพของกันและกัน

วงประชุมไม่เป็นทางการ กินไปคุยไป วันนี้พัฒนากลไกความร่วมมือการเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วยกองเลขาร่วม 3 ฝ่ายได้แก่ หอการค้าจังหวัด บ.ประชารัฐ และมูลนิธิชุมชนสงขลา ทำงานกับกลไกคณะทำงานที่จะก่อตัวขึ้นจากองค์ประกอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคม/ชุมชน มาร่วมกันออกแบบกระบวนการทำงานจากระดับพื้นฐาน กำหนดทิศทาง สำรวจข้อมูล เจาะลึกความรู้สร้างความรับรู้และเข้าใจกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาสู่การสร้างยุทธศาสตร์ร่วม และใช้เป็นพื้นที่กลางที่จะทำงานเสริมหนุนกันและกัน ใครมีหน้าที่ใดก็ทำไปตามภารกิจนั้น ช่องว่างเกิดตรงไหนก็เข้ามาเสริมเติมกัน โดยทีมกองเลขาร่วมจะเป็นผู้รับผิดชอบทำกระบวนการ เพื่อให้เกิดความแตกต่างและผลผลิตที่ต่างไปจากเดิม โดยกระบวนการนี้ใช้งบจากองค์กรความร่วมมือที่จะสนับสนุน ขณะที่งบปกติของภาครัฐก็นำไปใช้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ทำเช่นนี้เพื่อลดทอนช่องว่างของกระบวนการ "ต้นน้ำ" ที่ปกติหน่วยงานต่างๆมักมองข้าม นั้นคือ เน้นไปที่การสร้างผลผลิต แต่ละเลยการมีส่วนร่วมและช่วยคลี่คลายความขัดแย้งหรือสานความต้องการที่หลากหลาย ที่สำคัญคือ ทำให้เกิดการสานต่ออย่างยั่งยืน มิเช่นนั้น ผลผลิตบางอย่างที่เกิดจากนโยบายส่วนบุคคลก็จะไม่มีการสานต่อ

แสดงความคิดเห็น

« 2616
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน