สภากาแฟ วงคุยต่อข้อมูลยามเช้า

by punyha @May,08 2017 09.56 ( IP : 171...235 ) | Tags : กิจกรรม

การทำงานกับภาครัฐ ที่จะไม่สร้างความขัดแย้งและเติมเต็มซึ่งกันและกันบนฐานประโยชน์ของสาธารณะ ควรจะมีทั้งการทำงานแบบใกล้ชิดและมีระยะห่าง บนพื้นฐานเข้าใจข้อจำกัดและศักยภาพของกันและกัน

วงประชุมไม่เป็นทางการ กินไปคุยไป วันนี้พัฒนากลไกความร่วมมือการเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วยกองเลขาร่วม 3 ฝ่ายได้แก่ หอการค้าจังหวัด บ.ประชารัฐ และมูลนิธิชุมชนสงขลา ทำงานกับกลไกคณะทำงานที่จะก่อตัวขึ้นจากองค์ประกอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคม/ชุมชน มาร่วมกันออกแบบกระบวนการทำงานจากระดับพื้นฐาน กำหนดทิศทาง สำรวจข้อมูล เจาะลึกความรู้สร้างความรับรู้และเข้าใจกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาสู่การสร้างยุทธศาสตร์ร่วม และใช้เป็นพื้นที่กลางที่จะทำงานเสริมหนุนกันและกัน ใครมีหน้าที่ใดก็ทำไปตามภารกิจนั้น ช่องว่างเกิดตรงไหนก็เข้ามาเสริมเติมกัน โดยทีมกองเลขาร่วมจะเป็นผู้รับผิดชอบทำกระบวนการ เพื่อให้เกิดความแตกต่างและผลผลิตที่ต่างไปจากเดิม โดยกระบวนการนี้ใช้งบจากองค์กรความร่วมมือที่จะสนับสนุน ขณะที่งบปกติของภาครัฐก็นำไปใช้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ทำเช่นนี้เพื่อลดทอนช่องว่างของกระบวนการ "ต้นน้ำ" ที่ปกติหน่วยงานต่างๆมักมองข้าม นั้นคือ เน้นไปที่การสร้างผลผลิต แต่ละเลยการมีส่วนร่วมและช่วยคลี่คลายความขัดแย้งหรือสานความต้องการที่หลากหลาย ที่สำคัญคือ ทำให้เกิดการสานต่ออย่างยั่งยืน มิเช่นนั้น ผลผลิตบางอย่างที่เกิดจากนโยบายส่วนบุคคลก็จะไม่มีการสานต่อ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน