เทศบาลเมืองบ้านพรุกับกระบวนการเรียนรู้การทำแผนชุมชน

by punyha @17 มิ.ย. 62 12:49 ( IP : 171...57 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , กิจกรรม
 • photo , 1317x640 pixel , 84,452 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 91,256 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 64,926 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 82,990 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 42,535 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 93,120 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 62,945 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 58,885 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 63,547 bytes.

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ทีมงานเทศบาลเมืองบ้านพรุชวนไปช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำแผนชุมชน ร่วมวิเคราะห์ทุนทางสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการจัดทำข้อมูลประกอบการทำแผนชุมชน ของ ๑๑ เขตในพื้นที่

นำบทเรียนการวิเคราะห์ชุมชนพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งตัวบุคคล สภาพแวดล้อม ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมาดูแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักคิด "เก้าอี้ ๔ ขา" กระตุ้นให้ชุมชนมองเห็นความสำคัญของตัวเองที่จะเป็นอีกขาของการพัฒนาที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้ความเข้มแข็งอย่างแท้จริง

ลองแบ่งกลุ่มย่อยวิเคราะห์ทุนที่มีในแต่ละด้าน พบว่าที่นี่มีทั้งสุสานคนจีนที่ใหญ่เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ มีศิลปินแห่งชาติหลายท่าน มีทั้งพุทธ มุสลิม จีน อาศัยอยู่ร่วมกัน มีภูมิปัญญาด้านอาหาร มีเอกชนเช่นบ.หาดทิพย์ มีแหล่งท่องเที่ยวเช่น ตลาดน้ำพรุค้างคาว สนามกีฬาพรุค้างคาว ทีเคพาร์ค ฯลฯ(ส่วนข้อมูลการเป็นถิ่นกำเนิดของสมเด็จพระราชินีฯในรัชกาลปัจจุบันกำลังรอการยืนยัน)...เป็นบทเรียนผ่านเวลาสั้นๆ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ก่อนที่จะไปดูงานที่ลำสินธุ์แพรทอง และกลับมาทำแผนของตัวเอง

ดีครับ น้อยท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับการทำแผนชุมชน การทำข้อมูล ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีทุนเดิมและศักยภาพมากพอ แต่ไม่ได้ยกระดับ หรือไม่มีความต่อเนื่องของการหนุนเสริมในช่วงวางรากฐาน ต้องการความสำเร็จระยะสั้น จึงต้องลงแรง "ทำให้" มากกว่า "ทำร่วม"

ขอบคุณท่านปลัดอดิศักดิ์ที่ให้โอกาส

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน