งานถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ ด้านการดูแลศูนย์เด็กเล็ก

by punyha @April,02 2015 16.21 ( IP : 223...245 ) | Tags : กิจกรรม , กองทุนสุขภาพตำบล
  • photo  , 960x640 pixel , 83,606 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 122,174 bytes.

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

งานถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลจะโหนง อำเภอจะนะด้านการดูแลศูนย์เด็กเล็ก

เพื่อการยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ

จุดเด่นของศูนย์เด็กเล็กที่นี่คือการลดปัจจัยเสี่ยงในด้านอาหาร ทั้งลดรสหวาน การลดขนมถุง การกินผัก

การให้เด็กได้มีอาหารเช้าและอาหารทุกมื้อถูกหลักโภชนาการพร้อมความรู้ที่ถูกต้อง ควบคู่กับการดูแลในแบบพหุวัฒนธรรม

เด็กที่นี่อายุตั้งแต่ 2-5 ปีทั้งพุทธและมุสลิมจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอิสลามควบคู่กับวัฒนธรรมพุทธอย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกบนฐานความรู้ที่ถูกต้องตามหลักศาสนา

เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน