กิจกรรม

งานถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ ด้านการดูแลศูนย์เด็กเล็ก

by punyha @April,02 2015 16.21 ( IP : 223...245 ) | Tags : กิจกรรม , กองทุนสุขภาพตำบล
  • photo  , 960x640 pixel , 83,606 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 122,174 bytes.

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

งานถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลจะโหนง อำเภอจะนะด้านการดูแลศูนย์เด็กเล็ก

เพื่อการยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ

จุดเด่นของศูนย์เด็กเล็กที่นี่คือการลดปัจจัยเสี่ยงในด้านอาหาร ทั้งลดรสหวาน การลดขนมถุง การกินผัก

การให้เด็กได้มีอาหารเช้าและอาหารทุกมื้อถูกหลักโภชนาการพร้อมความรู้ที่ถูกต้อง ควบคู่กับการดูแลในแบบพหุวัฒนธรรม

เด็กที่นี่อายุตั้งแต่ 2-5 ปีทั้งพุทธและมุสลิมจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอิสลามควบคู่กับวัฒนธรรมพุทธอย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกบนฐานความรู้ที่ถูกต้องตามหลักศาสนา

เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

« 2616
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน