“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

"ชุมชนพาณิชย์สำโรง"

@June,17 2019 13.37
"ชุมชนพาณิชย์สำโรง"ลืมไปว่านัดชุมชนพาณิชย์สำโรงไว้ตรงกับวันที่ ๑๖ ทำไมน่ะหรือครับ ก็ตรงกับวันหวยออกไง!ผลก็คือ มีคนมาร่วมไม่มาก แกนนำชุมชนเล่า วันนี้เครือข่ายต่างๆมาร่วมกันเช่นเคย ได้แก่ ชุมชนแหลมสนอ่อน หลังอาชีวะ วัดห้วป้อม มีฉิ้ม (จันทนา เจริญวิริยะภาพ) ที่กำลังทำงานวิจัยกับแรงงานนอกระบบของอำเภอเมืองและเป็น Node คนพิการของสสส.มาร่วมด้วยเรานัดกันเที่ยงตรง กินเที่ยงด้วยกัน รอกันจนบ่ายก็มีคนใน

คนจนเมืองกับโอกาสร่วมสร้างธรรมนูญชุมชนน่าอยู่

@June,17 2019 13.00
"คนจนเมือง"ชุมชนวัดหัวป้อม เริ่มกลายเป็นชุมชนใหม่มีคนเข้ามารุกที่ขยายที่พักเป็นที่อาศัยตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ จากประชากรไม่ถึงสิบครัวเรือนขยายมาเป็นร้อยกว่าครัวเรือน จากผู้บุกรุกกลายเป็นชุมชนของเทศบาลนครสงขลา เข้าสู่โครงการบ้านมั่นคงที่มีพอช.มาช่วยดูแลในด้านสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัยวันนี้พี่นีแกนนำนัดสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มาร่วมรับฟังแนวทางการทำกิจกรรมร่วมกันในนามของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง โดยม

มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมเป็นส่วนหนึ่งงานอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"

@June,17 2019 12.46
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ร่วมนำเสนอการใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home ที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและโปรแกมเมอร์ภาณุมาศ นนทพันธ์ พัฒนาขึ้นในเวทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวทีภาคใต้ ภายใต้หลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในนามมูลนิธิชุมชนสงขลาบอกเล่าแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายในฐานะประชาสังคมที่จะเป็นแรงเสริมหนุนการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนร่วมกัน บนฐานประเด็นร่วม ความเชื่อมั่นและไว้

ชุมชนหลังอาชีวะ

@June,17 2019 11.10
"ชุมชนหลังอาชีวะ"ชาคริต โภชะเรือง บันทึกเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒จากคนไม่กี่คนมาบุกรุกที่ดินของการรถไฟกระทั่งขยายตัวไปเรื่อยๆ ทั้งที่เผชิญกับการถูกรื้อถอนที่พักที่สร้างชั่วคราวถูกจับปรับ แต่สุดท้ายชุมชนหลังอาชีวะก็ขยายเติบโตจนกลายเป็นชุมชนแออัด"เด็กๆรุ่นหลังนี้มากันแบบสบาย ไม่เหมือนรุ่นแรกที่เพิ่งมาอยู่" หญิงชราจากคาบสมุทรสทิงพระเล่าวันนี้มูลนิธิชุมชนสงขลากับเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลลง

ธรรมนูญพหุวัฒนธรรมที่เทศบาลเมืองปาดังเซาร์

@June,08 2019 17.41
"ธรรมนูญพหุวัฒนธรรม"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองปาดังแปลว่าทุ่ง เบซาร์แปลว่าใหญ่ ปาดังเบซาร์จึงหมายถึงทุ่งใหญ่ สภาพภูมิประเทศเดิมเป็นป่าเขาและกลายเป็นชื่อของพื้นที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ๑๐ ชุมชน มีประชากรกว่า ๑หมื่นคน มีผู้สูงวัยราว ๑ พันคนพื้นฐานประกอบด้วยชุมชนมุสลิม ๘๐% ชุมชนไทยจีน ไทยพุทธ ๓ วัฒนธรรมผสมผสานอยู่ในชุมชน ในอดีตบุกเบิกโดยชาวจีนที่มาสร้างทางรถไฟให้หาดใหญ่ จนใ

เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง ๗ ชุมชนเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

@June,04 2019 20.55
เดินหน้าสำหรับแนวทางชุมชนที่จะดูแลสมาชิกของตนและเชื่อมโยงการทำงานในนามเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยางชุมชนเมืองในกลุ่มที่ตัวเองก็ถือว่าเปราะบาง หลายแห่งกำลังจะถูกไล่รื้อจากการเข้าอยู่ในที่ของราชการ สมาชิกไม่น้อยที่มีความยากลำบากและเปราะบาง การลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง หรือสมาชิกของกันและกัน ภายใต้ความสัมพันธ์แบบเครือข่าย ร่วมกันสร้างทีม สร้างเครือข่ายภายในและนอกชุมชน เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนา โด

ตำบลบางกล่ำใช้สภาผู้นำสร้างรากฐานความเข้มแข็งของชุมชน

@May,31 2019 20.25
"ตำบลบางกล่ำใช้สภาผู้นำสร้างรากฐานความเข้มแข็งของชุมชน"วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดครั้งที่ ๒ ของตำบลบางกล่ำ โดยการประสานของปลัดแขกรอบนี้เชิญผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ วัดบางหยี ชุมชน โรงเรียนบางกล่ำวิทยา กศน. รพ.สต. พัฒนากร เครือข่ายในพื้นที่มาร่วมกำหนดแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่สาระสำคัญอยู่ที่การสร้างรากฐานการทำงาน ตำบลบางกล่ำอยู่ในสภาพคนเก่งมีมาก ต่างคนต่างทำ การประสานมุม

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลโคกม่วง"

@May,26 2019 17.13
"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลโคกม่วง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองนายกสมนึก กำนัน ผญ. ชุมชน รพ.สต กศน. ร่วมทำความเข้าใจการจัดทำธรรมนูญตำบล ที่นี่เน้นการจัดการขยะที่เป็นปัญหาร่วมทั้งขยะในพื้นที่กับขยะจากต่างถิ่นที่เข้ามาทิ้งโคกม่วงมีประชากรราว 7 พันคน 2.5 พันครัวเรือน มีเขาวังชิงที่มีแร่ธาตุสมบูรณ์ทำให้ปลาช่อนของที่นี่มีรสชาติดีที่สุดเวทีวิเคราะห์ปัญหาการจัดการขยะในด้านต่างๆที่เกิดจากคน สภาพแวด

ขยะเลื่อนลอยกับการแก้ปัญหาขยะโดยใช้กระบวนการธรรมนูญพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง

@May,26 2019 17.04
"ขยะเลื่อนลอย"ไม่ใช่ขยะที่ล่องลอยมาจากวิมาน แต่คือขยะที่นำมาจากที่อื่น แล้วมาทิ้งในชุมชนโคกม่วงปัญหาขยะมีหลายสาเหตุ สาเหตุหลักคือพฤติกรรมบุคคลขาดจิตสำนึกไม่มีการคัดแยกไม่รู้วิธีการจัดการขยะบางประเภทเช่น ขยะพลาสติก ขยะติดเชื้อ ขยะที่นำมาจากที่อื่น และหน่วยงานไม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องการจัดการขยะ ต้องดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่นี่ชุมชนโคกม่วง เห็นความสำคัญในการจัดทำข

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลบ่อแดง

@May,21 2019 20.00
"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลบ่อแดง"๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดแกนนำเครือข่ายในพื้นที่ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระทั้งท้องถิ่น ท้องที่ อสม. ผู้สูงอายุ ร.ร. กศน. รพ.สต. วัด สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน มาร่วมทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่บ่อแดงมีบ่อน้ำกลางที่ทุกคนได้ดื่มได้ใช้ น้ำสีแดงเรื่อทำให้ได้ชื่อว่าเป็นบ้านบ่อแดงจนกลายเป็นชื่อของตำบล ที่ีนี่มีคำขวัญสะท้อนภาพรวมของตำบล "เลิศล้ำความ

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@May,23 2012 20.34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@May,23 2012 20.17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@April,19 2012 11.55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@April,19 2012 11.17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@April,17 2012 18.09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@August,18 2009 09.59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

กระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้ามือสอง

@June,17 2019 13.07
"กระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้ามือสอง"อีกก้าวจากการรับบริจาคเสื้อผ้ามือสองของสมาคมอาสาสร้างสุข ที่ดำเนินการผ่านโครงการผ้าสร้างสุข ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ นำเสื้อผ้าเช่น กางเกงยีนส์ เสื้อที่มีลวดลาย นำมาประกอบเข้าเป็นกระเป๋าแฟชั่นที่สำคัญดำเนินการโดยคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ หรือคนปวยติดเตียง หรือคนด้อยโอกาส โดยสมาคมจะเปิดรับคนพิการหรือผู้ดูแลที่มีทักษะหรือต้องการพัฒนาศักยภาพให้สามารถตัดเย็บทั้งแบบเย็บมื

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@July,30 2010 10.39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน