คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน

by punyha @10 ต.ค. 62 20:31 ( IP : 124...244 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมคิด
 • photo , 960x720 pixel , 82,369 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,421 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 30,212 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,694 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,411 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,450 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,090 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,384 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 69,276 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,566 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,884 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,920 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,837 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,668 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,795 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,121 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,286 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,086 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,689 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,692 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,672 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,312 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,078 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,379 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,670 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,118 bytes.

"คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

สงขลาประกอบไปด้วยความหลากหลายทั้งเชิงภูมิประเทศ ผู้คน ศาสนา ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ร่วมมีกระจัดกระจาย หลากหลาย ยากจะหาจุดเด่นที่ชี้ขาด

สังคมใหม่ก็เช่นกัน หลากหลาย กระจัดกระจาย มีลักษณะเฉพาะ พลังอันมหาศาลถูกส่งต่อกระจายตัว ด้านหนึ่งสามารถรองรับและเปิดพื้นที่ความสนใจตามปัญหาและศักยภาพ แต่อีกด้านก็มีจุดอ่อนในแง่ของการเสนอทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ถูกผูกติดอยู่กับภาวะผู้นำเชิงบุคคล ยังไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่ดีในการร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยขาดการวิเคราะห์ความเป็นจริงพื้นฐานรองรับ มองไม่เห็นความหลากหลายที่ว่า(กระบวนทัศน์ของผู้คนที่เกี่ยวข้อง แม้แต่ในองค์กรเดียวกันแต่ต่างรุ่น ต่างมุมมอง) รวมถึงไม่เชื่อเรื่องการมีส่วนร่วม และหลักประชาธิปไตยพื้นฐาน จำเป็นต้องมีวิธีคิดใหม่ ใช้เครื่องมือและวิธีการใหม่ที่แตกต่างจากเดิม

เมื่อขาดการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เป็นจริงอย่างรอบด้าน การเด็ดยอดมาทำแผนหรือประชุมเชิงปฎิบัติการใด ก็เป็นเพียงมุมมองเชิงปัจเจกหรือผู้นำ ทำให้ขาดพลังร่วม หรือความรู้ที่สามารถชี้ขาดว่าเรื่องใดควรทำ หรือไม่ควรทำ

อีกครั้งสำหรับการเข้าร่วมกับภาคเอกชนในการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เห็นพลังที่เป็นรากฐานของการพัฒนาโดยเฉพาะของเมืองหาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยภาคเอกชนทั้งองค์กร สมาคม มูลนิธิที่ต่อยอดมาจากรากฐานเดิมที่ถูกวางไว้โดยบรรพชน ตั้งแต่การอพยพเข้ามาตั้งรกราก ทำมาหากิน มีทั้งงานทำ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด สถานสงเคราะห์ ฮวงซุ้ย เรียกว่ามีครบตั้งแต่เกิดจนตาย...ภายใต้สถานการณ์ร่วมทางเศรษฐกิจ ตัวเลขนักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลง แต่เกิดการกระจายตัวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

นักท่องเที่ยวเองก็ปรับตัว ส่งต่อข้อมูลที่เกิดจากพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบ เช่น ราคารถตุ๊กๆที่ไม่เป็นธรรม (เลยเหมารถตู้มาเอง) ร้านค้าร้านอาหารที่ไม่มีราคาติดประกาศ ความไม่สะดวกในการเข้าออกด่าน เป็นต้น

ในสถานการณ์เช่นนี้ทุกฝ่ายจึงต้องปรับตัว โจทย์ร่วมคือ จะปรับตัวอย่างไร เมืองเก่า เมืองใหม่ ปัญหาเก่า ปัญหาใหม่ แล้วใครจะมองจิ๊กซอร์ทั้งหมดปะติดปะต่อเป็นภาพรวม

ยิงลูกโดดกันมานานจนเคยชิน หวังพึ่งผู้นำกันมานาน เมื่อไม่มีวิสัยทัศน์การพัฒนา ยังไม่เห็นประโยชน์ร่วมต่างคนจึงมองจากมุมของตน

ในเกมแห่งความสัมพันธ์หากมีกระบวนการที่ดี จะเหนี่ยวนำสานพลังไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง แต่จะละเลยมองข้ามอะไรไปก็ไม่ได้ มิเช่นนั้นก็จะได้คำตอบเดิม

ยังมีช่องว่างการพัฒนาอีกมหาศาลให้เติมเต็มครับ

ขอบคุณภาพจาก Facebook หอการค้า จังหวัดสงขลา

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน