กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

by punyha @29 ส.ค. 62 20:21 ( IP : 124...100 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมคิด
  • photo  , 1315x640 pixel , 37,003 bytes.
  • photo  , 1315x640 pixel , 99,053 bytes.
  • photo  , 1315x640 pixel , 78,361 bytes.
  • photo  , 1315x640 pixel , 79,041 bytes.
  • photo  , 1317x640 pixel , 67,491 bytes.
  • photo  , 467x960 pixel , 42,435 bytes.

"กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"

กองทุนนี้เกิดขึ้นในรัฐบาลทักษิณ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ช่วงแรกถูกเชื่อว่าเป็นเงินทักษิณทำให้เกิดความเชื่อผิดๆ นำไปใช้โดยไม่ส่งคืน หรือมีการรีบอนุมัติโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของกลุ่มสตรีหรือกิจกรรมที่ขอไปดำเนินการ ที่มี ๒ ลักษณะคือ เป็นเงินอุดหนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสตรี กับเงินกู้หมุนเวียน(ไม่เกิน ๒ แสนบาทต่อครั้ง/กลุ่ม)

ส่งผลมาถึงปัจจุบันทำให้เกิดโครงการที่มีหนี้ค้างชำระอีกจำนวนมาก เป็นภาระอันหนักอึ้งและกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของข้าราชการประจำ และกำลังเดินเข้าสู่ขั้นตอนของการส่งฟ้องศาล

เฉพาะจังหวัดสงขลาปริมาณโครงการที่ได้ให้การสนับสนุนไปแล้ว หากรวมกับโครงการปี ๒๕๖๐, ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๒๕๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๒๒ ล้านห้าแสนกว่าบาท

โดยเฉพาะงบเงินกู้หมุนเวียนตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา คณะอนุกรรมการฯได้ออกระเบียบแนวทางการสนับสนุนใหม่ให้มีกลไกระดับตำบลกลั่นกรอง ก่อนส่งมาที่อำเภอดูอีกครั้ง และส่งต่อมาให้อนุกรรมการจังหวัดดูครั้งสุดท้ายพิจารณาอนุมัติ ก่อนส่งมาเข้าที่ประชุมจังหวัดท่านพัฒนาการจังหวัดก็ได้ลงไปดูกลุ่มที่ขอโครงการเข้ามาทุกกลุ่ม ทำให้จำนวนโครงการที่มีหนี้ค้างชำระเหลือไม่มาก ซึ่งเป็นเรื่องของตัวบุคคล

กองทุนลักษณะเช่นนี้มีวัตถุประสงค์ที่ดี แต่จำเป็นต้องปรับฐานกลุ่ม/องค์กรสตรี สร้างการมีส่วนร่วมและรับรู้ไปให้สอดคล้องกัน ในฐานะอนุกรรมการสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ผมเห็นว่ากองทุนนี้ก็ไม่ต่างจากกองทุนอื่นๆนั่นคือ ประชาชนที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ทั้งเกิดจากประชาชนเองที่ไม่ตื่นตัว และการรับรู้ถูกจำกัดอยู่ในแวดวงเฉพาะตามโครงสร้างและวิธีการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การถูกขีดกรอบทางสังคมว่าเงินนี้งานนี้เป็นของใคร/องค์กรใด ทำให้ไม่สามารถกระจายความรับรู้และมีส่วนร่วมไปได้มาก หรือมี "คอขวด" ในแง่การเข้ามามีส่วนร่วมของสตรีในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล โดยเฉพาะในเขตเมือง บวกกับข้อจำกัดของเวลาตามปีงบประมาณและภาระงาน เสริมด้วยความไม่ต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทำงานที่เป็นเพียงลูกจ้าง ได้งานประจำก็ลาออก ปัญหาพื้นฐานเหล่านี้ทำให้การต่อยอดเชิงนโยบายไม่อาจสร้างคุณภาพใหม่ได้ ยังต้องแก้ไขเชิงระบบต่อไป ให้มีคนทำงานเฉพาะที่ต่อเนื่อง และมีงานข้อมูล งานแผน มีกลไกนำเม็ดเงินที่มีจำนวนไม่น้อยเลยมาทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่

เม็ดเงินเราไม่ขาดครับ มีเพียงพอ

ประชุมรอบนี้ ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นอนุกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง

ขอบคุณท่านพัฒนาการจังหวัดที่ให้โอกาสเข้ามาช่วยงานครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน