"ชุมชนหลังอาชีวะ"

by punyha @23 ส.ค. 62 20:59 ( IP : 124...80 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1317x640 pixel , 118,993 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 113,220 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 87,926 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 136,004 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 134,990 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 68,351 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 69,802 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 88,459 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 73,624 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 115,460 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 72,599 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 114,515 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 124,407 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 119,964 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 147,636 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 151,437 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 108,420 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 65,893 bytes.

"ชุมชนหลังอาชีวะ"

วันนี้ (18 สิงหาคม 2562) ชวนเครือข่ายภาคเอกชนมาสังเกตการณ์ และได้รับการประสานจากเอกชนอีกชุดหนึ่งว่าต้องการมาทำกิจกรรม เลยเสนอเรื่องการสนับสนุนห้องเรียนในชุมชนที่จะมี ๒ ลักษณะ

๑.ห้องเรียนสำหรับเด็ก แยกย่อยเป็น ๓ รูปแบบได้แก่ ๑)สำหรับเด็กเล็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการอ่านออกเขียนได้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยชุมชนหัวป้อม ๒) ห้องเรียนตามความสนใจจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ดนตรี การแสดง(เต้น รำโนรา) ภาษาอังกฤษ และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก ๕ขวบถึง ๑๒ ขวบใช้เวลาหลังเลิกเรียนก่อนผู้ปกครองกลับบ้านและช่วงเสาร์อาทิตย์ รูปแบบที่ ๑ และ ๒ จะขยับหลังจากนี้โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่จะขอการสนับสนุนภาคเอกชนเริ่มด้วยการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆก่อนทั้งชุมชนหลังอาชีวะและหังป้อม โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องสมุดเด็กเล็ก ชุดของเล่นสร้างสรรค์ ตู้เก็บของ อุปกรณ์การศึกษา(ดินสอ สี ยางลบ ไม้บรรทัด) บอร์ดเขียน

๒.ห้องเรียนชุมชนสำหรับผู้ใหญ่และทุกวัย จะขอการสนับสนุนชุดอุปกรณ์กลางเพื่อหมุนเวียนส่งต่อให้กับสมาชิกได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ชุดทำน้ำยาเอนกประสงค์ ชุดทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ชุดทำโลชั่นและสเปรย์กันยุง ชุดทำน้ำยาล้างมือ โดยมีกติกาคือจัดหาไว้เป็นกองกลาง ใครต้องการใช้ให้รวมกลุ่มกันอย่างน้อย ๓ คนขอใช้ โดยส่งคืนทีมกลางในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตามมูลค่า ไม่ใช่เงิน ส่วนต่างที่เหลือสมาชิกสามารถนำไปจัดจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทีมกลางของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จะจัดจำหน่ายหรือนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนผลผลิตอื่นๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสร้างความต่อเนื่อง

ห้องเรียนชุมชนวันนี้มีพัฒนาการในทางบวกมากขึ้นตามลำดับ ผู้เข้าร่วมหลายสิบคนมาด้วยความรู้สึกคุ้นเคย มีรอยยิ้มบนใบหน้า ไม่ห่างเหิน กล้าพูดเล่น กล้าแสดงความรู้สึกกันมากขึ้น เป็นผลมาจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและชุมชนเริ่มเข้าใจเจตนา เริ่มด้วยการแสดงของเด็กๆ ที่ซักซ้อมมาก่อนหน้า จากนั้นส่งมอบถังน้ำหมักชีวภาพแบบเปิดก็อกพร้อมสอนวิธีใช้เพื่อจัดการขยะเปียก แยกหมักเพื่อนำมาทำน้ำยาเอนกประสงค์ และหมักรวมเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร การจัดการขยะทั่วไปโดยเสนอกติกาว่า ทีมกลางจะรับซื้อขวดที่อัดขยะจำพวกกระดาษ ซองกาแฟ ถุงพลาสติก ซองมาม่า ให้น้ำหนักขีดละ ๑ บาท และสอนการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ลงทุน ๓๒๐ บาท เทใส่ขวดมอบให้ทุกคนนำไปทดลองใช้ ได้ผลผลิตมูลค่าราว ๕๐๐ กว่าบาท หลายคนเริ่มเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ภายใต้กติกาหรือข้อตกลงร่วมข้างต้น

ชุมชนแหลมสนอ่อนเองก็ได้สะสมทักษะการเป็นวิทยากร ชุมชนใกล้เคียงก็มาร่วมกระตุ้นและส่งต่อแรงบันดาลใจกันและกัน

ชุมชนเปราะบางช่วยคนเปราะบางด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน