ชุมชนหลังอาชีวะกับโจทย์ "อนาคตของเด็กๆ"

 • photo , 1317x640 pixel , 116,873 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 111,731 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 120,474 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 127,056 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 127,461 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 81,012 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 82,101 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 114,920 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 115,065 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 87,499 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 84,042 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 90,417 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 123,115 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 109,527 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 57,908 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 113,606 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 122,815 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 105,464 bytes.

"อนาคตของเด็กๆ"

หนึ่งในปัญหาสำคัญที่พบของชุมชนแออัดในเขตเมืองก็คือ การศึกษาของเด็กๆที่ออกจากระบบการศึกษา เป็นภาระของย่ายายผู้สูงอายุในการดูแล เด็กๆเหล่านี้โตขึ้นจะเป็นอย่างไร

ชุมชนหลังอาชีวะ ให้เด็กๆได้มีกิจกรรมร่วมกัน วันนี้เด็กๆนำการแสดงมาต้อนรับทีมแหลมสนอ่อนและมูลนิธิชุมชนสงขลาที่มาให้ความรู้เรื่องการทำสบู่ การเพาะถั่วงอก เด็กๆหลายคนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ระหว่างที่ผู้ใหญ่กำลังเรียนรู้ เด็กๆก็มารบเร้าอยากจะรำอยากจะเต้นอีกรอบ

มีหน้าใหม่มาร่วมไม่น้อย จึงได้ทบทวนการทำน้ำหมักชีวภาพด้วยเจตนาชี้ให้เห็นประโยชน์ของขยะเปียกในครัวเรือนที่ถูกทิ้งเป็นขยะไร้ประโยชน์ เชื่อมโยงกับสุขภาพที่อยู่ในชีวิตประจำวัน การใช้สบู่ก็เช่นกัน แหล่งกำเนิดน้ำเสียส่วนหนึ่งก็มาจากสะบู่ แชมพูที่ใช้

หวังว่ากิจกรรมที่อยู่ในพื้นฐานชีวิต จะสร้างมุมมองและความรับรู้ใหม่ หันมามองสภาพแวดล้อมรอบข้างใหม่ เห็นผู้คน เห็นสมาชิกที่อยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิม

ความยากของการสร้างรากฐานชุมชนเช่นนี้ก็คือ ความคุ้นชิน วิธีการบางอย่างที่สะสมก่อตัวจนเกิดการเรียนรู้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต การปรับเปลี่ยนจึงต้องใช้เวลาและหลากหลายวิํธีการ

บางเรื่องหากไม่เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง การแก้ปัญหาก็ทำได้แค่เพียงฉาบฉวย แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆไป แต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

เรื่องของเด็กๆจึงเป็นโจทย์ร่วม!!

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน