ธรรมนูญพหุวัฒนธรรมที่เทศบาลเมืองปาดังเซาร์

 • photo , 1836x892 pixel , 179,349 bytes.
 • photo , 1833x892 pixel , 168,350 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 94,808 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 75,600 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 95,815 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 80,526 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 71,232 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 78,802 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 67,229 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 89,548 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 87,647 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 102,298 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 81,608 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 60,648 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 74,476 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 54,509 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 95,693 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 96,388 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 94,064 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 84,999 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 78,982 bytes.

"ธรรมนูญพหุวัฒนธรรม"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ปาดังแปลว่าทุ่ง เบซาร์แปลว่าใหญ่ ปาดังเบซาร์จึงหมายถึงทุ่งใหญ่ สภาพภูมิประเทศเดิมเป็นป่าเขาและกลายเป็นชื่อของพื้นที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ๑๐ ชุมชน มีประชากรกว่า ๑หมื่นคน มีผู้สูงวัยราว ๑ พันคน

พื้นฐานประกอบด้วยชุมชนมุสลิม ๘๐% ชุมชนไทยจีน ไทยพุทธ ๓ วัฒนธรรมผสมผสานอยู่ในชุมชน ในอดีตบุกเบิกโดยชาวจีนที่มาสร้างทางรถไฟให้หาดใหญ่ จนในที่สุดก็มาตั้งรกรากที่นี่

ปาดังเบซาร์มีภูเขาสองแผ่นดิน ชุมชนบางส่วนยังคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างไทยและมาเลเซีย มีวัดเขารูปช้างที่มีเจดีย์หินอ่อนจากเมืองจีน มีพระสยามเทวาธิราช ๑ ใน ๕ องค์ของประเทศไทย มีชมรมวิ่ง กลุ่มกลองยาว ที่น่าสนใจมากๆก็คือชมรมบุหลันแดงที่รวมสมาชิกไทยมุสลิม ช่วยเหลือดูแลสมาชิกในชุมชนด้วยกัน มีกติกาพื้นฐานในการให้การศึกษาทางศาสนาแก่เด็กและผู้สูงอายุ มีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีการลงเยี่ยมบ้าน มีกายอุปกรณ์หมุนเวียน เช่น เตียง วิลแชร์ ไม้เท้า ให้กับสมาชิก สามารถซ่อมได้ด้วยสมาชิกกันเอง

การจัดทำธรรมนูญตำบลวันนี้ได้ข้อสรุป ดำเนินการโดยอาศัยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีทั้งไทย จีน มุสลิม ทำกิจกรรมด้วยกัน ทุกคนเห็นโอกาสนี้ในการขับเคลื่อนสร้างความรักความสามัคคีรวม ๓ วัฒนธรรมที่ปัจจุบันต่างคนต่างอยู่ ต่างจากอดีตที่ยังมีการไปมาหาสู่ มุสลิมเคยได้กินขนมต้ม ขนมลา มีรายอคนไทยก็ได้กินของคนมุสลิม ไทยจีนก็มีการรวมตัวเล่นดนตรีประจำศาลแปะกง เป็นวงมโหรีจีน อุปกรณ์ยังมีอยู่แต่ไม่มีคนสอน ต้องการฟื้นฟูและนำครูเพลงมาสอนให้สมาชิกสูงวัย

มีข้อเสนอในร่างธรรมนูญที่น่าสนใจ เช่น จะมีการนัดออกกำลังกายในช่วงเย็น สัปดาห์ละ ๓ วัน โดยทางเทศบาลเปิดเพลง แล้วให้ผู้สูงอายุแต่ละบ้านมีกิจกรรมทางกายพร้อมกันราว ๑๐ นาทีต่อวัน มีร้านค้าที่ลดเปอร์เซ็นให้ผู้สูงอายุที่หิ้วปิ่นโตหรือถุงผ้ามาซื้อของ ไม่ใช้ถุงพลาสติก สร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้วยการแต่งกายตามวิถีชุมชน/วิถีศาสนาทุกวันศุกร์ อยากให้มีกติกากับร้านค้าในช่วงรอมฎอมเพื่อให้เกิดระเบียบ สื่อสารกับนักท่องเที่ยวซึ่งถือว่ามาเยือนที่นี่เป็นตลาดในช่วงรอมฎอมใหญ่ระดับประเทศ

ข้อตกลงแรกที่จะดำเนินการเลยก็คือ เมื่อมีงานศพ ให้กองสวัสดิฯเทศบาลส่งข่าวให้กับผู้นำและสมาชิกทั้ง ๓ วัฒนธรรมไปร่วมงาน ข้ามพ้นความเชื่อผิดๆว่าต่างศาสนาไปร่วมพิธีศพไม่ได้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนที่แยกส่วนจากกัน หรือสัมพันธ์กันแบบห่างๆ

คณะทำงานสรุปว่าจะนำร่างธรรมนูญที่รับฟังในวันนี้ไปเปิดเวทีระดับชุมชน และชวนชมรมที่พร้อมเป็นเจ้าภาพรับฟังความเห็นจากสมาชิก ขยายเครือข่ายผู้สูงอายุที่มีอยู่แล้วจำนวนหนึ่งให้มากขึ้นกว่าเดิม

ชมรมบุหลันแดงอาสาเป็นเจ้าภาพเวทีแรก ๑๓ มิย.นี้ชวนไทยพุทธและจีนไปร่วมเวที โดยจะมีการล้มแพะเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงสร้างจุดเริ่มต้นของการดำเนินงาน จากนั้นจะเดินทางไปมอบของช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบากในพื้นที่ด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน