จากสวนสองแรง สู่ "สวนเบญจพฤกษ์"

 • photo , 960x642 pixel , 138,415 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 141,525 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,235 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 71,725 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,283 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 51,831 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 52,296 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 123,035 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 61,794 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 80,167 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 105,670 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 80,700 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 103,568 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 90,540 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 111,164 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,962 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 127,137 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 91,594 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 113,775 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 102,990 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 99,321 bytes.

"สวนเบญจพฤกษ์" เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

จากครูเด็กอนุบาลมาสู่การเป็นทีมวิทยากรสวนผักคนเมือง ป้าทุมในวัยที่สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตนำทักษะการเป็นครูมาใช้ในการยกระดับความรู้จากการลงมือทำ "ปัญญาปฎิบัติ" กับลุงยูรสามี ขยายผลไปสู่ผู้สนใจ มีคนเข้ามาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากว่าสามปีแล้ว

รูปแบบการปลูกผักที่นำแนวทางสวนผักคนเมืองมาใช้ จัดการกับพื้นที่สวนขนาดย่อม มีทั้งไม้ผล ผัก ผสมผสานหลากหลาย มีความประณีตในระดับที่หาคนเทียบได้ยาก -การเตรียมดินพร้อมปลูก ผสมปุ๋ยและ NPK ที่หาได้จากวัสดุรอบตัว ราเขียว เป็นดินพร้อมปลูก -ปุ๋ยก้อนจากเศษข้าว เศษผัก รำข้าว น้ำหมักชีวภาพ -การปลูกแบบในล้อยาง แปลงผัก ผักยกแคร่ แปลงผักบุฟเฟต์ สวนผักแนวตั้ง ปลูกผักในวัสดุเหลือใช้ที่มีสาระพัดรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์ -การปลูกมะนาว กล้วย ขจร มะละกอ แก้วมังกร ฯลฯ

รอบนี้นำขวดน้ำที่เหลือทิ้งมาทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ผูกร้อยด้วยลวดกันเป็นแปลงผัก กันแมลงและไก่ลงจิกผลผลิตในแปลง ขวดหลากสีทำให้เกิดสวนสวยไปในตัว ทำทีเดียวได้ประโยชน์หลายต่อ นี่คือแนวคิดสวนผักคนเมือง

ทำน้อยแต่ได้มาก

ได้ผักผลไม้อินทรีย์ ได้การจัดการขยะเปียกในครัวเรือนมาทำปุ๋ยและขยะรีไซเคิลมาใช้ใหม่ ได้สุขภาพกาย ใจ ได้ความสัมพันธ์ทางสังคมกับชุมชน ได้เป็นผู้ให้ แบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่น

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน