เวทีชี้แจ้งกิจกรรมโครงการนำร่องเมืองละงูแกนคณะทำงานพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำคลองละงู

by punyha @24 พ.ค. 66 15:36 ( IP : 171...27 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
photo  , 1477x1108 pixel , 158,972 bytes.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  คณะทำงานเมืองละงูจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการนำร่องพื้นที่เมืองละงู โครงการพัฒนากลไกภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์คลองละงู

เพื่อให้แกนคณะทำงานในพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำ

รับฟังชี้แจงวัตถุประสงค์  โดยคุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง

พูดคุย แนะนำ ชวนคิด  โดยคุณวิรัช โอมณี

จัดทำฐานข้อมูล,ชุดข้อมูลแบบสำรวจโดยคุณเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน

จากนั้นแบ่งกลุ่มดูชุดข้อมูล ร่วมร่างแบบสำรวจชุดข้อมูล

สรุปงาน ปิดการประชุม  โดยคุณวิรัช โอมณี

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน