ภาคีเครือข่ายหนุนเสริมตลาดอนามัย ตลาดสุขภาพเมืองพะตง

by punyha @18 พ.ค. 66 14:24 ( IP : 171...160 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 111,153 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 101,609 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 104,583 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 107,620 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,646 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 109,427 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 91,984 bytes.

ตลาดอนามัย เป็นความร่วมมือของเครือข่ายผู้ผลิต ร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพะตง และภาคีเครือข่าย เปิดพื้นที่กลางสำหรับเชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่เมืองพะตง ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดเน้นเริ่มจากสุขภาพและอาหารปลอดภัยจากการผลิตที่ปลอดสารพิษ

ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเทศบาลตำบลพะตง ขอขอบคุณ บริษัทศรีตรังโกฟลส์ที่มามอบชุดผ้ากันเปื้อนให้กับกลุ่มผู้ค้า(ตลาดอนามัย)ค่ะ

ลัดดาวรรณ อรุณลิ่มสวัสดิิ์  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน