ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคืบหน้าการดำเนินโครงการนำร่อง SUCCESS ภาคใต้และภาคอีสานประจำเดือนพฤษภาคม 2566

by punyha @9 พ.ค. 66 11:34 ( IP : 171...73 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 371,313 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 324,140 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 289,252 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 257,481 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 271,441 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 276,679 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 450,098 bytes.

วันที่  9 พฤษภาคม 2566  ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคืบหน้าการดำเนินโครงการนำร่อง SUCCESS ปีที่ 4

ระหว่างทีมสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)  ทีมศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์เอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (CSNM)  และทีมมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF)

ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่องในแต่ละเมือง และแผนการทำงานหลังการเลือกตั้ง เพื่อสนับสนุนให้คณะทำงานรายเมืองสามารถดำเนินงานได้ตามโครงการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน