ประชุมคณะทำงานกลางเมืองพะตง วางแผนกิจกรรมโครงการนำร่อง

by punyha @1 พ.ค. 66 11:36 ( IP : 171...122 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 149,139 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 146,355 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 153,750 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,653 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,247 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 197,770 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 124,546 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 139,596 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 127,761 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 139,844 bytes.

วันที่ 30 เมษายน 2566

ประชุมแกนคณะทำงานกลางของเมืองพะตง ประกอบด้วย รองนายกเทศบาลตำบลพะตง กำนันตำบลพะตง แกนนำชุมชนหลบมุม ตัวแทนทีมบริหารจัดการ ร่วมประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการนำร่องมีเวลาดำเนินงานอีก 7 เดือน (พ.ค. - ธ.ค.66)

กำหนดนัดหมายประชุมร่วมกับทีมแกนนำชุมชนหลบมุมเพื่อออกแบบการทำงานและจัดทำแผนชุมชน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 มีตัวแทนร่วมนำเสนอเรื่องราวจากชุมชนและการทำงานในพื้นที่เมืองพะตง ในรายการเรื่องเล่าจากชุมชน ทางสถานีวิทยุ ม.อ. เอฟเอ็ม 88 เมกะเฮิร์ท เวลา 10.00 - 11.00 น.

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน