ตัวแทนชุมชนเมืองบ่อยางยางร่วมศึกษาดูงาน

by punyha @24 ก.ย. 65 11:43 ( IP : 27...31 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 113,045 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 259,771 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 331,748 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 94,194 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,334 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 302,734 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 107,296 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 104,904 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 91,378 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 119,556 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 130,202 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 95,603 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 115,525 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,800 bytes.

ศึกษาดูงาน

เช้าวันที่ 21 กันยายน 2565  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครสงขลา ได้จัดรถตู้รับกลุ่มสตรีชุมชนแหลมสนอ่อนจำนวน 8 นางและชุมชนสนามบินอีกจำนวน 2 นาง ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะชุมชน ณ ชุมชนบ้านอ่างทอง อบต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา

เพื่อจะได้เกืด " ใจยันดาลแรง  แรงบันดาลใจ " กลับมาพัฒนาชุมชนในตำบลบ่อยาง (เทศบาลนครสงขลา) ให้สะอาด สวยงามยิ่งขึ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมความรู้มาให้อีกส่วนหนึ่งด้วย

#ชุมชนแหลมสนอ่อน

#ชุมชนสนามบิน

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา

บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน