เวทีพัฒนาแนวทางการอยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตบริเวณริมคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

by punyha @16 ก.ย. 65 06:18 ( IP : 27...52 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x640 pixel , 82,040 bytes.
 • photo , 900x600 pixel , 43,699 bytes.
 • photo , 2048x1366 pixel , 162,138 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,305 bytes.
 • photo , 2048x1366 pixel , 143,361 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 47,260 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 45,974 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,585 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 186,526 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,914 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,971 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 150,997 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 58,255 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 162,541 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 118,428 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,724 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 90,764 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 61,707 bytes.

จังหวัดสงขลา

เวทีพัฒนาแนวทางการอยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตบริเวณริมคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2565 นำทีมโดย นางทิพวรรณ หัวหิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค (ปฎิบัติการพื้นที่) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส สถาปนิก ทีม คนทำงานรุ่นใหม่(New Gen) นายกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตัวเเทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ท้องที่ ท้องถิ่น อสม. เเกนนำชุมชน  ร่วมกับพี่น้องชุมชนการเคหะ ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ ชุมชนบาลาเซาะห์ ชุมชนหลังจิตเวช เครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดสงขลา และได้รับเกียรติจาก นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ประธานอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมเติมเต็มอุดมการณ์ หลักคิดการทำงานบ้านมั่นคง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน

เป้าหมายการลงพื้นที่

1.เพื่อหาเเนวทางในการพัฒนาระยะที่เหมาะสมในการพัฒนาริมคลองสำโรง

2.เพื่อสำรวจสภาพปัญหาที่อยู่อาศัย คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต สิ่งเเวดล้อม

3.เพื่อร่วมกันเเก้ไขปัญหาร่วมกับชาวบ้านริมคลองสำโรง

4.เพื่อฟื้นฟูเครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายริมคลองสำโรง

กระบวนการลงพื้นที่

วันที่ 12 กันยายน  2565 เวทีสร้างความเข้าใจเเละสำรวจชุมชนชุมชนการเคหะฯ ร่วมกับทีม สท. , ผู้ใหญ่บ้านม.8 ,รองผู้ใหญ่ม.9 , อสม และแกนนำชุมชน โดยการร่วมกันสำรวจสภาพที่อยู่อาศัย จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ขอบเขตของชุมชน ประเภทที่ดิน สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต สภาพปัญหา และมีการนัดหมายร่วมกับกลุ่มชาวบ้านเพื่อสรุปข้อมูลร่วมกันในวันที่ 15 กันยายน 2565

วันที่ 13 ก.ย. 65 เวทีสร้างความเข้าใจเเนวทางการพัฒนาชุมชนริมคลองสำโรง ร่วมกับนายก ทม.เขารูปช้าง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เเกนนำขับเคลื่อนริมคลองสำโรง เครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดสงขลา ตัวเเทนท้องที่ ท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชน โดยการตอกย้ำหลักคิดอุดมการณ์โครงการบ้านมั่นคง ตลอดจน นำเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองสำโรง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา เเนวทางการเเก้ไข เเนวทางการพัฒนาร่วมกันทุกภาคส่วน และเป้าหมายการพัฒนารวมถึงจังหวะก้าวดำเนินงาน

วันที่ 14 ก.ย. 65 เวทีสร้างความเข้าใจเเละสำรวจข้อมูลชุมชนศาลาเหลืองเหนือ และชุมชนบาลาเซาะห์ ทน.สงขลา ร่วมกับแกนนำในพื้นที่ โดยการตอกย้ำหลักคิดอุดมการณ์โครงการบ้านมั่นคง อธิบายที่มา และความสำคัญของการพัฒนาชุมชนริมคลองสำโรง ลงพื้นที่สำรวจสภาพที่อยู่อาศัยของเเต่ละชุมชน และแลกเปลี่ยนเเนวทางการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาของเเต่ละชุมชน

วันที่ 15 ก.ย. 65 เวทีนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเป้าหมายการทำงานร่วมกันทั้ง 2 อปท. วางจังหวะก้าวการลงสำรวจพื้นที่ในจังหวะถัดไป และจัดกระบวนการในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างในการสร้างความเข้าใจ/ทบทวนข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เเลกเปลี่ยนสภาพปัญหา สภาพคลอง แนวทางการพัฒนาริมคลองสำโรง ร่วมกับแกนนำและชาวบ้าน สท.  ผู้ใหญ่ ม.8 รองผู้ใหญ่ ม.9 และ นายกทม.เขารูปช้าง เพื่อนำไปสู่เเนวทางการสำรวจข้อมูลรายชุมชนอย่างละเอียดในครั้งถัดไปและเพื่อนำไปสู่การเเก้ไขปัญหาในทุกมิติ มิใช่เเค่เรื่องที่อยู่อาศัย เเต่ยังคงมุ่งเเก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต สิ่งเเวดล้อม ที่จะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน โดยกระบวนการเชื่อมโยงการทำงานของเจ้าของปัญหา เเกนนำระดับชุมชนร่วมกับหน่วยงาน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน