กิจกรรมชุมชนต้นแบบร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนเมืองบ่อยาง

 • photo , 960x720 pixel , 124,174 bytes.
 • photo , 960x601 pixel , 152,240 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,784 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 141,007 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 130,455 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 129,547 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,823 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 130,348 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 139,999 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 124,212 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 157,015 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 118,482 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,927 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,478 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,067 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 176,087 bytes.

วันที่ 8 กันยายน 2565

เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลาโดยชุมชนแหลมสนอ่อนและชุมชนสนามบิน
ช่วยกันสอนอาชีพเสริมให้แก่น้องๆโรงเรียนแจ้งวิทยา ที่มีพี่ๆจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาเป็นพี่เลี้ยง ชุมชนแหลมสนอ่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกคนยืนยันว่าจะกลับมาเรียนรู้อีกหลายๆครั้ง

เรียนภาคปฎิบัติแล้วน้องๆต้องนำเสนอภาคทฤษฎี
บางกลุ่มนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน

บางกลุ่มก็ใช้ภาษาไทยผสมอังกฤษ

ชุมชนรู้สึก ประทับใจในความทุ่มเทของ ดร. ชัดชมแห่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะครูอาจารย์โรงเรียนแจ้งวิทยา  เป็นอย่างยิ่งที่พยายามเปิดโลกกว้างทางการศึกษาให้แก่น้องๆ

ที่น่าสนใจมากคือ น้องๆเกือบ 10 คนจะพูดถึง ปู่ย่าและตายาย มากกว่าพูดถึงพ่อกับแม่

ต้องติดตามกันในตอนต่อไปนะคะ

บุณย์บังอร ชนะโชติ  บันทึกเรื่องราว

โครงการบูรณาการสุขภาพอนามัยภาคประชาชนปี 2565

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน