ชาวประมงพื้นบ้านบ่อยางกับภารกิจภาคีเครือข่ายศูนย์อุตุนิยมวิทยา

by punyha @8 ก.ย. 65 14:03 ( IP : 171...93 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1477x1108 pixel , 188,506 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,052 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 175,002 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 174,708 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 117,308 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 129,680 bytes.

วันอาทิตย์ที่ 4  กันยายน  2565

เวลา 10.30  น.  นามชุมชนบาลาเชาะห์เก้าแสน นายเดอเล๊าะ ปอโด๊ะ ประธานชุมชนบาลาเชาะห์เก้าแสน

ขอขอบคุณคุณชาคริต  โภชะเรือง  มูลนิธิเมืองสงขลา  และขอบคุณบุณย์บังอร ชนะโชติ  ประธานเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา

พร้อมประธานเครือข่ายคุณอุทัย  พงค์สมุด  ประธานหลัง.ร.พ.จิตเวช  คุณฉกรรจ์ กาเลืยง  ท่าน.ส.ท.อุดม พีน้อย  พีตุ้ย  พียา  พีนอม  ทีมงาน.อสทก.  และทีมงาน

ที่ให้เข้ารับประกาศเกิยรติติบัตรจาก  ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีดีกรมอุตุนิยมวิทยา และท่าน ดร. กมล  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร  ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมด้วยท่านกฤษฏา  จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการ จ.สงขลามาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

ณ.วัดท่าหิน  อ.สทิงพระ  จ.สงขลา

เดอเล๊าะ ปอโด๊ะ  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน