"เวลาของชาวบ้านชุมชนหลบมุม"

by punyha @7 ก.ย. 65 14:33 ( IP : 171...248 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 76,097 bytes.
 • photo , 905x1810 pixel , 221,592 bytes.
 • photo , 905x1810 pixel , 303,973 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,384 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,833 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,194 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 109,734 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,072 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,591 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 60,856 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,800 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,194 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,526 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,444 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,303 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 190,708 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 128,730 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 263,122 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 139,658 bytes.

"เวลาของชาวบ้าน"

หลายครั้งคนทำงานในหน่วยงานรัฐ...มักตั้งคำถาม...ว่าเวลานัดทำกิจกรรม...ทำไมชาวบ้านมาร่วมน้อย???

คำตอบที่ได้จากการคาดเดา...ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ...ชาวบ้านไม่เห็นความสำคัญ...สงสัยไม่มีค่าตอบแทนเลยไม่มา...การประชาสัมพันธ์น่าจะไปไม่ถึง...บลาๆๆๆ

หากหน่วยงานโดยเฉพาะรัฐ...ทบทวน...ถามตัวเองว่า  อะไรทำให้ชาวบ้านไม่มาร่วมกิจกรรม...

จากประสบการณ์...การทำงานในพื้นที่...หากอยากได้ความร่วมมือ  ชาวบ้านมาร่วมงาน  เราต้องปรับเวลาการทำงาน...ให้สอดรับกับวิถีชาวบ้านไหม..

วันนี้ขอยกนิ้วให้กับทีมงานคณะกรรมการชุมชนบ้ายหลบมุม  ผู้นำชุมชน  และทีมงานคณะกรรมการโครงการ Success  ตำบลพะตง  ที่ได้จัดกิจกรรมในวันนี้ ที่สอดรับกับเวลาชาวบ้าน คือ เวลา 17.00-20.00 น. ในการจัดกิจกรรม  จากการสอบถามชาวบ้านก่อนว่า  เวลาใดที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม  สำหรับพื้นที่เขตโรงงานอุตสาหกรรมที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้เวลาทำงานในช่วง 8.00-16.00 น. ดังนั้นคำตอบที่ได้สำหรับเวลาที่เหมาะสมคือเวลาหลังห้าโมงเย็น...

ทำให้เห็นความจริงว่า การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเวลาชาวบ้านเป็นสิ่งสำคัญมาก...เราจึงเห็นหลายคนมาร่วมแสดงความคิดเห็น  มาร่วมรับฟังปัญหา  มาร่วมสะท้อนปัญหา..มาร่วมหาทางออก  วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน

แท้จริงแล้วชาวบ้านอยากร่วมมือ  อยากมีส่วนร่วม...เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน...และล้วนอยากเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นแทบทั้งสิ้น

ปัญหาคือ..

เจ้าหน้าที่รัฐยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง  ปรับการทำงาน...ฟังเสียงความต้องการของเวลาที่ชาวบ้านสะดวกแล้วหรือยัง...ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวบ้างหรือยัง...เพื่อได้เข้าถึงความจริงของชุมชน...

ท้ายสุด...ขอเป็นกำลังใจ  ให้พี่น้องชาวชุมชนบ้านหลบมุม  ก้าวผ่านเวลาที่ยากลำบาก...เชื่อแน่ว่าปัญหาที่พวกท่านประสบอยู่...จะค่อยๆคลี่คลาย...วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี...และขอเป็นกำลังใจ...

สุคนธ์ ชัยชนะ  บันทึกเรื่องราว

6 กันยายน 2565

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน