โครงการปลูกผักยกแคร่ในโรงเรือนเกาะสะบ้าโมเดล

  • photo  , 1141x875 pixel , 97,409 bytes.
  • photo  , 960x1280 pixel , 172,631 bytes.
  • photo  , 672x688 pixel , 72,691 bytes.

โครงการปลูกผักยกแคร่ในโรงเรือนเกาะสะบ้าโมเดล

เพื่อขับเคลื่อนสุขภาพชุมชนบริโภคอาหารปลอดภัย และเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักกินเองและพัฒนาเป็นเศรษฐกิจชุมชนทำมาค้าขายกับชุมชนเมืองที่ต้องพึ่งพาอาหารปลอดภัยจากชนบทหมู่บ้านตำบล

เผิน จันทรจิตร  รายงาน

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน