ข้อมูลพื้นที่เมืองโตนดด้วน วันที่ฝนตกปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565

by punyha @28 ก.พ. 65 12:23 ( IP : 171...192 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 114,243 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 257,297 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 257,623 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 259,739 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 255,329 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 258,052 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 211,528 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,677 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,207 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 133,824 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,731 bytes.

พัทลุง สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพัทลุง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  โดยเฉพาะพื้นที่ศึกษาโครงการ SUCCESS เมืองโตนดด้วน ชุมชนหมู่ที่ ๑๑ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่รับน้ำ ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบพืชผักเสียหาย การสัญจรไม่สะดวก

ชนิศภณ สุขแก้ว รายงาน

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน