สถานการณ์ลมและน้ำพื้นที่เมืองบ่อยาง

by punyha @5 ม.ค. 65 09:18 ( IP : 171...83 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x1280 pixel , 162,230 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 157,192 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 198,016 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 54,544 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 199,960 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 176,129 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 139,829 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 160,576 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,024 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 203,095 bytes.

วันที่  30 ธันวาคม 2564  บริเวณชายฝั่งหาดเก้าเส้ง พื้นที่ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา

ชาวชุมชนต้องช่วยกันนำกระสอบทรายมาป้องกันแนวคลื่นที่ซัดขึ้นมาถึงที่อยู่อาศัย

วันที่ 4 มกราคม 2565

น้ำในคลองสำโรง พื้นที่เมืองบ่อยาง สงขลา เอ่อล้นฝั่งในระยะที่มีฝนตกต่อเนื่อง

สาเหตุสำคัญมาจากคลองตื้นเขิน น้ำไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลได้

ขอบคุณข้อมูลจากเครือข่ายพัฒนาเมืองบ่อยาง

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน