ห้องเรียนสวนผักคนเมืองสัญจร "ส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565"

 • photo , 960x433 pixel , 116,428 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 184,490 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 157,285 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 176,462 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 188,510 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 193,776 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 170,675 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 171,778 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 168,550 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 143,953 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 136,718 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 133,713 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 164,623 bytes.
 • photo , 960x433 pixel , 107,549 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 129,071 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,180 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,292 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 131,765 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,147 bytes.

"ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"

1 ปีพบกัน 1 ครั้ง

สัปดาห์สุดท้ายของปี ห้องเรียนสวนผักคนเมืองหาดใหญ่นัดพบกัน ณ สวนปู่สวนย่าของป้าสมหมายและลุงโกมินทร์ ตุกชูแสง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการนำของขวัญมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน

สวนปู่สวนย่าเป็นอีกแหล่งเรียนรู้สวนผักคนเมืองหาดใหญ่ ลักษณะเป็นสวนสมรม ปลูกทั้งไม้ผล ไม้ประดับ ผักนานาชนิด รวมถึงการเลี้ยงไส้เดือน ทำสบู่ แชมพู น้ำยาเอนกประสงค์ การปลูกแบบผสมผสานเหล่านี้ทำให้เกิดระบบนิเวศจัดการแมลงศัตรูพืชไปด้วย ดอกไม้หลากสี กับดักแมลง จะเป็นอีกรูปแบบในการไล่แมลงศัตรูพืชมารบกวน

ทุกปีมูลนิธิชุมชนสงขลา ครูไก่-วุฒิศักดิ์ ทีมวิทยากร จะจัดกิจกรรมนำสมาชิกราว 30 คนมาร่วม โดยเฉพาะปีนีั้มีทั้งโควิดด้วย จึงรับสมาชิกมาร่วมกิจกรรมได้ไม่มาก กิจกรรมจะเริ่มด้วยการแนะนำตัวเอง พร้อมกับเรื่องเล่าประจำตัวของแต่ละคนทั้งวิถีอาชีพ ความสนใจ โดยมีประเด็นร่วมคือการปลูกผัก บางคนเป็นหมอ พยาบาล ครู แม่ค้า หลากหลายอาชีพที่มา บางคนเริ่มเป็นเกษตรกรอาชีพ บางคนเป็นคนกลางรับส่งผลผลิต บางคนเป็นผู้บริโภค บางคนเป็นมือใหม่ต้องการเพื่อน ต้องการการเรียนรู้

การได้รู้จักกัน ส่วนหนึ่งจะได้แรงบันดาลใจจากวิธีคิด การใช้ชีวิต ประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่นำมาบอกเล่ากันฟัง ความคุ้นเคยจากการร่วมกิจกรรมมาทั้งปีหรือหลายปีทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเอง ผ่อนคลาย มีความสุข

ต่อด้วยการแลกของขวัญ ซึ่งสมาชิกจะพกติดตัวมา เน้นผลิตภัณฑ์จากน้ำมือของสมาชิก อาจเป็นผัก ไม้ผล ปัจจัยการผลิต น้ำยาเอนกประสงค์ ต้นกล้า สมุนไพร หนังสือ ขนม...อะไรก็ได้ ไม่จำกัดราคาเน้นคุณค่าของการให้ การส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่กัน ภายใต้แนวคิดแบ่งปัน สร้างความเป็นชุมชนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน

เสร็จแล้วร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน มีทั้งหอบหิ้วมาฝาก และทีมกลางจัดการไว้ให้

ต้อนรับปีใหม่...ปีหน้าห้องเรียนสวนผักคนเมืองจะกลับมาพบก้นเดือนละครั้ง สัญจรไปตามแหล่งเรียนรู้ที่มีในพื้นที่เมือง ชานเมือง

สร้างพลังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเมือง

ให้สมกับแนวทาง "ผักเปลี่ยนเมือง"

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน