"ประชุมทีมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา"

by punyha @11 ต.ค. 64 14:57 ( IP : 171...204 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
photo  , 1366x768 pixel , 113,340 bytes.

"ประชุมทีมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา"

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ร่วมกับพอช.นัดแกนนำ 13 ชุมชนในพื้นที่ทน.สงขลา กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อรับมือโควิดและการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองในระยะยาว มีข้อสรุปสำคัญ

1.การจัดทีมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงขยายเครือข่ายมากขึ้น รองรับการทำงานระยะยาว จัดระบบทีมกองเลขาประกอบด้วยทีมประสานงาน(ป้าแต๋ว/พี่อ้น/สมปรารถนา/ศิริรัตน์) และการเงิน(พี่นี/สิริมา/ภาวินี/มยุรา)ที่มาจากคนใหม่และคนเก่าที่มีประสบการณ์

2.ทำความเข้าใจโครงการที่ได้รับงบจากรัฐบาล ประมาณ 5 แสนบาท ผ่านทางพอช.ใน 2 ชุดกิจกรรมคือ

1)โครงการระดับชุมชน 13 ชุมชน ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูอาชีพ และ

2)ระดับเมือง สำรวจปัญหาที่อยู่อาศัย พัฒนากลุ่มองค์กร สร้างความมั่นคงทางอาหาร เชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนา การทำงานรอบนี้มีการติดตามประเมินผลทั้งภายในและภายนอก พร้อมคู่มือดำเนินการ

3.เป้าหมายระยะสั้นและยาว ปรับขบวนการทำงานของเมือง และทำงานตอบสนองใน 10 เป้าของโครงการที่ต้องการสร้างเครือข่ายใหม่ แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนในทน.สงขลา สำรวจผู้ที่เดือดร้อน สร้างจิตอาสาคนใหม่ แก้ปัญหาโควิด/ศูนย์พักคอย อาหาร บ้านมั่นคง คนว่างงาน สวัสดิการ

4.นัดหมายประชุมเครือข่ายเมืองครั้งที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 09.30-14.00 น. ณ เทศบาลนครสงขลา
ผู้เข้าร่วมจาก 13 ชุมชน+ชุมชนเป้าหมาย ทน.สงขลา(ผู้บริหาร กองสวัสดิการ กองสาธารณสุข กองช่าง) มหาวิทยาลัย 3 แห่ง(มทร./ม.ทักษิณ/ม.ราชภัฎ) พอช. มูลนิธิชุมชนสงขลา สภาองค์กรชุมชน

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน