"หาดใหญ่ Sandbox Plus เชื่อมโยงกับการศึกษา"

by punyha @5 ต.ค. 64 12:19 ( IP : 171...62 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
  • photo  , 960x720 pixel , 108,355 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 62,617 bytes.
  • photo  , 1366x768 pixel , 125,118 bytes.
  • photo  , 1366x768 pixel , 133,146 bytes.

"หาดใหญ่ Sandbox Plus เชื่อมโยงกับการศึกษา"

วันที่  4 ตุลาคม 2564

เวลา  13.00 น. ทีมงานหาดใหญ่ Sandbox Plus หารือร่วมกับนายอำเภอหาดใหญ่ เพื่อรับทราบแนวทางดำเนินการ ได้ข้อสรุปเห็นชอบการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการสนับสนุนเภสัชชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการ ATK พร้อมกับการออกใบรับรองให้กับประชาชน สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ หรือผู้ที่ต้องการ พร้อมกับระบบรายงานผลผ่าน OneChat

เวลา  14.30 น. ประชุมร่วมกับ ผอ. 3 สถานศึกษาได้แก่ มอว. ธิดานุเคราะห์ และวรพัฒน์ และทีม เพื่อแลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรการตามแผนเปิดโรงเรียนปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้จับมือกันวางมาตรการ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดสถานศึกษาในสงขลานำร่องจำนวน 13 แห่ง

ประเด็นสำคัญอยู่ที่กำหนดมาตรการย่อยที่จะต้องสอดรับกับมาตรการใหญ่ที่กระทรวงศึกษากำหนดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยทีมการศึกษาได้หารือร่วมกันมากว่า 3 เดือน ศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศ จากภูเก็ต และจากพื้นที่สีแดงเข้มที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้า ซึ่งต้องมีเงื่อนไขสำคัญคือ นักเรียน ครู อำจารย์ ผู้ประกอบการจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า 85% ซึ่งทีมก็ได้กำหนดแนวทางปฎิบัติได้อย่างรัดกุมดีแล้ว

โดยมีแนวทางระยะสั้นก็คือ แก้ปัญหาวัคซีนที่สถานศึกษาจะได้รับในช่วงแรกเพียง 30% ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ตามแผนจะต้องดำเนินการให้ได้ตามเป้าภายในตุลาคมนี้) ทางทีมวางแผนจะเปิดสถานศึกษาได้ช่วงต้นพฤศจิกายน ให้มีกลไกผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันระดับจังหวัด/หาดใหญ่ เพื่อสร้างความร่วมมือพร้อมนำเสนอมาตรการไปสู่คณะกรรมการฯระดับจังหวัดอนุมัติต่อไป

สถานประกอบการนำร่องเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นๆได้นำแนวทางปฎิบัติไปปรับใช้

ทุกคนเห็นโอกาสที่จะทำงานร่วมกัน ที่ประชุมกำหนดแนวทางการสื่อสาร การหารือการทำงาน ช่วยกันร่างมาตรการที่ยังต้องหาข้อสรุป โดยเฉพาะในส่วนของ ATK การรับรองผล/รายงานสาธารณะผ่านระบบ OneChat การส่งต่อกรณีพบผู้ติดเชื้อ เป็นต้น

และนัดคณะทำงานหารือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบนายกสาคร ในวันที่ 7 โดยขอนัด ณ วันที่ 5 ตุลาคม 18.00-20.00 น. หารือเรื่องการทำงานร่วมกับเทศบาลในส่วนของการประชาสัมพันธ์ การสนับสนุน ATK ผ่านงบกองทุนตำบล และหารือระบบบริหารจัดการของทีมในการขับเคลื่อนเฟส 2

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน