"เตรียมหาดใหญ่ Sandboxplus เฟส 2"

by punyha @5 ต.ค. 64 12:17 ( IP : 171...62 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
photo  , 1366x768 pixel , 98,246 bytes.

"เตรียมหาดใหญ่ Sandboxplus เฟส 2"

วันที่  1 ตุลาคม 2564  ประชุมทีมกันเช่นเคย มีข้อสรุปสำคัญดังนี้

1)สปสช.แจ้งว่าสงขลาได้รับชุด ATK จำนวน 1.4 แสนชุด กระจายไปยังระบบบริการ/ร้านยา และอย.ได้เปิดกว้างให้เอกชนสามารถจัดจำหน่ายได้มากถึง 61 ยี่ห้อ จะทำให้ราคาถูกลงตามกลไกการตลาด หลายจุดบริการได้ส่งต่อให้ประชาชนไปจนหมดแล้วในเวลาอันรวดเร็ว แต่พบปัญหารายงานผลในระบบเพียง 30% หลายเทศบาลนำเงินกองทุนสุขภาพตำบลมาจัดซื้อเพื่อช่วยคัดกรองการติดเชื้อ ทางหาดใหญ่ sandboxplus สามารถประสานทน.หาดใหญ่ใช้เงินกองทุนดังกล่าวร่วมดำเนินการ (งบปี 65 จะมาภายในเดือนพฤศจิกายน) การติดเชื้อในปัจจุบันอยู่ในบริษัท สถานประกอบการและชุมชน

2)กรณีเด็กเล็กที่อาจจะไม่สะดวกในการใช้ชุดตรวจ swab ผ่านจมูกมีทางเลือกเป็นแบบใช้น้ำลายตรวจ ทางโรงเรียนมัธยมต้นหลายแห่งกำลังหาแนวทางดำเนินการอยู่ ต้องการทราบแนวปฎิบัติ ทีมงานจะสอบถามไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดต่อไป

3)สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลาได้ MOU กับผู้ประกอบการนำชุดตรวจ ATK มาบริการสมาชิกในราคา 77 บาทต่อชุด

4)ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ เพิ่มจุดตรวจ ATK บริการกับโครงการหาดใหญ่ sandbox plus ณ ศูนย์สามชัย ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00-16.00 น.

5)ศูนย์ ATK ณ ห้างเซ็นทรัล มีต้นทุนในด้านสถานที่/ไฟ ตู้ บุคลากร 2 คน จึงจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายตามต้นทุน แต่ก็ยังราคาถูกกว่าจุดบริการเอกชน/ห้อง Lab อื่น ยังพบผู้ใช้บริการที่นี่ต้องการหลักฐานยืนยันไปใช้ในการเดินทาง

6)การดำเนินการต่อไป ยังต้องแก้ปัญหา ATK ไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์หลักใช้เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อ ไม่รองรับกิจกรรมของการเปิดเมืองจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการเฉพาะในส่วนของการจัดหา ATK บุคลากรเฉพาะ สถานที่บริการ(ร้านยาหรืออื่นๆ) การออกใบรับรอง มาเสริมให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงวางแนวปฎิบัติในส่วนสถานประกอบการใหญ่ๆ เช่น ตลาดนัด ศูนย์การค้า ที่จะมีต้นทุนสูงในการดำเนินการคัดกรองซ้ำทุก 7 วัน วางระบบสุ่มตรวจอย่างรอบคอบเหมาะสม มีกลยุทธ์สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกับพนักงาน ลูกค้า ที่มาใช้บริการให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ควบคุม ดูแลการใช้มาตรการต่างๆ ดังตัวอย่างที่ตลาดกรีนเวย์กำลังดำเนินการ ประกอบกับมาตรการหลังพบผู้ติดเชื้อที่จะต้องส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแนวปฎิบัติระดับอำเภอจึงขอนัดหารือทีมงานอีกครั้ง ก่อนนำเข้าหารือกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ต่อไป และร่วมกันดำเนินการในส่วนของวัคซีน การประชาสัมพันธ์ เทศกิจ และงานกองทุนสุขภาพตำบล

7)ปัญหาการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น จำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีมาตรการรองรับ เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น คณะทำงานนำโดยหอการค้า ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ต้องการเสนอแนวทางด้วยการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ในเร็วๆนี้

8)ทางเขตสุขภาพที่ 12 ได้ประสานงานสบส.ที่ดูแลการทำ SOP ประสานงานมาทางกขป.เขต 12 แจ้งว่าได้จัดวาระนำเสนอร่าง SOP ของหาดใหญ่ Sandbox plus ในช่วง18-19 ตุลาคมนี้ โดยทีมจะขอหารือกับทีมงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฎิบัติร่วมกันในช่วงสัปดาห์หน้า แนวทางดังกล่าวจะรองรับมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ(มาเลเซีย)ในช่วงต้นปีหน้าไปด้วย

9)ทางiNet แจ้งว่าได้ MOU กับกระทรวงสาธารณสุข ทดสอบระบบ censor ของ OneChat กับผู้มาใช้บริการที่ฉีดวัคซีนและรายงานผลผ่าน App หมอพร้อม ณ สนามบิน หากใช้ได้ดีจะนำไปใช้ในกรณีศูนย์การค้า การจัดคอนเสิร์ทและกิจกรรมสาธารณะอื่นๆต่อไป

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน