"หาดใหญ่ Sandbox สรุปบทเรียนร้านอาหารเฟส 1"

by punyha @5 ต.ค. 64 11:42 ( IP : 171...62 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
photo  , 1366x768 pixel , 102,758 bytes.

"สรุปบทเรียนร้านอาหารเฟส 1"

วันที่ 27 กันยายน 2564

หาดใหญ่ Sandbox Plus นัดร้านอาหารในเฟสที่ 1 ได้แก่ ร้านป่ายาง ร้านสะหวา ร้านเลอริช ร้านกาแฟพันธ์ุไทย มาร่วมสรุปบทเรียนและแนวทางการหนุนเสริม

1)จุดที่พบว่าเป็นอุปสรรค ประกอบด้วยในส่วนของพนักงาน พบปัญหาการไปใช้บริการศูนย์ ATK ที่มีเวลา 1 ชม.และเปิดบริการได้เพียงศูนย์เดียว

-ในส่วนของลูกค้า พบอุปสรรคในส่วนที่มาเป็นครอบครัว มีเด็กมาด้วย มีลูกค่าจำนวนหนึ่งฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียว ไม่มีจุดบริการ ATK ที่จะให้ลูกค้าไปใช้ พฤติกรรมลูกค้าในช่วงเวลาเร่งด่วนไม่สามารถให้ดาวน์โหลดแอพ OneChat ได้ ผู้ประกอบการต้องใช้เวลาในการสื่อสารกับลูกค้าเหล่านี้เป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้เสียความรู้สึก

-การปรับตัว มีทั้งอนุโลม มีทั้งจัดมุมร้านให้นั่ง มีทั้งคูปองลดราคากรณีที่ได้รับวัคซีนแล้ว

2)มาตรการที่จะผ่อนคลาย

1.กรณีที่มีเด็กมากับผู้ใหญ่ในครอบครัวที่ฉีดวัคซีนแล้ว สามารถอนุโลมได้

3)กรณีการตรวจ ATK ในส่วนของพนักงานปัจจุบันมีการตรวจซ้ำทุก 5 วัน จะขอขยายเวลาไปเป็น 7 วัน ทีมขอหารือกันอีกครั้ง

4)ในส่วนของ OneChat 1.จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับพนักงาน 50 บาทต่อคนในการไปตรวจ ATK และให้กับลูกค้ากรณีโหลดเข้าครั้งแรก ไปแลกสินค้าในร้านนำร่อง

2.ทาง inet ปรับการดาวน์โหลดลดขั้นตอนให้กระชับขึ้นอีก และจะส่งพนักงานที่ผ่านการฉีดวัคซีนแล้วมาประกบกับ 6 ร้านในการสื่อสารการโหลดแอพ จะสามารถดำเนินการได้ช่วงตุลาคม

3.ทาง inet จะมีการทดลองใช้ censor ติดตั้งที่ประตูทางเข้าสุวรรณภูมิ กับลูกค้าที่แอพหมอพร้อม เพียงแค่ลูกค้าเปิดบูลทูธเท่านั้น ก็สามารถระบุข้อมูล Healthprofile ในกลุ่มลูกค้าได้ ลูกค้าจะได้ความสะดวก แต่ถ้าไม่โหลดแอพ OneChat ลูกค้าจะไม่ได้ข้อมูลกรณีพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานที่ดังกล่าว ให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเลือกตัดสินใจ ระบบเดียวกันนี้จะนำมาใช้กับหาดใหญ่ต่อไป

4.ทาง OneChat ทยอยทำประชาสัมพันธ์ 6 ร้านค้าลงเฟชบุ๊คให้ครบทุกแห่ง ได้เริ่มทำให้กับร้านสะหวาไปแล้ว

5.ให้แต่ละร้านปรับข้อมูลพนักงานกับ OneChat ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถสะท้อนสถานะเขียว-เหลือง-แดงของร้านได้ถูกต้องที่สุด

5)จำนวนวัคซีนที่แน่นอน รอทางสสอ.แจ้งอีกครั้ง ระหว่างนี้ให้ประสานกับร้านอาหารและสถานประกอบการที่จะเข้าในเฟส 2 เพื่อขอข้อมูลในส่วนของวัคซีนไปก่อน มีร้านแจ้งความประสงค์มาพอสมควรแล้ว โดยทีมจะหารือกันอีกครั้งรวมถึงหาทางแก้ปัญหาในส่วนของ ATK รองรับการเปิดเฟส 2 ด้วย

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน