"ความคืบหน้า หาดใหญ่ Sandbox plus"

by punyha @26 ก.ย. 64 14:58 ( IP : 124...227 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x539 pixel , 59,901 bytes.
 • photo , 960x539 pixel , 65,473 bytes.
 • photo , 771x960 pixel , 133,492 bytes.
 • photo , 960x539 pixel , 52,080 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 106,893 bytes.
 • photo , 900x600 pixel , 85,414 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 94,524 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 117,668 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 103,442 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 98,362 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 90,334 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 108,104 bytes.
 • photo , 960x539 pixel , 39,906 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,994 bytes.

"ความคืบหน้า หาดใหญ่ Sandbox plus"

วันที่ 20 กันยายน 2564

คณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด ได้อนุมัติเห็นชอบโครงการแล้ว และให้เร่งจัดการสนับสนุนวัคซีนให้กับพนักงานสถานประกอบการ อาทิ ศูนย์การค้า โรงแรม ตลาดนัด ร้านเสริมสวย ร้านนวด ในส่วนที่จะเข้าร่วมเฟส 2 จำนวน 2000 ชุด และทางสสจ.ได้ให้ความเห็นชอบส่งเรื่องเพื่อประสานขอข้อมูลจากหมอพร้อม(โดยไม่เก็บ Data)ที่จะเชื่อมโยงกับแอพ OneChat ผ่านระบบ censor เพื่อใช้เป็นกลไกตรวจสอบและติดตามกลุ่มเสี่ยงหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่เป้าหมาย

พร้อมกับเร่งให้ทีมงานจัดทำ one page ส่งให้ทางจังหวัดเพื่อนำส่งประกอบข้อเสนอโครงการไปยังศบค.ส่วนกลางต่อไป

ในส่วนทีมงานได้จัดทำสื่อเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้รับได้วัคซีนเข็มที่ 2 ณ สถานที่ฉีดวัคซีน เพื่อจะได้ไปสนับสนุนร้านค้าและสถานประกอบการที่ได้นำร่องไปแล้ว

ตัวเลขผู้ติดเชื้อสงขลายังสูงขึ้น หาดใหญ่อยู่ในลำดับต้นๆ การมีมาตรการที่รัดกุมและสร้างความมั่นใจยิ่งจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการ ขณะที่มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วในสงขลารวม 51.09% ได้รับเข็ม 2 แล้ว 30.65%


วันที่ 22 กันยายน 2564

"ประชุมทีมหาดใหญ่ Sandbox Plus"

มีประเด็นหารือสำคัญ

1)เตรียมนำเสนอรมต.การท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของหาดใหญ่ Sandbox Plus วันที่ 24 กันยายน ผนวกกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้ามากับกิจกรรม Smart&Clean ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ภายใต้กิจกรรม Hatyai Smart and Clean Trip “สถานที่ปลอดภัย คนปลอดภัย ท่องเที่ยวปลอดภัย”

2)วาง Roadmap เปิดประเทศเชื่อมโยงกับมาเลเซียหรือที่อื่นๆเอาไว้ 1 มกราคม 2565 ภายใต้เงื่อนไขคนสงขลาฉีดวัคซีนแล้วไม่ต่ำกว่า 70% (คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในพฤศจิกายน 64) ระหว่างนี้เตรียมความพร้อม สถานที่ท่องเที่ยว(กรณีเชื่อมโยงทริปท่องเที่ยวกับมาเลเซีย ให้แต่ละแหล่งรวมถึงมัคคุเทศ ระบบขนส่ง ที่พัก จุุดท่องเที่ยวมีแนวทางและมาตรการการดำเนินการขั้นตอนการปฏิบัติงานกลาง (SOP) เพื่อเปิดประเทศในพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง

ทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับกงสุลมาเลเซีย ทราบว่าปัจจุบันชาวมาเลเซียฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้ว 80% และหันมาติดตามตัวเลขเตียงรพ.และผู้ป่วย ICU แทนการดูตัวเลขผู้ติดเชื้อ ด้วยเชื่อว่าโควิดจะอยู่อีกยาวไม่สามารถทำให้ตัวเลขกลายเป็นศูนย์ กำลังเปิดเกาะลังกาวีเพื่อทดสอบพื้นที่เปิดรับนักท่องเที่ยว มาเลเซียต้องการทราบแนวทาง SOP ของไทย มีแนวโน้มจะจัดทริปท่องเที่ยวแบบใช้เวลาระยะสั้นภายใต้มาตรการควบคุมสูงสุด เชื่อมโยงด่านนอก หาดใหญ่ เกาะยอ โดยผ่านทัวร์เฉพาะที่มีมัคคุเทศน์ดูแลพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวในจุดที่ผ่านมาตรฐาน ในส่วนมาตรการของมาเลเซียจะไม่รับคนไทยที่ฉีดวัคซีนไขว้

3)ร้านค้าเฟส 1 จะหารือและกำชับพนักงานในการใช้ censor เพื่อให้สามารถตรวจสอบตามมาตรการของหาดใหญ่ Sandbox และยังยืนยันมาตรการ Smart&Clean เพื่อคนหาดใหญ่ และปรับพฤติกรรมการให้บริการไปในตัว ต้องการให้ทีมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย

4)กรณีเฟส 2 ที่จะมีตลาด 2 จุดคือ ตลาดกรีนเวย์ ตลาด small ศูนย์การค้า 4 แห่ง ได้แก่ เซนทรัลเฟสติวัล โอเดียน ไดอานา โรบินสัน จำเป็นที่จะต้องวางแนวทาง SOP ของตน ระหว่างนี้ทีมจะร่วมกับสถานประกอบการกำหนดมาตรการมาพิจารณาร่วมกัน โดยเฉพาะในส่วนของลูกค้าที่ยังอยู่ในเงื่อนไขเหนือการควบคุม และประสานติดต่อ ผอ.กองสาธารณสุขระหว่างประเทศ หรือกรมสบส. ลงมาเป็นที่ปรึกษาประชุมร่วมกับทีมเพื่อให้การกำหนด SOP ทำได้รวดเร็วมากขึ้น

5)ทาง OneChat จะส่งบุคลากรลงมาสนับสนุนการช่วย ATK center และการประชาสัมพันธ์การใช้แอพ โดยจะมีงบประชาสัมพันธ์โหลดแรกเข้า 50 บาทต่อคนไปแลกซื้อสินค้าในร้านอาหารนำร่อง

6)เงื่อนไขความสำเร็จสำคัญ 1.การฉีดวัคซีนเกิน 70% 2.ATK ราคาถูกและสดวกในการใช้บริการคัดกรอง 3.ระบบ OneChat หรือระบบ AI ของเมือง และตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่เป้าหมาย


วันที่ 24 กันยายน 2564

"Hatyai Smart & Clean สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย"

ร่วมกันสร้าง New Normal ในยุคโควิด รวม 6 ร้านอาหารนำร่องเปิดเมืองหาดใหญ่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม "Hatyai Smart & Clean สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย" ภายใต้โครงการ Hatyai Sandbox Plus

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ พนักงานภายในร้านจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน หรือตรวจ ATK ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากยังไม่ได้รับวัคซีน จะต้องตรวจ ATK ทุกๆ 3 วัน และหากได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จะต้องตรวจ ATK ทุกๆ 7 วัน

6 ร้านนำร่องในเฟสที่ 1 ประกอบด้วย
ร้านอาหารไทยเจ๊เล็ก
พิกัด : https://goo.gl/maps/iRkcrXDHZcXwNdAH8

ร้านทัศปัณเบคชอป พิกัด : https://g.page/Tasspunbakeshop?share

ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาเขตแปด พิกัด : https://goo.gl/maps/imEmjBJLb3bHNQ4G8

ร้านป่ายาง พิกัด : https://goo.gl/maps/yZ9jtgwgqrnjrxRHA

ร้านเลอริช พิกัด : https://g.page/le-riche-omakase-finedining?share

ร้านสะหวา
พิกัด : https://goo.gl/maps/FZppifjyBnkyoR3e6

เงื่อนไขการนั่งรับประทานอาหารภายในร้านของลูกค้า

1.ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือวัคซีน 1 เข็ม (แอสตร้าเซนก้า)

2.มีผลตรวจโควิด ผ่าน RT-PCR หรือ ATK ผลเป็นลบในระยะเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมง) ก่อนเข้ารับบริการ 3.กรณีเคยติดเชื้อและหายแล้ว ไม่เกิน 90 วัน

เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน OneChat และเดินผ่านจุดเซนเซอร์ ATK Screening ก่อนเข้าร้าน ระบบจะตรวจสอบสถานะของผู้ขอเข้ารับบริการโดยอัตโนมัติ กรณีลูกค้าที่ไม่เข้าตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถสั่งอาหารกลับไปทานที่บ้านได้

Cr.ภาพและข้อความจาก OneChat

ดาวน์โหลดแอป OneChat  คลิกเลย  https://l.one.th/fEGkk3


วันที่ 25 กันยายน 2564

"หาดใหญ่ Zandbox Plus"

ประชุมทีมวันนี้ มีสาระสำคัญ 3 เรื่อง

1)ความร่วมมือกับด่านนอก Sandbox ตามนโยบายรัฐบาล มีแนวโน้มจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ 1 มกราคม 65 ทางด่านนอกพยายามจะขับเคลื่อนให้สามารถเปิดพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวเป็นทริประยะสั้น ในพื้นที่ 2 กม. ภายในธันวาคมนี้โดยขอวัคซีนจำนวน 1.3 หมื่นโดสมาช่วยผู้ประกอบการ และจัดทำ SOP โดยคณะทำงาน ททจ.สงขลาที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น และมีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยว หาดใหญ่ seal route ภายใต้มาตรการคุมเข้มตามโปรแกรมทัวร์จากมาเลเซีย ด่านนอก หาดใหญ่และเกาะยอ ซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าวจะต้องหารือและกำหนดร่วมกับทางททท. ทัวร์ และพื้นที่ และให้หาดใหญ่สามารถฉีดวัคซีน 2 เข็มได้ 70% โดยมีกลุ่มทัวร์ 500 รถบัสจาก KL ที่พร้อมจะเข้ามา

กรณีนี้จะต้องจัดทำ SOP ที่อยู่บนฐานมาตรการ SHA+ และเน้นมาตรการคุมเข้มอย่างดีที่สุด ด้วยยังมีข้อกังวลในแง่การควบคุมนักท่องเที่ยวที่คุ้นชินกับเมืองหาดใหญ่ และกระแสสังคมที่จะโจมตีหากว่ามีการทำให้เกิดการติดเชื้อไม่ว่าจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียหรือติดจากคนไทย ดังนั้นจะอาศัยช่วงเวลานี้เตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด เมื่อถึงสถานการณ์เปิดประเทศได้จะทำให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

2)มูลนิธิชุมชนสงขลา จะจัดงานวันพลเมืองสงขลาปี 65 ผ่านระบบ Zoom เพื่อเป้าหมายสงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน โดยมีประเด็นหลักคือ เราจะอยู่กับโควิดได้อย่างปลอดภัย มีพื้นที่ร่วมดำเนินการภายใต้มาตรการสมดุลระหว่างสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีภาคีเครือข่า่ยภาคประชาสังคม เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น วิชาการ เข้าร่วมวันละ 100 คน และมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจต่างๆ

3)การขับเคลื่อนเฟส 2

-นัดสรุปบทเรียนร้านค้าเฟส 1 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน เวลา 20.00 น.

-เตรียมวางสแตนดี้ 8 ชุด ณ สนามกีฬากลาง เซ่นทรัล 3 จุด(ชั้น 4 จุดฉีดวัคซีน และทางเข้า) ห้างโอเดียน ไดอานา โรบินสัน

-ส่งต่อคลิปและ spot ปชส.ให้กับเครือข่ายความร่วมมือ

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน