มอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรม HCG(ผู้ดูแลที่บ้าน) รุ่นแรกและเปิดรับสมัครรุ่นสอง

by punyha @25 ก.ย. 64 18:14 ( IP : 124...238 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x1273 pixel , 177,677 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 169,689 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 147,262 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 128,915 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 117,307 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 95,887 bytes.
 • photo , 1702x962 pixel , 102,285 bytes.
 • photo , 1702x962 pixel , 94,176 bytes.

วันที่ 23 กันยายน 2564 ปิดการอบรม HCG(ผู้ดูแลที่บ้าน) รุ่นแรก 21 คน มอบประกาศนียบัตรกันเป็นที่เรียบร้อย

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียน E-Learning ทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% จึงจะผ่านเข้าเรียนภาคปฎิบัติกับหุ่นคนในห้อง Lab ของคณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ในส่วนของ 6 ทักษะสำคัญที่จะให้บริการ พร้อมกับฝึกใช้แอพฯ iMedCare เพื่อประกอบการให้บริการ

 1. การดูแลด้านโภชนาการ

 2. การทำความสะอาดร่างกาย

 3. การบริหารข้อและกล้ามเนื้อ

 4. การดูแลระบบทางเดินหายใจ

 5. การปฏิสัมพันธ์และการป้องกันภาวะซึมเศร้า

 6. การจัดท่า พลิกตะแคงตัว และการทำความสะอาดที่นั่ง/ที่นอน

หมายเหตุ หลักสูตรนี้จัดทำโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา และสนับสนุนการอบรมโดยอบจ.สงขลา

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้สนใจที่จะเข้ารับการอบรมและเข้าเป็นผู้ดูแลที่บ้าน(HCG)ของ Platform iMedCare ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มอ. มูลนิธิชุมชนสงขลา กำลังรับสมัครรุ่นที่ 2,3 คุณสมบัติเป็นผู้สนใจ ว่างงานโดยเฉพาะ ที่อยู่ในอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมือง

มีงบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารองรับ รีบสมัครด่วน

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน