"ความคืบหน้า หาดใหญ่ Sandbox plus"

by punyha @22 ก.ย. 64 19:21 ( IP : 124...238 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
  • photo  , 1366x768 pixel , 119,717 bytes.
  • photo  , 1068x1330 pixel , 158,673 bytes.

"ความคืบหน้า หาดใหญ่ Sandbox plus"

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  คณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด ได้อนุมัติเห็นชอบโครงการแล้ว และให้เร่งจัดการสนับสนุนวัคซีนให้กับพนักงานสถานประกอบการ อาทิ ศูนย์การค้า โรงแรม ตลาดนัด ร้านเสริมสวย ร้านนวด ในส่วนที่จะเข้าร่วมเฟส ๒ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด และทางสสจ.ได้ให้ความเห็นชอบส่งเรื่องเพื่อประสานขอข้อมูลจากหมอพร้อม(โดยไม่เก็บ Data)ที่จะเชื่อมโยงกับแอพ OneChat ผ่านระบบ censer เพื่อใช้เป็นกลไกตรวจสอบและติดตามกลุ่มเสี่ยงหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่เป้าหมาย

พร้อมกับเร่งให้ทีมงานจัดทำ one page ส่งให้ทางจังหวัดเพื่อนำส่งประกอบข้อเสนอโครงการไปยังศบค.ส่วนกลางต่อไป

ในส่วนทีมงานได้จัดทำสื่อเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้รับได้วัคซีนเข็มที่ ๒ ณ สถานที่ฉีดวัคซีน เพื่อจะได้ไปสนับสนุนร้านค้าและสถานประกอบการที่ได้นำร่องไปแล้ว

ตัวเลขผู้ติดเชื้อสงขลายังสูงขึ้น หาดใหญ่อยู่ในลำดับต้นๆ การมีมาตรการที่รัดกุมและสร้างความมั่นใจยิ่งจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการ ขณะที่มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วในสงขลารวม ๕๑,๐๙ % ได้รับเข็ม ๒ แล้ว ๓๐.๖๕%

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน