เอกสารประกอบงานวันพลเมืองสงขลา ปี’64

by punyha @22 ก.ย. 64 11:44 ( IP : 171...229 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 1051x1486 pixel , 96,825 bytes.
 • photo , 960x1260 pixel , 153,506 bytes.
 • photo , 960x1260 pixel , 159,622 bytes.
 • photo , 1117x1466 pixel , 191,972 bytes.
 • photo , 1117x1466 pixel , 197,837 bytes.
 • photo , 1117x1466 pixel , 181,696 bytes.
 • photo , 1117x1466 pixel , 202,386 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,330 bytes.
 • photo , 1051x1474 pixel , 135,144 bytes.
 • photo , 1076x1522 pixel , 123,292 bytes.
 • photo , 1076x1522 pixel , 164,789 bytes.
 • photo , 1076x1522 pixel , 152,070 bytes.
 • photo , 1076x1522 pixel , 172,767 bytes.
 • photo , 1076x1522 pixel , 172,966 bytes.

เอกสารประกอบงานวันพลเมืองสงขลา ปี’64  “สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Songkhla Smart&Green)”

วันที่ 28-30 กันยายน 2564  ผ่านระบบประชุมทางไกล ระบบ Zoom Meeting และแบบ onsite

จัดทำโดย  คณะทำงานโครงการฯ

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

downloadดาวน์โหลดกำหนดการ

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน