"งานฐานข้อมูลกลางสงขลา"

by punyha @11 ก.ย. 64 13:41 ( IP : 171...25 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
  • photo  , 1080x607 pixel , 68,051 bytes.
  • photo  , 525x295 pixel , 15,867 bytes.
  • photo  , 536x288 pixel , 11,213 bytes.

"งานฐานข้อมูลกลางสงขลา"

ทีมบริษัทที่รับไปพัฒนาฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และมูลนิธิชุมชนสงขลานำเสนอความก้าวหน้าและรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน

งวดแรกออกแบบระบบฐานข้อมูลกลางโครงร่างระบบเว็บไซต์ ที่จะประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการบริการ และข้อมูลสิทธิ ทีมให้ข้อเสนอแนะในส่วนการวางระบบรองรับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายวันเข้าระบบ

รวมถึงการวางระบบ API ให้ 3 หน่วยงานที่มีข้อมูลส่งผ่าน API ได้สามารถไปจัดระบบประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัด กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และมูลนิธิชุมชนสงขลา

ผลการทำงานข้อมูลกว่าสิบปีทำให้มูลนิธิชุมชนสงขลามีฐานข้อมูลจำนวนมากอยู่ในระบบ เมื่อมาประกอบส่วนบูรณาการกับภาครัฐส่วนภูมภาค ส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ระบบกลางที่จะเกิดขึ้นมาจะช่วยยกระดับการทำงานในจังหวัดไปอีกก้าวใหญ่ๆ

บันทึกจากวงประชุมวันที่ 10 กันยายน 2564

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน