"จากHatyai Sandbox สู่Hatyai Sandbox plus"

by punyha @10 ก.ย. 64 10:56 ( IP : 171...1 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x679 pixel , 174,861 bytes.
 • photo , 588x960 pixel , 56,085 bytes.
 • photo , 960x557 pixel , 64,108 bytes.
 • photo , 877x960 pixel , 93,669 bytes.
 • photo , 960x539 pixel , 66,824 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 65,480 bytes.

"จากHatyai Sandbox สู่Hatyai Sandbox plus"

๑๐ ก้าวย่างสำคัญ

๑)การปรึกษาหารือเพื่อประเมินสถานการณ์โควิดในพื้นที่เมืองหาดใหญ่และสงขลา โดยการประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ภาคสาธารณสุข ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ทำให้ทราบปัญหาและแนวทางการรับมือของแต่ละฝ่าย

๒)ประสานวงอาสาร่วมคิด ร่วมประเมินสถานการณ์โควิด นำผู้แทนของภาคสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ มาเป็นแกนหลัก ร่วมพัฒนาแนวทางรับมือ หารือได้ ๒ ครั้งก็ได้เป้าหมายร่วมของ Hatyai Sand box และใช้วงนี้ค่อยคิดช่วยมองทิศทางการทำงาน ขยายองค์กรความร่วมมือเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ

๓)การกำหนดเป้าหมายด้านสาธารณสุข ลดการเสียชีวิต ด้านเศรษฐกิจเปิดเมืองให้เศรษฐกิจเดินได้ ด้านสังคมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ทำให้สามารถมองภาพรวมของปัญหาได้รอบด้าน และสามารถกำหนดเงื่อนไขความสำเร็จสำคัญ คือ วัคซีนและHealthprofile, ATK และ AI (OneChat) สร้างความเชื่อมั่นว่าสามารถเดินหน้าเปิดเมืองอย่างยั่งยืนได้

๔)การเข้าหารือกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นระยะ ยกระดับการทำงานเป็นเนื้อเดียวกับเทศบาล

๕)การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ พร้อมกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผู้ว่ารับหลักการนำมาสู่การตั้งคณะทำงาน และทำให้เกิดการขับเคลื่อนคู่ขนานระหว่างการผลักนโยบายไปสู่ส่วนกลางและปฏิบัติการ ณ จุดทดสอบในพื้นที่

๖)การเปิดเมืองของรัฐบาล ทำให้คณะทำงานปรับตัวปรับแนวทางHatyai Sandbox สู่Hatyai Sandbox plus นำแนวทางเปิดเมืองของศบค.มาจัดทำโครงการนำเสนอกรอ.เพื่อผลักดันนโยบาย

๗)การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ทางสังคม สุทธิชัย live และช่องทางสื่อสารอื่นๆ

๘)การประชุมร่วมกับกรอ.จังหวัด นำมาสู่การปรับกิจกรรม ตัดสินใจเดินหน้ากิจกรรม Hatyai Sandbox plus เฟสที่ 1  “Hatyai Smart & Clean สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย และจะตามมาด้วย Hatyai Care และHatyai Fund ๙)การกำหนดวันคิ๊กออฟ ๙ เดือน ๙ นำมาสู่การรับสมัครร้านอาหารและเครื่องดื่มนำร่อง ๖ ร้าน ท่ามกลางข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ไม่อาจควบคุมของฝ่ายลูกค้า แต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน มีร้านที่เห็นประโยชน์พร้อมเดินหน้า

๑๐) ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจขององค์กรเครือข่ายที่มาทำงานร่วมกันทั้งคลุกวงใน ลงมือลงแรงแก้ปัญหาขับเคลื่อนรายวัน ทั้งให้กำลังใจ ทั้งสนับสนุนอย่างใกล้ชิดและห่างๆ ร่วมกันแก้ปัญหาวัคซีน ATK การพัฒนาระบบคัดกรองผ่านoneChat ประกอบการวางเงื่อนไขที่จะใช้ในระยะแรก

นี่คือจังหวะก้าวสำคัญ ในการสร้างพื้นที่ความร่วมมือHatyai Sandbox plus

เชิญทุกท่านที่สนใจและเห็นโอกาสของการทำงานเปลี่ยนเมืองร่วมกัน ติดต่อเข้าร่วม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


FB: Hatyai sandbox+
https://www.facebook.com/HatyaiSandBoxPlus/

ฝากกดไลค์  กดแชร์  และกดติดตามเพจด้วยครับ


LineOA : @HatyaiSandBoxPlus

https://lin.ee/e24nRgh

HatyaiSandBoxPlus

หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส

hatyaisandbox+

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน