สมุนไพรทางเลือกในยุคโควิด

by punyha @27 ส.ค. 64 16:08 ( IP : 124...170 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1080x810 pixel , 135,519 bytes.
 • photo , 1080x498 pixel , 108,570 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 261,322 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 182,983 bytes.
 • photo , 1080x607 pixel , 59,656 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 187,356 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 181,022 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 206,716 bytes.

สมุนไพรทางเลือกในยุคโควิด

มูลนิธิชุมชนสงขลาภายใต้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ต.บางเหรียง ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง 20 คน  ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ 12 คน  ขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ต่อยอดต้นกล้าที่ได้รับ นำไปปักชำขยายพันธุ์ และตากแห้งแปรรูป สร้างรายได้ในยุคที่โควิดแพร่ระบาด สมุนไพรทางเลือกเป็นหนึ่งในการรับมือโควิด

พร้อมกับสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มได้นำฟ้าทะลายโจรมาตากแห้งนำไปบดเป็นผง หรือนำไปชงเป็นเครื่องดื่มประกอบกับสมุนไพรตัวอื่น

ร่วมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นที่

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน