ทีมงานเมืองบ่อยางเข้าหารือผู้นำท้องถิ่น

by punyha @25 ส.ค. 64 11:17 ( IP : 171...116 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
  • photo  , 960x960 pixel , 91,380 bytes.
  • photo  , 960x960 pixel , 72,402 bytes.

24 สิงหาคม 64

คุณบุณย์บังอร ชนะโชติกับทีมงาน SUCCESS บ่อยางเข้าพบนายกเทศมนตรีนครสงขลาและรองนายกเทศมนตรี

เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับภาคประชาชน

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีได้อ่านรายละเอียดของโครงการ  SUCCESS เมืองบ่อยาง

นายกเทศมนตรีกล่าวว่า "ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกัน"

ขอบคุณข้อมูลจาก เครือข่ายเมืองบ่อยาง

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน