นักศึกษาฝึกงานรุ่นสู้โควิด19 ปี 2564 ประชุมติดตามหนุนเสริมการฝึกงานครั้งที่ 1

by punyha @29 ก.ค. 64 15:45 ( IP : 124...187 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x540 pixel , 325,573 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 276,783 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 256,250 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 325,797 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 249,067 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 258,401 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 292,367 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 225,443 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 311,500 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 333,896 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 295,845 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 325,573 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 248,115 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 249,944 bytes.

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ประชุมติดตามหนุนเสริมการฝึกงานของนักศึกษาปี 2564 (รุ่นสู้โควิด19)

หลังจากฝึกงานมาครบ 2 สัปดาห์  เปิดวงคุยแลกเปลี่ยนเพื่อติดตามหนุนเสริมการฝึกงาน

ทั้งนี้ มีชิ้นงานที่น้อง ๆ ส่ง เช่น งานเขียนการสรุปรายงานการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน