ประชุมคณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองละงูและเมืองควนลัง

by punyha @27 ก.ค. 64 15:26 ( IP : 124...162 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 309,208 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 343,974 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 256,061 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 320,114 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 286,688 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 274,130 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 252,315 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 284,006 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 377,874 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 483,315 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 315,083 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 461,953 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 246,415 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 417,583 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 220,512 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 234,355 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 290,768 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 372,942 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 447,905 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 188,905 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 349,675 bytes.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ภาคเช้าประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองละงู

ภาคบ่ายประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองควนลัง

เพื่อทบทวนความเข้าใจคณะทำงานในเรื่องกรอบคิด เป้าหมาย พื้นที่ วิธีการทำงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารจัดการโครงการ การปรับตัวการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด  การแลกเปลี่ยนซักถามระหว่างคณะทำงานพื้นที่ มูลนิธิชุมชนสงขลาและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)


ร่วมแรงร่วมใจร่วมเปลี่ยนแปลงเมือง

ให้เมืองปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน