"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom EP 10"

 • photo , 1477x1108 pixel , 191,878 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 303,387 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 54,877 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 69,772 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 100,223 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 38,337 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 44,225 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 66,780 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 41,981 bytes.

"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom EP 10"

ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ดำเนินการโดยมูลนิธิชุมชนสงขลาภายใต้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา EP 10 เปิดห้องเรียนครูไก่สอนการขยายพันธุ์ผ้าทะลายโจรด้วยวิธีปักชำกิ่ง สมาชิกที่เข้าเรียนรู้สอบถามปัญหาการปลูกพริก การแก้ปัญหาศัตรูพืชรบกวนมะกรูด

พร้อมกับหารือการสนับสนุนกิจกรรมการผลิตสำคัญ

1)การปลูกผักพื้นบ้าน โดยมูลนิธิชุมชนสงขลา สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านจำนวน 49 รายการๆละ 1 ซอง (1 ซองมีจำนวนเมล็ดดังรายละเอียดแนบ) ให้กับสมาชิกดังรายการแนบ เพื่อขยายพันธุ์ผักพื่้นบ้านที่สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับฤดูกาล

สมาชิกได้เรียนรู้วิธีการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ การทำดินเพาะ การดูแลเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างจากเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อขายกันตามท้องตลาด

2)การจัดทำชุด Gift set โดยการประสานงานจากรพ.หาดใหญ่ รองรับผู้ป่วยห้องพิเศษ ในราคาต่อชุด 80-100 บาท สามารถจัดส่งให้ต่อสัปดาห์ โดยมีน้องปลา วิสาหกิจเครือข่ายเกษตรสุขภาพควนลังเป็นแกนประสานงาน

3)การปักชำขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร และการต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ผ่านการตากแห้ง ชงเป็นชา หรือน้ำพร้อมดื่ม หรือบดเป็นยาใส่แคปซูล จะมีเครือข่ายบางกล่ำ ควนเนียง รัตภูมิ ควนลัง ร่วมกันดำเนินการ

เป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่จะต่อยอดสร้างรายได้ พึ่งตนเองในช่วงสถานการณ์โควิด 19

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน